SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék alapszakos és PhD hallgatói a makói levéltárban