Fondjegyzékek

F O N D J E G Y Z É K E K 
A fond levéltári szakkifejezés, ami felső szintű, vegyes terjedelmű levéltári egységet jelent. 
A levéltárakban őrzött iratokat meghatározott fondcsoportokba soroljuk. (fondfőcsoportok, fondcsoportok, fondalcsoportok).
A fondon belüli legmagasabb szintű egységeket állagnak nevezzük. Közepes terjedelmű levéltári egységek a sorozatok. 
A legkisebbek a tételek, amelyek hasonló vagy rokon tárgyú egyedi ügyek iratait tartalmazzák.  
 
Az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül elérhető a Scope Archiv levéltári nyilvántartó rendszer, amelyben egy helyen kereshetőek a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeinek fondjegyzékei. A + jelre kattintva listházhatja a megyei levéltárakat, és azokon belül az egyes fondfőcsoportokat.