Kiadványaink

KötetszámTanulmányok Csongrád megye történetébőlKiadás éveOldalszámÁra (Ft)(Áfá-val)
I.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Farkas József1977217elfogyott
II.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Farkas József1978197elfogyott
III.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Farkas József1979247elfogyott
IV.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Farkas József1980252elfogyott
V.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1981221210,-
VI.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Farkas József1982211210,-
VII.Bodnár Béla: Hódmezővásárhely környékének földrajzi nevei1983252elfogyott
VIII.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1984262210,-
IX.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1985253elfogyott
X.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1986317elfogyott
XI.Szántó Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és a szabadságharc idején1987194210,-
XII.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1987279210,-
XIII.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1988265210,-
XIV.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1989301210,-
XV.Szabó Tibor–Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi gyűjtemény1989369210,-
XVI.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1990357210,-
XVII.A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Közreadja Herczeg Mihály1990297210,-
XVIII.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1991303260,-
XIX.Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez1992318315,-
XX.Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái1993446525,-
XXI.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1994311315,-
XXII.Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete 1848–19181995280525,-
XXIII.Dunaié Bognár Júlia–Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai1996487525,-
XXIII/A.Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai20003271050,-
XXIV.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László1997309420,-
XXV.Petrák-krónika. Közreadja Takács Edit1997351elfogyott
XXVI.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László. 1998289630,-
XXVII.Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szerk. Blazovich László199773210,-
XXVIII.G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban2000470840,-
XXIX.Polner Zoltán: Csillagok tornácán20013201995,-
XXX.Gaál Endre: A szegedi nyomdászat 1801–191820013501260,-
XXXI.Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára20023281260,-
XXXII.Gilicze János–Pálné Szabó Zsuzsanna: Város a Maros mentén. Makó története a források tükrében20023392100,-
XXXIII.Szilágyi György: Ahogy a torony alatt láttam és megéltem... Szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből20032991260,-
XXXIV.Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939–1949 között2004192nem a levéltár forgalmazza
XXXV.Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872–194420043361260,-
XXXVI.Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői (1950–1990). Szerk. Blazovich László20072211260,-
XXXVII.Tamasi Mihály: A szegedi gazdapolitikus, Nagyiván János (1893–1961)20091221050,-
XXXVIII.Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó-Tisza vidéki árvízről (Szerk. Berta Tibor, Biernacki Karol)20101131575,-
XXXIX.Honismeret Csongrád megyében (1969–2011). Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Gergelyné Bodó Mária2011456nem a levéltár forgalmazza
XL.Varsányi Attila: A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873–1950)20134211470,-
XLI.A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2011–2012. Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna2013184nem a levéltár forgalmazza
XLII.A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2013–2015. Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna2015464nem a levéltár forgalmazza
XLIII.Bartháné Boga Ildikó: Egy orvos a XX. század politikai útvesztőiben. Életre keltett dokumentumok; borító; képek2019245nem a levéltár forgalmazza
XLIV.Tanulmányok Csongrád megye történetéből + melléklet2016172csak online
XLV. Tanulmányok Csongrád megye történetéből2018173csak online
XLVI.A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2016–2017. Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna 2018344nem a levéltár forgalmazza
XLVII.Tanulmányok Csongrád megye történetéből (Biernacki Karol, Antal Tamás, Koncz Sándor)2019159ingyenes kiadvány
XLVIII.A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2018. Szerk. Gergelyné Bodó Mária2019143nem a levéltár forgalmazza
XLIX.A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Évkönyve 2019–2020. Szerk. Gergelyné Bodó Mária2021303nem a levéltár forgalmazza
L.A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület Évkönyve 2021. Szerk. Gergelyné Bodó Mária2022157nem a levéltár forgalmazza

 

Kötetszám      Dél-alföldi évszázadokKiadás éveOldalszámÁra (Ft)(Áfá-val)
1.Blazovich László: A Körös–Tisza–Maros-köz középkori településrendje1985207elfogyott
2.Návay Lajos politikai jegyzetei (1910–1912) (Közreadja: Gilicze János, Vig Zoltán)1988313525,-
3.Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárás-szigetek1990418525,-
4.Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. Csernovics Péter politikai pályája1988240525,-
5.Kis Bálint: A Békés-bánáti református egyházmegye története (1836) (Közreadja: Gilicze János, Kormos László)1992443525,-
6.Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568–15721995283525,-
7.Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945–1963)1996211525,-
8.Engel Péter: A temesvári és moldovai szandzsák törökkori telepü­lé­sei (1554–1579)1996187525,-
9.A Körös–Tisza–Maros-köz települései a középkorban (Szerk. Blazovich László)1996335525,-
10.Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön (1843–1844)1998263630,-
11.Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése 1716–18481998369elfogyott
12.Európa és Magyarország Szent István korában. (Tanulmányok) Szerk. Kristó Gyula–Makk Ferenc2000403nem a levéltár forgalmazza
13.Középkori Dél-Alföld és Szer. (Tanulmányok) Szerk. Kollár Tibor2000654elfogyott
14.Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén2000197elfogyott
15.Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása2000274elfogyott
16.Zakar Péter: „Egyedül Kossuth szava parancsolt…” Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről20012411995,-
17.Blazovich László: Városok az Alföldön a 14–16. században20022712100,-
18.Káldy-Nagy Gyula: Szegedi török számadáskönyvek az 1585–1588-as és az 1670-es évekből20022152100,-
19.Milenko Palić: Visszaemlékezés a világháború éveire (1941–1945) Közreadja: Pihurik Judit20031251575,-
20.Kristó Gyula: Fejezetek az Alföld középkori történetéből20031871680,-
21.Blazovich László: Szeged rövid története2005317elfogyott
21./újBlazovich László: Szeged rövid története (Második javított, bővített kiadás)20073192310,-
22.Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun autonómia20052942310,-
23.Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900) Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék20073512625,-
24.Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben20084012625,-
25.Szabó Ferenc: Két és fél évszázad az Alföld történetéből20084383150,-
26.Antal Tamás: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990)20093552625,-
27.Antal Tamás: Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944)2010258nem a levéltár forgalmazza
28.Impériumváltás a Vajdaságban (1944) Szerk. Biernacki Karol, Fodor István20101501575,-
29.Kései kuruc. Szerk. Kőszegi Barta Kálmán2010501nem a levéltár forgalmazza
30.Rónay Elemér, Gilicze János–Marosvári Attila: A zombori Rónay család története20127053675,-
31.Blazovich László: Demográfia, jog és történelem20134582625,-
32.Marosvári Attila: Az 1956-os forradalom Makón20194102610,-
33.Presztóczki Zoltán: Hódmezővásárhelyi református prédikátorok és lelkipásztorok almanachja : 1569-től a legújabb időkig20192504000,-
34.Zeman Ferenc: Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban20202251460,-
35.Makó Imre: A második világháború hódmezővásárhelyi hősi halottai és áldozatai20213684850,-
KötetszámCsongrád megye évszázadai történelmi olvasókönyvKiadás éveOldalszámÁra (Ft)(Áfá-val)
1.A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig (Szerk. Blazovich László)1985392210,-
2.Az önkényuralomtól a Tanácsköztársaság leveréséig (Szerk. Géczi Lajos, Labádi Lajos, G. Tóth Ilona)1987285210,-
3.Legújabb kor 1919–1975 (Szerk. Nagy István)1986285210,-
KötetszámSegédletekKiadás éveOldalszámÁra (Ft)(Áfá-val)
I.Csanád Megye Levéltára  1710–1950 (Szerk. Blazovich László)1984274105,-
II.Csongrád Megye Levéltára  1723–1950 Írta: Barta László, Labádi Lajos, Takács Edit1986261105,-
III.Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa  1951–1970. Összeáll. Papós Mihály1990189105,-
IV.Hódmezővásárhely Város Levéltára  1691–1950 Írta: Kruzslicz István Gábor, Makó Imre1994241elfogyott
V.Szentes Város Levéltára  1703–1950 Írta: Barta László, Labádi Lajos1995216elfogyott
VI.Szeged Város Levéltára  1359–1950 Írták: Berta Tibor, Géczi Lajos, G. Tóth Ilona1995257elfogyott
VII.Csongrád Város Levéltára  1726–1950 Szerk. Barta László1996103105,-
VIII.Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa  1971–1990. Összeáll. Papós Mihály1996207105,-
IX.Makó Város Levéltára  1682–1950 Szerk. Vig Zoltán199779elfogyott
X.Csongrád megye községeinek iratai. Írták: Berta Tibor, Géczi Lajos., G. Tóth Ilona1999142160,-
XI.A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa 1950–1970 Összeáll. Papós Mihály2000361210,-
XII.Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872–1949. I. A Szegedi Törvényszék büntetőpereinek katalógusa. Összeáll. Farkas Csaba2002242210,-
XIII.Egyesületi iratok a Csongrád Megyei Levéltárban. Szerk. Blazovich László2003321315,-
XIV.Dr. Katona Imre fondjának ismertető leltára. Összeállították: Georgiádes Ildikó és Kádasné Szabó Márta2004123315,-
XV.Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai. Szerk. Berta Tibor és G. Tóth Ilona2006107420,-
XVI.Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872–1949. II. A Szegedi Népbíróság politikai peres ügyeinek katalógusa. Összeáll. Farkas Csaba2006265525,-
Önálló kiadványokKiadás éveOldalszámÁra (Ft)(Áfá-val)
Buda város jogkönyve I–II. Közreadja: Blazovich László, Schmidt József2001540+264elfogyott
Források üzenete. Válogatott dokumentumok Csongrád város történetéből 1075–1948. Forrásgyűjtemény az általános és középiskolák számára. Szerk. Georgiádes Ildikó20011291575,-
Válogatás 35 év írásaiból a 60 éves Blazovich László születésnapjára. Szerk. Berta Tibor és Géczi Lajos20031331260,-
A Csongrád Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke20032771050,-
Eike Von Repgow: A Szász tükör. Közreadja: Blazovich László, Schmidt József20052883150,-
Nagy István: Három évtized a tanári katedrán. Felsősoktatás-pedagógiai és történelmi tanulmányok. Szerk. Labádi Lajos20091951050,-
Tengöri Hereberi atyámuram : Palásti Annuska meséi. Szerk. Bereznai Zsuzsanna, Georgiádes Ildikó2011366945,-
Molnár Tibor: A Zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944–1945 (A Titói Jugoszlávia levéltári forrásai 1.)20112452100,-
Forrásaink a reformációról : Dokumentumok a MNL Csongrád Megyei Levéltárából. Szerk. Varsányi Attila 20182122200,-