Iratanyag leírása

L e g f o n t o s a b b   i r a t a n y a g a i n k

A Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár mintegy 16.670 folyóméter iratanyagot tárol. Legrégibb eredeti iratunk a csanádi káptalan 1359-ből származó tanúsító oklevele. Csanád és Csongrád vármegye iratai 1711-től, Hódmezővásárhelyé 1724-től, Szentesé 1740-től, Makóé 1784-től kezdődnek. A községek iratanyaga többnyire a XIX. század második felétől kezdődik. A közigazgatás területi szakszervei közül figyelmet érdemel a Csongrád Megyei Földhivatak (1910-1944), a Szegedi Tankerületi Főigazgatóság (1882-1944) iratanyaga. A jogszolgáltatás területi szervei közül a Szegedi Ítélőtábla (1899-1944), a Szegedi Kerületi Börtön és Államfogház (1893-1944) és a Szegedi Főügyészség (1891-1944) iratai jelentősek. Az intézmények, testületek, egyesületek, gazdasági szervek ugyancsak számos nagy forrásértékkel rendelkező iratát őrzi levéltárunk. Mindezt gazdag plakát- és térképgyűjtemény, valamint Szegedre vonatkozóan tervtári gyűjtemény egészíti ki. Jelenleg nagy erővel folyik a szocialista kori iratanyag begyűjtése.