Levéltáraink

 
Levéltár ismertető (pdf)
 
 
A Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár ismertetője
 
A mai Csongrád megye levéltárának létrejötte a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc utáni korra tehető. A megelőző időszakra vonatkozó iratok 50 középkori oklevél és több száz törökkori iratkivételével jobbára elpusztultak a történelem viharaiban. A feudalizmus és a kapitalizmus korában Csanád és Csongrád megyék, valamint a városok és községek irat- és levéltárai az illető közigazgatási szerv irányítása alatt működtek. Az iratok rendezése, lajstromozása a XVIII. század végén indult meg. 
 
E munkálatok és a gondos őrzés eredményeként a levéltár XVIII-XX. századi iratanyaga folyamatos. 1950-ben a megye területén két állami levéltárat (a szegedit és a szentesit) szerveztek meg. Csanád megye iratanyagát Szegedre szállították. Ezzel egyidőben a makói levéltár Szeged, a hódmezővásárhelyi Szentes felügyelete alá került. Miután a levéltárak tanácsi irányítás alá kerültek 1973-ban Csongrád Megye Tanács VB egyesítette a megye területén működő két önálló levéltárat, és megindult a jelenleg fennálló megyei szervezet kiépítése.