IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi városok és törvényhatósági jogú városok