Békés vármegye levéltára

A)

 

Feudális korszak

 

 

1Békés Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1715–1848 (1860)69,09 ifm
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1715–1848 (1849)7,71 ifm
 b) Közgyűlési iratok1715–184758,80 ifm
 c) Országgyűlési követutaítások- és jelentések1833–18480,98 ifm
 d) Nemesi felkelések iratai1797–18390,56 ifm
 e) Úrbéri iratok1740–1848 (1860)0,70 ifm
 f) Katonaállítási iratok1812–18300,14 ifm
 g) A katonatartással és bitang jószágok kezelésével megbízott küldöttség iratai1841–1848 (1849)0,06 ifm
 h) A kolerabizottság iratai18310,10 ifm
 i) Hirdetési jegyzőkönyvek1764–17940,02 ifm
 j) Nemességi iratok1731–18380,02 ifm
2Békés Vármegye Kórházi Bizottságának iratai1838–18480,14 ifm
3Békés–Csanád–Csongrád egyesített vármegyék II. József-féle közigazgatásának Békés vármegyére vonatkozó iratai1786–17909,04 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1787–17890,64 ifm
 b) Iratok1786–17908,40 ifm
4Békés vármegye első alispánjának iratai1788–18476,21 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1811–18470,61 ifm
 b) Általános iratok1788–18475,46 ifm
 c) Nyomtatványok17920,14 ifm
5Békés vármegye másodalispánjának iratai1825–18410,14 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1826–18410,04 ifm
 b) Iratok1825–18410,10 ifm
6Békés vármegye adószedőjének iratai1770–184528,20 ifm
7Békés Vármegye Számvevőszékének iratai1807–18470,42 ifm
18Békés vármegye tiszti főorvosának iratai1810–18470,28 ifm
 Békés–Csanád–Csongrád egyesített vármegyék II. József-féle közigazgatásának tiszti főorvosi iratai17870, 03 ifm
9Békés vármegye mérnökének iratai1813–18470,28 ifm
10Békés Vármegye Törvényszékének iratai1715–184813,60 ifm
 a) Polgári perek1734–18482,74 ifm
 b) Csődperek1839–18481,26 ifm
 c) Büntető perek1715–18479,60 ifm
20Békés–Csanád–Csongrád vármegyék II. József-féle Törvényszékének Békés megyére vonatkozó iratai1787–17900,42 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1787–17900,03 ifm
 b) Iratok1787–17900,39 ifm
11Békés vármegye központi főszolgabírája előtt lefolytatott szóbeli perek iratai1841–18470,39 ifm
12A Békési járás főszolgabírája előtt folyt szóbeli perek iratai1842–18470,20 ifm
13A Csabai járás főszolgabírája előtt folyt szóbeli perek iratai1845–18460,12 ifm
19Békés vármegye központi főszolgabírájának iratai18480,02 ifm
17A Csabai járás főszolgabírájának iratai1815–18470,42 ifm
16A Békési járás esküdtjének iratai1829–18340,02 ifm
15Vegyes iratok1719–1848 (1944)0,65 ifm

 

 

B)

 

A szabadságharc korszaka

 

 

101.Békés Vármegye Ideiglenes Bizottmányának (1848. április 3-tól Békés Vármegye Központi Bizottmánya) iratai18480,32 ifm
 a) Jegyzőkönyvek18480,04 ifm
 b) Általános iratok18480,28 ifm
102.Békés Vármegye Állandó Bizottmányának iratai1848–18490,84 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1848–18490,14 ifm
 b) Általános iratok1848–18490,70 ifm
103.Békés Vármegye Védbizottmányának iratai18490,42 ifm
 a) Jegyzőkönyvek18490,14 ifm
 b) Általános iratok18490,28 ifm
111.Békés Vármegye Számvevőszéki Bizottmányának iratai1848–18490,07 ifm
104.Békés vármegye alispánjának iratai1848–18490,38 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1848–18490,10 ifm
 b) Általános iratok1848–18490,28 ifm
105.Békés vármegye tiszti főorvosának iratai1848–18490,02 ifm
106.Békés vármegye mérnökének iratai18490,07 ifm
107.Békés Vármegye Törvényszékének iratai1848–18490,56 ifm
 a) Polgári perek1848–18490,14 ifm
 b) Büntető perek1848–18490,42 ifm
108.A Békési járás főszolgabírája előtt folyt szóbeli perek iratai1848–18490,02 ifm
110.Vegyes iratok1848–18490,14 ifm

 

A neoabszolutizmus korszaka 

 

151.

Békés vármegye cs. kir. biztosának iratai

1849–1850

0,36 ifm
152.

A Békési (Békés–Csanádi) Cs. Kir. Megyehatóság iratai

1850–1860

57,42 ifm
 

a) Elnöki iratok

1850–1860

9,47 ifm
 

b) Általános iratok

1850–1860

47,95 ifm
153.

Békés–Csanád vármegye tiszti főorvosának iratai

1850–1860

0,14 ifm
154.

Békés–Csanád vármegye mérnökének iratai

1850–1860

1,26 ifm
160.

A Békéscsabai II. Osztályú Járásbíróság iratai

1850–1859

0,14 ifm
165.

Az Orosházi Cs. Kir. Járásbíróság iratai

1850–1854

1,77 ifm
 

a) Polgári peres iratok

1850–1854

1,61 ifm
 

b) Büntető peres iratok

1850–1852

0,16 ifm
167.

A Csabai Cs. Kir. Szolgabíróság iratai

1849–1853

1,74 ifm
 

a) Elnöki iratok

1851–1853

0,12 ifm
 

b) Általános iratok

1849–1853

1,62 ifm
155.

A Békési Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1854–1860

0,94 ifm
 

a) Közigazgatási iratok

1854–1860

0,88 ifm
 

b) Büntető peres iratok

1854–1859

0,06 ifm
156.

A Csabai Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1854–1860

5,26 ifm
 

a) Elnöki iratok

1854–1860

0,70 ifm
 

b) Általános iratok

1854–1860

4,42 ifm
 

c) Peres iratok

1855–1859

0,14 ifm
157.

A Gyulai Cs. Kir. Politikai Szolgabíróság iratai

1853–1859

0,78 ifm
 

a) Elnöki iratok

1856

0,06 ifm
 

b) Általános iratok

1853–1959

0,72 ifm
159.

A Szarvasi Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai

1856–1860

0,08 ifm
166.

Vegyes iratok

1849–1851

0,14 ifm

 

A provizórium és a kiegyezés korszaka

 

251.Békés vármegye főispáni helytartójának iratai1861–186511,11 ifm
 a) Elnöki iratok1861–18651,36 ifm
 b) Általános iratok1861–18659,75 ifm
252.Békés vármegye főispánjának iratai1866–18672,32 ifm
 a) Elnöki iratok1866–18670,24 ifm
 b) Általános iratok18661,96 ifm
 c) Kolera iratok18660,06 ifm
 d) Marhavész iratok18660,06 ifm
253.Békés Vármegye Bizottmányának iratai1860–18610,75 ifm
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1860–18610,10 ifm
 b) Közgyűlési iratok18610,65 ifm
254.Békés Vármegye Bizottmányának iratai1867–18712,45 ifm
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1868–18710,40 ifm
 b) Közgyűlési iratok1868–18711,93 ifm
 c) A Kórházi Bizottság iratai1867–18710,12 ifm
256.Békés vármegye első alispánjának iratai18610,30 ifm
 a) Beadványi jegyzőkönyvek18610,04 ifm
 b) Iratok18610,26 ifm
258.Békés vármegye első alispánjának iratai1867–1871 (1872)4,50 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1867–18710,24 ifm
 b) Iratok1867–18710,96 ifm
 c) Alispán által elintézett vármegyei bizottmányi iratok1867–1871 (1872)3,30 ifm
257.Békés vármegye másodalispánjának iratai1860–18670,69 ifm
 a) Jegyzőkönyvek18610,02 ifm
 b) Iratok1860–18670,67 ifm
255.A Békés Vármegyei Ínségi Központi Bizottmány iratai1863–18650,48 ifm
259.Békés vármegye tiszti főorvosának iratai1861–18620,05 ifm
260.Békés vármegye mérnökének iratai1861–18710,60 ifm
264.Békés Vármegye Számvevőszékének iratai1861–18680,14 ifm
266.Békés Vármegye Bűnfenyítő Törvényszékének iratai1867–18680,07 ifm
261.A Békési járás főszolgabírájának iratai1862–18650,22 ifm
265.A Csabai járás főszolgabírájának iratai1863–18660,10 ifm
262.A Gyulai járás főszolgabírájának iratai1862–18660,10 ifm
263.A Szarvasi járás főszolgabírájának iratai1861–18660,08 ifm
267.A Békéscsabai járás főszolgabírájának iratai1867–18700,03 ifm
268.A Gyomai járás főszolgabírájának iratai1869–18710,05 ifm
272.A Gyulai járás főszolgabírájának iratai1867–18710,13 ifm
271.A Szarvasi járás főszolgabírájának iratai1867–18700,11 ifm

   

Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak  

 

401.Békés vármegye főispánjának iratai1880–195023,20 ifm
 a) Bizalmas iratok1890–19502,82 ifm
 b) Általános iratok1880–195017,20 ifm
 c) Békés vármegye „megszállott területeinek főispánja” iratai1919–19200,14 ifm
 d) Békés vármegye főispánja mint árvízvédelmi kormánybiztos iratai1925–19280,88 ifm
 e) Békés vármegye főispánja mint közellátásügyi kormánybiztos iratai1943–19492,16 ifm
402.Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1872–194913,39 ifm
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1872–19496,07 ifm
 b) Közgyűlési iratok1872–18976,96 ifm
 c) A Vasúti Bizottság iratai1899–19060,02 ifm
 d) Az Épület- és Fogházbizottság iratai18990,02 ifm
 e) A Székházbővítési Bizottság iratai19010,02 ifm
 f) Az Építkezési Bizottság iratai19020,02 ifm
 g) A Kórházi Bizottság iratai1886–19050,14 ifm
 h) A Közegészségügyi Bizottság iratai1903–19060,02 ifm
 i) A Közművelődési Bizottság iratai1898–18990,02 ifm
 j) A Földmívesiskolai Bizottság iratai19030,02 ifm
 k) A Törvényhatósági Ipartanács iratai19030,04 ifm
 l) A Békés Vármegyei Közkórház-építkezési Bizottság iratai1899–19060,04 ifm
404.Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Állandó Bíráló Választmányának iratai1899–19070,02 ifm
405.Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1898–19390,19 ifm
403.Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Igazoló Választmányának iratai1898–19070,04 ifm
406.Békés Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Számonkérő Székének iratai1899–19040,01 ifm
407.Békés vármegye alispánjának iratai1872–1950 (1951)163,20 ifm
 a) Elnöki iratok1872–19358,36 ifm
 b) Általános iratok1872–1950154,02 ifm
 c) Kihágási iratok1923–1950 (1951)0,58 ifm
 d) A Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság iratai1945–19470,24 ifm
408.Békés Vármegye Árvaszékének iratai1920–195039,50 ifm
443.Békés vármegye tiszti főorvosának iratai1895–19500,44 ifm
409.Békés vármegye mérnökének iratai1872–18770,16 ifm
432.Békés Vármegye Számvevőségének iratai1928–19420,28 ifm
455.Békés vármegye szociális felügyelőjének iratai1946–19480,42 ifm
449.Békés vármegye főcsendbiztosának iratai1878–18800,04 ifm
410.Békés Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1876–195032,44 ifm
 a) Jegyzőkönyvek1876–19340,36 ifm
 b) Általános iratok1876–195030,18 ifm
 c) A Gazdasági Albizottság iratai1918–19481,76 ifm
 d) A Közigazgatási Választmány iratai1889–19040,14 ifm
411.A Békéscsabai járás főszolgabírájának iratai1872–19194,86 ifm
412.A Békési járás főszolgabírájának iratai1872–1950 (1956)9,40 ifm
413.A Gyomai járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai1873–1950 (1957)16,67 ifm
 a) Elnöki és bizalmas iratok1893–19500,12 ifm
 b) Általános iratok1873–194911,21 ifm
 c) Kihágási iratok1902–19470,20 ifm
 d) Hadigondozási iratok1945–19490,36 ifm
 e) Iparügyek iratai1945–1950 (1957)0,34 ifm
 f) Országos választási névjegyzék1945–19494,44 ifm
416.A Gyulai járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai1872–19506,16 ifm
 a) Elnöki iratok1898–19110,02 ifm
 b) Általános iratok1872–19505,67 ifm
 c) Kihágási iratok1904–19290,47 ifm
417.Az Orosházi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai1881–1950 (1956)28,46 ifm
 a) Elnöki iratok1945–19500,24 ifm
 b) Általános iratok1881–195021,42 ifm
 c) Iparügyi iratok1920–1943 (1956)5,20 ifm
 d) Kihágási iratok1912–19471,60 ifm
418.A Szarvasi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai(1855) 1880–1950 (1954)10,64 ifm
 a) Általános iratok1881–1950 (1954)7,28 ifm
 b) Iparügyek iratai1893–19501,44 ifm
 c) Kihágási iratok1880–19490,42 ifm
 d) Vegyes nyilvántartások(1855) 1880–19501,50 ifm
419.A Szeghalmi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai1884–195010,90 ifm
 a) Általános iratok1906–19509,24 ifm
 b) Állítási lajstromok1884–19300,42 ifm
 c) Kihágási iratok1924–19500,77 ifm
 d) Hadigondozási iratok1946–19470,36 ifm
 e) Közellátási iratok19490,11 ifm
457.A Békési járás tisztiorvosának iratai1945–19480,12 ifm
414.A Gyomai járás tisztiorvosának iratai1934–19460,12 ifm
461.A Szarvasi járás tisztiorvosának iratai1945–19500,70 ifm
464.A Szeghalmi járás tisztiorvosának iratai19480,05 ifm
458.A Békési járás állatorvosának iratai1948–19490,24 ifm
420.A Szeghalmi járás állatorvosának iratai1938–19440,12 ifm
459.A Békési járás szociális titkárának iratai1947–19490,08 ifm
452.A Gyomai járás szociális titkárának iratai1932–19440,02 ifm
460.A Gyulai járás szociális titkárának iratai1946–19500,04 ifm
462.A Szarvasi járás szociális titkárának iratai1947–19490,12 ifm
465.A Szeghalmi járás szociális titkárának iratai19490,05 ifm
415.A Gyomai járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai1939–19420,12 ifm
433.A Szarvasi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai1932–19420,06 ifm
421.A Szeghalmi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai1937–19430,12 ifm
422.Békés Vármegye Levéltárának iratai1905–19500,92ifm
423.Békés vármegye megyei és községi szabályrendeleteinek gyűjteménye1874–19481,56 ifm
424.Békés vármegyei egyesületi alapszabályok gyűjteménye(1869) 1872–1944 (1952)1,92 ifm
425.Békés vármegye központi és járási tisztviselőinek törzskönyvi lapjai1902–19050,05 ifm
456.Békés megye vízügyi iratai1946–19490,24 ifm
426.Békés vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye(1795) 1828–1895 (1943)20,86 ifm
428.Békés vármegyei alapítványok iratai1809–19440,12 ifm
431.Békés vármegyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek levéltári gyűjteménye1938–195016,20 ifm
429.A Békés Vármegyei Községi Jegyzői Nyugdíjalap Igazgatóválasztmányának iratai1876–19070,28 ifm
430.Békés Vármegye Tiszti Nyugdíjintézete Igazgatóválasztmányának iratai1884–19090,24 ifm