XIV. Személyek

27Áprily Lajos (1887–1967) költő és Fülöp Károly (1896–1973) szeghalmi gimnáziumi tanár levelezése1916–19660,04 ifm
34.Bálint György kétegyházi román parasztember iratai1910–19180,12 ifm
54.Bálint Imre (1877–19??) mérnök iratai1898–19450,03 ifm
50.Búza (Buzi) Barna (1910–) vésztői születésű szobrászművész iratai1915–19620,12 ifm
72.Csákabonyi Kálmán (1902–1970) gyulai levéltár-igazgató iratai[1960]0,01 ifm
36.Debreceni Lajos sarkadi lakos iratai1945–19480,01 ifm
73.Dér Lajos (1926–1983) Gyula Város Tanácsa tanácselnök-helyettesének iratai1974–19760,01 ifm
76.Enyedi G. Sándor (1924–1986) iratai(1875) 1931–19863,88 ifm
 a) A NÉKOSZ-szal kapcsolatos iratok1931–19710,76 ifm
 b) A Gyula Város Tanácsánál elnökhelyettesként, majd elnökként eltöltött időszakra vonatkozó iratok(1875) 1954–1966 (1983)0,60 ifm
 c) Az MSZMP Békés Megyei Bizottságánál párt- és tömegszervezeti osztályvezetőként, majd megyei titkárként eltöltött időszakra vonatkozó iratok(1940) 1966–1975 (1985)1,56 ifm
 d) A Békés Megyei Népújság főszerkesztőjeként eltöltött időszakra vonatkozó iratok(1960) 1975–19860,96 ifm
65.Fekete Sándor (1892–1975) orosházi lakos iratai1963–19800,50 ifm
11Fischbein Soma szarvasi ügyvéd iratai1926–19350,01 ifm
77.Földházi Sándor (1926–) főállatorvos iratai1926–19990,26 ifm
 a) Életrajzi adatok1926–19980,12 ifm
 b) Fotó-szemelvények1938–19980,12 ifm
 c) Levelezés1996–19990,02 ifm
67.Futaki Gergely (1913–1999) békési könyvtárigazgató iratai1959–19760,06 ifm
66.Govrik László (1893–1953) békési mérnök iratai1885–19530,15 ifm
48.Grósz családnevű orvos feljegyzései1831–18320,03 ifm
18Özv. Grünfeld Jakabné gyulai lakos iratai1928–19290,01 ifm
70.Gurmai László (1897–1971) körösladányi lakos iratai1930–19550,05 ifm
78.Gyarmathy Gergely (1902–) agrármérnök irataiXX. sz.0,24 ifm
71.Gyarmati István (1908–1985) gyulai főorvos iratai1946–19870,03 ifm
9Haan Albert (1891–19??) jegyzetei Békéscsaba történetéhez19430,03 ifm
58.Haan Lajos (1818–1891) békéscsabai evangélikus lelkész, történetíró irataiXIX. sz. második fele0,05 ifm
79.Haiman György(1914–1996) tipográfus iratai1935–19900,45 ifm
8Hajnal István (183?–1904) békési községi orvos, Békés vármegye főorvosa iratai18970,01 ifm
24Hajóssy Ottó (1844–1887) gyulai ügyvéd, Békés vármegyei főjegyző, országgyűlési képviselő iratai1856–19340,03 ifm
80.Halmos Béla (1909–1980) építészmérnök iratai1921–19933,50 ifm
 a) Életrajzi adatok1963–19930,12 ifm
 b) Tanulmányok kéziratai1934–19801,92 ifm
 c) Építésvezetői és mérnöki munkásságra vonatkozó iratok1935–19900,72 ifm
 d) Tervrajzok és fényképfelvételek1971–19750,26 ifm
 e) Folyóiratok, újságcikkek, beszámolók1921–19800,36 ifm
 f) Egyesületi, társulati, alapítványi és konferenciai iratok1954–19790,12 ifm
60.Hevesi József iratai1969–20065,55 ifm
 a) Általános iratok1969–20020,84 ifm
 b) Fotók1969–20053,84 ifm
 c) Filmek1977–20060,87 ifm
40.Hoffmann Pál gyulai ügyvéd iratai1848–19490,12 ifm
20Horváth Mihály gyulai lakos, az Országos Köztársasági Párt Békés megyei szervezőjének iratai1911–19230,12 ifm
28Huszár László (1882–1966) gyulai r. k. kántor, tanító iratai1930–19330,01 ifm
75.Implom József (1899–1979) gyulai tanár, múzeumigazgató, helytörténész iratai1806–19855,95 ifm
 a) Személyes és családi iratok1914–19790,36 ifm
 b) Tudományos munkák (kéziratok, jegyzetek és adatgyűjtések)1928–19794,48 ifm
 c) Tanítással, szakfelügyelettel, lektorálással kapcsolatos iratok1945–19710,12 ifm
 d) Helytörténeti és egyéb kigyűjtött újságcikkek1969–19790,60 ifm
 e) Fotók, képeslapok, mikrofilm és egyéb tárgyak1870–19790,15 ifm
 f) Könyvek, folyóiratok1806–19850,24 ifm
21Istvánfalvy (1921-ig Schrőder, 1921–1934-ig Schrőder-Ewoldt) Miklós (1888–1968) gyulai testnevelőtanár iratai1913–19690,24 ifm
68.János József (1876–1960) mérnök iratai1907–19590,01 ifm
29Japport Márton (1907–1974) gyulai ügyvéd iratai1938–19531,96 ifm
64.K. L. Szabó Gábor Békés városi tanácselnök iratai1943–19620,02 ifm
1Kalmár Mihály (1813–1895) gyulai ügyvéd iratai1822–18960,03 ifm
2Karácsonyi János (1858–1929) nagyváradi kanonok, címzetes püspök, történetíró iratai1879–19290,38 ifm
61.Kemény László emlékirata1944–19450,07 ifm
46.Zilahi Kiss Jenő (1886–1938) Békés megyei főispáni teendők ellátásával megbízott kormánybiztos iratai19200,01 ifm
30Klein Andor orosházi ügyvéd iratai1930-as évek0,02 ifm
37.Kner Erzsébet (1897–1998) könyvkötő iratai1910–19480,55 ifm
85.Kovách Géza (1925–2004) aradi tanár, történész iratai1931–20036,34 ifm
 a) Személyes és családi iratok1931–19950,06 ifm
 b) Kovách Géza levelezése1933–20030,72 ifm
 c) Kovách Géza tudományos munkássaága (kéziratok, gépiratok, különlenyomatok, lapkivágatok)1948–20034,14 ifm
 d) Kovách Géza tudóslevelezésre vonatkozó gyűjteménye1970–1990-es évek1,12 ifm
 e) Kovách Géza szépirodalmi írásai (karcolatok, novellák, elbeszélések, anekdoták, emlékezések)1964–20020,12 ifm
 f) Kovách Géza hagyatékában fennmaradt irategyüttesek1951–19950,18 ifm
42.Kovács Jánosné Szilágyi Júlia gyulai bába oklevele19130,01 ifm
16Kovalszky Róbert (1881–1969) gyulai ügyvéd, zeneszerző és karnagy iratai1851–19640,07 ifm
43.Kulizsák Ferenc gyulai lakos házépítési emléklapja19030,01 ifm
55.Kurunczi Péter (1896–1949) műbútorasztalos, nemzetgyűlési képviselő iratai1885–20030,07 ifm
45.Lovich Ödön (1876–1949) gyulai ügyvéd, polgármester iratai1910–19500,03 ifm
81.Lővei László rendszerváltozásra vonatkozó iratai1988–19960,09 ifm
 a) MSZMP, KISZ, DEMISZ iratok1988–19890,07 ifm
 b) A Gyulai Polgárőr Egyesület iratai1992–19960,02 ifm
3Makai Márton szeghalmi ügyvéd iratai1908–19573,92 ifm
 a) Személyes, családi és közéleti szerepléssel kapcsolatos iratok1908–19521,20 ifm
 b) Polgári peres és peren kívüli iratok1909–19551,44 ifm
 c) Büntető peres iratok1908–19550,24 ifm
 d) Vegyes iratok1908–19571,04 ifm
82.Mladonyiczky Béla (1936–1995) szobrászművész iratai1942–20013,07 ifm
 a) Művészi tervek, pályázatok, dokumentumok1961–20002,11 ifm
 b) Levelezés1963–20010,60 ifm
 c) Személyes iratok1942–20000,36 ifm
4Mogyoróssy János (1805–1893) gyulai történész iratai1603–18930,06 ifm
32.Mokry Sámuel (1832–1909) búzanemesítő iratai1833–18530,01 ifm
19Morvay János békési ügyvéd iratai1914–19180,06 ifm
74.Mucsi Imre (1911–1996) békési lakos iratai1938–19560,01 ifm
69.Nagy Gusztáv (1902–1969) gyulai levéltáros, költő, újságíró iratai1880–19850,21 ifm
35.Nagy Lajos (1870–1961) békési gimnáziumi tanár iratai1890–19780,24 ifm
63.Najmányi László (1919–19??) kiskunfélegyházi mérnök iratai1939–19490,12 ifm
14Orlai Petrics Soma (1822–1880) festőművész iratai18600,01 ifm
83.Pánczél Barnabás (1928–2001) gyulai tanár iratai1867–19940,24 ifm
39.Patkás Tivadar méhkeréki lakos iratai1768–19800,54 ifm
 a) Méhkerék község levéltárából származó iratok1768–18600,03 ifm
 b) Személyi és családi iratok, könyv- és vegyes iratgyűjtemény1866–19800,06 ifm
 c) Magyar és román nyelvű könyvek, folyóiratok1858–19610,38 ifm
 d) A méhkeréki Legeltetési Társulat iratai1928–19500,07 ifm
13Petőfi István (1825–1880) csákói gazdatiszt iratai1858–18760,02 ifm
44.Pikó János gyulai lakos iratai1892–19470,01 ifm
47.Racs Balázs (1834–1918) magyarbánhegyesi lakos iratai1875–19480,05 ifm
33.Raffai István kaszaperi szegényparaszt iratai1894–19400,07 ifm
41.Rettegi (1942-ig König) Margit (1902–19??) gyulai egészségügyi védőnő iratai1938–19570,07 ifm
5Rudnay Gyula (1878–1957) festőművész iratai19010,03 ifm
6Scherer Ferenc (1889–1987) gyulai tanár, történész iratai1910–19400,07 ifm
23Schmidt Iván (1871–19??) gyulai vármegyei tisztviselő iratai1889–19440,03 ifm
25Schrőder Istvánné Ewoldt Elíz (1859–1921) gyulai óvónő iratai1875–19700,12 ifm
93.Simon Mihály gyulai szakmunkásiskolai tanfelügyelő iratai1955–20114,23 ifm
51.Strincz Antal orosházi lakos iratai1908–19400,02 ifm
52.Szabó István vésztői lakos iratai1880–19580,05 ifm
95.B. Szabó István (1893–1976) békési gazdálkodó, kisgazdapárti politikus, miniszter iratai1890–20060,76 ifm
 a) Személyes, családi iratok1890–19920,24 ifm
 b) Népbírósági ítélet, vagyonelkobzás, gazdasági iratok1909–19900,06 ifm
 c) Politikai, közéleti iratok1907–20020,18 ifm
 d) Vegyes iratok (könyv, újság, megemlékezés)1909–20060,28 ifm
53.Szabó János és Herczeg Imre gyulai lakosok iratai1901–19680,02 ifm
96.Szabó Pál (1893–1970) író, nemzeti parasztpárti politikus iratai1929–19900,12 ifm
15Szabó Pál (1894–1974) orosházi újságíró, helytörténész iratai1865–19743,12 ifm
 a) Életrajz, személyi és családi iratok1916–19680,24 ifm
 b) Tanulmányok, előadások, újságcikkek, levelek1926–19730,60 ifm
 c) Újsággyűjtemény saját és egyéb cikkekkel1865–19740,96 ifm
 d) Vegyes nyomtatványokXX. sz.0,12 ifm
 e) Szabó Pál könyvként megjelent munkái1937–19380,12 ifm
 f) Könyvek, folyóiratok, újságok1878–19711,08 ifm
31Szász Mihály gyulai kereskedő iratai1881–19600,03 ifm
59.Szendi Balázs (1904–1986) gyulai szülész-nőgyógyász szakorvos iratai1930–19850,72 ifm
94.Szilágyi Ferenc (1928–2010) irodalomtörténész, egyetemi tanár iratai1891–20103,79 ifm
 a) Családi iratok1891–20070,36 ifm
 b) Szilágyi Ferenc személyes iratai1908–20101,34 ifm
 c) Szilágyi Ferenc levelezése1943–20090,53 ifm
 d) Szilágyi Ferenc tudományos munkássága (kéziratok, gépiratok)1957–20051,08 ifm
 e) Szilágyi Ferenc szépirodalmi írásaiXX. század0,48 ifm
38.Szilágyi Lajos gyulai színpadmester iratai1941–19650,36 ifm
84.Tábori György (1913–1997) néprajzkutató iratai1820–19710,07 ifm
 a) Tótkomlós történetére vonatkozó iratok1820–19350,05 ifm
 b) Békéscsaba történetére vonatkozó iratok18760,01 ifm
 c) Doboz történetére vonatkozó iratok19710,01 ifm
12Tarpai (Schreiber) Ottó (1882–1950) gyulai polgári fiúiskolai igazgató, gimnáziumi tanár iratai19240,03 ifm
7Tessedik Sámuel (1742–1820) szarvasi evangélikus lelkész iratai1764–18170,12 ifm
17Tildy Zoltán (1889–1961) szeghalmi református lelkész, miniszterelnök, köztársasági elnök iratai1930 k.–19320,02 ifm
 a) A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt programjának tervezete1930 k.0,01 ifm
 b) A Független Kisgazda c. lapra vonatkozó iratok1931–19320,01 ifm
49.Torkos Béla (1895–1971) orosházi választókerületi országgyűlési képviselő iratai1909–19440,10 ifm
22Várdai Balázsné Boldog Julianna sarkadi lakos iratai19080,01 ifm
62.Zahorán Mátyás békéscsabai tűzszerész iratai1944–19460,01 ifm
56.Zólyáné Rácz Etus (1891–19??) iratai1911–19720,60 ifm