Csanád vármegye levéltára

A neoabszolutizmus korszaka

162.A Battonyai Cs. Kir. Járásbíróság iratai1850–18543,38 ifm
 a) Elnöki iratok1853–18540,14 ifm
 b) Polgári peres iratok1850–18542,47 ifm
 c) Büntető peres iratok1850–18540,19 ifm
 d) Hagyatéki iratok1853–18540,42 ifm
 e) Telekkönyvi iratok1851–18540,16 ifm
161.A Battonyai Cs. Kir. Szolgabíróság iratai1849–18500,19 ifm
163.A Battonyai Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság iratai1854–186032,41 ifm
 a) Elnöki iratok1854–18601,70 ifm
 b) Közigazgatási iratok1854–186016,41 ifm
 c) Polgári peres iratok1854–18606,88 ifm
 d) Büntető peres iratok1854–18604,10 ifm
 e) Gyámszolgabírói iratok1854–18603,32 ifm
164.A Tótkomlósi Cs. Kir. Szolgabíróság iratai1850–18542,57 ifm
 a) Elnöki iratok1851–18540,14 ifm
 b) Általános iratok1850–18542,43 ifm

 

A provizórium és a kiegyezés korszaka

 

269.A Battonyai járás szolgabírájának iratai1861–1867 (1871)10,15 ifm
 a) Elnöki iratok1861–18660,39 ifm
 b) Közigazgatási iratok1861–1867 (1871)4,22 ifm
 c) Polgári peres iratok1861–18673,53 ifm
 d) Büntető peres iratok1862–1867 (1869)1,17 ifm
 e) Gyámszolgabírói iratok1863–18670,84 ifm
270.A Battonyai járás szolgabírájának iratai1868–18714,65 ifm
 a) Közigazgatási iratok1868–18711,81 ifm
 b) Polgári peres iratok1868–18712,00 ifm
 c) Büntető peres iratok1868–18710,52 ifm
 d) Gyámszolgabírói iratok1868–18710,32 ifm

 

Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak

 

434.A Battonyai járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai1872–195057,19 ifm
 a) Elnöki iratok1903–19420,24 ifm
 b) Általános közigazgatási iratok1872–195053,04 ifm
 c) Iparügyi iratok1903–19430,62 ifm
 d) Kihágási iratok1881–19493,17 ifm
 e) Állítási lajstromok1884–19140,12 ifm
436.A Mezőkovácsházi járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai1872–195072,59 ifm
 a) Elnöki bizalmas iratok1933–19500,12 ifm
 b) Általános iratok1872–195067,28 ifm
 c) Katonaállítási lajstromok1899–19440,67 ifm
 d) Kihágási iratok1882–19443,40 ifm
 e) Iparügyi kihágások1888–19020,12 ifm
 f) Peres iratok1896–19020,12 ifm
 g) Rendőrhatósági engedélyek1907–19180,12 ifm
 h) A Testnevelési és Népgondozó Kirendeltség iratai1920–19240,12 ifm
 i) A Járási Liszthivatal iratai19220,03 ifm
 j) A Mezőgazdasági Bizottság iratai1921–19340,07 ifm
 k) Lakásügyi iratok1923–19240,08 ifm
 l) Útlevél ügyek1905–19130,03 ifm
 m) Anyakönyvi ügyek19010,06 ifm
 n) Fegyvertartási engedélyek1890–19180,05 ifm
 o) Cselédkönyvek1893–19210,14 ifm
 p) Egyletek nyilvántartása1925–19420,02 ifm
 r) Iparengedélyek nyilvántartása1924–19500,14 ifm
 s) Nyomtatványoké. n.0,02 ifm
451.A Battonyai járás tisztiorvosának iratai1934–19490,38 ifm
444.A Mezőkovácsházi járás tisztiorvosának iratai1938–19501,18 ifm
 a) Iratok1938–19500,66 ifm
 b) Orvosi bizonyítványok1946–19490,52 ifm
450.A Battonyai járás állatorvosának iratai1909–19470,30 ifm
471.A Battonyai járás szociális titkárának iratai1947–19490,25 ifm
472.A Mezőkovácsházi járás szociális titkárának iratai1945–1948 
447.A Mezőkovácsházi járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai1940–19440,12 ifm