Arad vármegye levéltára

437.Arad vármegye főispánjának iratai1920–19230,12 ifm
440.Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1920–19230,05 ifm
 439.

Arad Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Vá-lasztmányának iratai

1920–1923 (1924)0,72 ifm
442.Arad vármegye alispánjának iratai(1919) 1920–19233,08 ifm
445.Arad Vármegye Árvaszékének iratai(1896) 1920–1923 (1926)0,23 ifm
453.Arad Vármegye Számvevőségének iratai1920–1923 (1924)0,07 ifm
441.Arad Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1920–19230,52 ifm
435.Az Eleki járás főszolgabírájának (1945-től főjegyzőjének) iratai1922–19461,00 ifm
454.Az Eleki járás tisztiorvosának iratai1944–19450,02 ifm
446.Az Eleki járás tűzrendészeti felügyelőjének iratai1942–19430,12 ifm
438.Az Eleki Járás Testnevelési és Népgondozó Kirendeltségének iratai1921–19240,03 ifm