VI. Az államigazgatás területi szervei

A belügyi igazgatás és rendészet szervei

 

1Az Államrendőrség Békéscsabai Kapitányságának iratai1926–19390,15 ifm
2A Békéscsabai Polgári Őrség iratai19150,02 ifm

 

A pénzügyigazgatás szakszervei

 

101.A Gyulai Pénzügyigazgatóság iratai1905–19502,74 ifm
105.A Gyulai Állami Adóhivatal iratai1946–19480,05 ifm
104.A Mezőkovácsházi Községi Adóhivatal iratai1936–19471,35 ifm
106.Az Orosházi Adóhivatal iratai1947–19480,72 ifm
107.A Szarvasi Adóhivatal iratai1945–19480,60 ifm
108.A Gyulai Forgalmi Adóhivatal iratai1946–19480,03 ifm
109.A Sarkadi Adófelszólamlási Bizottság iratai19470,05 ifm

 

 

XXX

 
161.A Békéscsabai Pénzügyőri Szakasz iratai1939–19490,04 ifm

 

 

XXX

 
103.A Békés Vármegyei Földmérési Igazgatóság (Békéscsaba) iratai1852–19503,70 ifm

 

Földművelésügyi szakszervek

 

208.Békés Vármegye Állami Gazdasági Felügyelőségének iratai1943–19480,36 ifm
207.A Battonyai Járás gazdasági felügyelőjének iratai1945–19490,12 ifm
204.A Cséffa–nagyszalontai járás gazdasági felügyelőjének iratai1929–19490,12 ifm
205.Az Eleki Járás gazdasági felügyelőjének iratai1924–19460,36 ifm
209.A Mezőkovácsházi Járás gazdasági felügyelőjének iratai1945–19490,55 ifm
203.A gyulai városi és járási gazdasági felügyelő iratai19430,02 ifm
206.Az Orosházi Járás gazdasági felügyelőjének iratai1942–19440,08 ifm

 

 

XXX

 
202.A M. Kir. Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás (Békéscsaba) iratai(1932)
1933–1950 (1960)
1,00 ifm

 

 

XXX

 
201.A Gyulai Folyammérnöki Hivatal iratai1885–19502,27 ifm

 

Iparügyi szakszervek

 

301.A Gyulai Kerületi Iparfelügyelőség iratai1905–1949 (1950)8,06 ifm

 

Kereskedelmi és közlekedésügyi szakszervek

 

401.A Gyulai Államépítészeti Hivatal iratai1925–19497,43 ifm

 

 

XXX

 
402.A Békéscsabai I. sz. Postahivatal iratai1938–19450,02 ifm

 

Az oktatásügyi igazgatás szakszervei

 

502.Békés vármegye tankerületi főigazgatójának iratai1950–19510,60 ifm
501.A Békés Vármegyei Tanfelügyelőség iratai1919–195012,54 ifm
 a) Iktatott iratok és nyilvántartó könyvek1919–19501,38 ifm
 b) Személyi iratok1945–194911,16 ifm

 

Egyéb szakigazgatási szervek

 

601.A Gyulai Hadigondozó Iroda iratai1918–19220,70 ifm