Szedercserje levél gyűjtés a Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziumában az első világháború idején

A hónap dokumentuma
2015.07.01.

Iskola és háború

Szedercserje levél gyűjtés a Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziumában az első világháború idején


Az 1914-ben kitört Nagy Háború az iskolák mindennapi életét alapjában változtatta meg. Az iskolák vezetői, tanárai mindent elkövettek, hogy az oktatómunka minél kisebb kárt szenvedjen, emellett diákjaik számára lelki támaszt is igyekeztek nyújtani. A kor iskolájának célja a vallásos, hazáját szerető, a társadalom számára hasznos egyének nevelése volt. Hangsúlyosabban érvényesült ez az egyházi iskolákban, ahol a rendkívüli idők bőven kínáltak alkalmat a vallás-erkölcsi nevelés eszközeinek bevetésére, a hazaszeretet, felebaráti szeretet, altruizmus, közjóért való önmegtagadás, önfegyelmezés építő tulajdonságainak elmélyítésére. Ezek a jelenségek mutatkoztak a Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziumában is.

1914. szeptemberben teljesen megváltozott körülmények fogadták a tanulóifjúságot: a szünidő alatt az intézetet a katonaság lefoglalta, és csak szeptember elején vonultak ki. Az iskolai év a megszokottnál később kezdődött meg, a rendes előadások pedig csak szeptember 14-én. (Az oktatás az előző években legkésőbb szeptember 6-án megindult.) A tantestület alakuló értekezletén Buzássy Ábel, a főgimnázium igazgatója felhívta tanár kollégái figyelmét, hogy az adott viszonyok között kétszeres erőre lesz szükségük, hogy a lelki egyensúlyt fenntartsák magukban és ezt át is adhassák a diákjaiknak. A tanévet azonban rendkívüli körülmények zavarták meg: december elejétől június 15-ig a katonaság - két terem kivételével- lefoglalta az intézet épületét a lábadozó katonák számára. Az igazgató az összes átjárót elfalaztatta, hogy ne legyen semmilyen összeköttetés az iskola és a katonasági terület között. Új rend lépett érvénybe, felváltva volt tanítás délelőtt és délután. A helyzetet súlyosbította, hogy két tanár bevonult, illetve egy okleveles rendes tanár (Gyikos Péter) betegségben elhunyt. Mindezek ellenére az Értesítő szerint az előírt tananyagot az országos középiskolai tanterv és az állandó tanmenet szerint minden osztályban és minden tantárgyban feldolgozták.

Az iskola vezetősége a diákokat arra buzdította, hogy a tanulás mellett mindenki a maga tehetsége szerint vegye ki részét a jótékonykodásból. A tanári kar és a diákok adományokkal, gyűjtésekkel járultak hozzá a háború terheinek enyhítéséhez: gyűjtöttek a hadba vonultak téli ruhájára, karácsonyi ajándékára, perselygyűjtésből a katonák itthon maradt családjait segítették, a Vakokat Gyámolító Országos Egylet és a Gyermekszanatórium javára adakoztak, hadikölcsönt jegyeztek, lelki támogatásként imádkoztak a harcolókért, részt vettek a püspökség által tartott, elesett katonák lelki üdvéért tartott gyászistentiszteleten.

Mindezeken kívül az országosan meghirdetett gyűjtő akciókban is részt vettek: rezet, ónt és ólmot szedtek össze és szolgáltattak be, valamint jelentős mennyiségű szeder levelet is gyűjtöttek. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) ugyanis a 4456/914. számú körrendeletében a katonák javára szolgáló szedercserje levél gyűjtését rendelte el. Ezt minden elemi és középiskolában kihirdették, ugyanis a szedercserje levelének gyűjtésében elsősorban a tanulóifjúság részvételére számítottak. A gyűjtés eredményéről a VKM október 1-ig kért tájékoztatást. A pécsi főgimnázium igazgatója, Buzássy Ábel szeptember 30-án kelt levelében még arról tájékoztatta a tankerület főigazgatóját, hogy a folytonos esők miatt a diákok nem tudták megkezdeni a gyűjtést. Ugyanezen a napon kelt, minden osztályban kihirdetett körözvényében felszólította a II. és IV. osztályos tanulókat, hogy aznap a fél tizenkettőkor induló vonattal utazzanak Pellérdre. Megtudhatjuk, hogy 20 fillér lesz a jegy. A Pellérdi állomástól gyalog menjenek az állami faiskoláig, ahol gyűjtsenek szedercserje levelet. „Felsőkabátot mindenki vigyen”, szól a felhívás. Az október 2-án kelt igazgatói körözvény szerint másnap, szombaton a III., V., VII. osztály tanulói mennek szedercserje levelet gyűjteni. 7 óra 55 perckor indul majd a vonat (a jegyár ezúttal 24 fillér) Pellédre, ahonnan felvonulnak a hegyoldalra. Itt már – valószínűleg az előző kirándulás során tapasztalt nehézségeknek köszönhetően- ajánlja az igazgató, hogy mindenki vigyen ollót, és húzzon bőrkesztyűt, természetesen felöltőt is. A gyűjtés eredményéről Buzássy Ábel október 24-én kelt levelében tájékoztatja a tankerület főigazgatóját, miszerint 25 kilogramm szárított levél áll készen a katonaság részére. Az összegyűjtött, kiszárított leveleket a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyző Hivatala címére, Budapestre kellett küldeni. A Kereskedelmi Minisztériummal történt megállapodás értelmében a vasúti szállítás a MÁV és a Kassa-Oderbergi vasút magyarországi vonalain is ingyenes volt.

Forrás: A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 4456/914. számú körrendelete

A pécsi sajtó is foglalkozott a szedercserje levelek gyűjtésének fontosságával. A Dunántúl 1914. november 25-én megjelent számában ismertette a VKM körrendeletét, megemlítve, hogy elsősorban a tanulóifjúság segítségére számít a minisztérium. A Pécsi Napló november 10-én megjelent számából pedig megtudjuk, hogy a szederlevél tea nemcsak a fekete tea pótlására kiváló, hanem gyomor és hasi megbetegedések elleni gyógyszer is. Az ügy fontosságát példázza a Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet második osztályos tanulói számára kidolgozandó magyar nyelvi írásbeli dolgozat témája: „Szederlevél szedés a katonák számára”.

Forrás: Pécsi Napló 1914. november 10. száma

Az előzőekben felvillantott kép betekintést kívánt nyújtani arról, hogy a Nagy Háború idején tapasztalt példátlan társadalmi összefogásban milyen jelentős szerep jutott a diákságnak is.

 

Forrás és irodalom:

A Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziumának Értesítői 1911/12 - 1914/15

A Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziuma iratai, MNL BaML VIII. 52. Igazgatói körözvények, 1911-1915.

A Ciszterci Rend Pécsi Római Katolikus Főgimnáziuma iratai, MNL BaML VIII. 52. Iratok, 1914.

Pécsi Püspöki Tanítóképző Intézet Értesítője 1914/15

Pécsi Napló 1914. november 10. száma

 

Vargháné Szántó Ágnes levéltáros

 

 

Utolsó frissítés:

2018.10.24.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges