125 éve született Várkonyi Nándor író, műfordító, szerkesztő, irodalom- és kultúrtörténész

Évfordulós megemlékezés
2021.05.19.

125 éve született Várkonyi Nándor író, műfordító, szerkesztő, irodalom- és kultúrtörténész

 

Várkonyi Nándor 1896. május 19-én született Pécsett,[1] negyedikként a hét gyermek közül. Négyéves korában kataszteri mérnök apja áthelyezésével családja Nyitrára települt. A helyi piarista gimnáziumban érettségizett 1914-ben. Ugyanebben az évben a család Budapestre költözött. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán magyar és francia irodalomtörténetet, valamint nyelvészetet hallgatott, de tanulmányait a háború félbeszakította. 1916 januárjában bevonult, megjárta az orosz frontot, 1917 őszén azonban a harctéren szerzett betegségei miatt leszerelték. Egyetemi tanulmányait 1918-ban fejezte be. A következő években házitanítóként tevékenykedett, 1921-re viszont elveszítette hallását, így a tanítást abbahagyni kényszerült.

1924 őszén költözött vissza Pécsre, ahol bátyja, Várkonyi Hildebrand Dezső támogatásával a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem könyvtárában kapott munkát. A következő 32 évben megszakítás nélkül itt dolgozott. 1929-ben a pécsi egyetemen magyar, francia és német irodalomból doktorált, 1935-ben pedig magántanári képesítést szerzett. Meghívott előadóként irodalomtörténeti előadásokat tartott.

Jelentős szerepet vállalt a pécsi irodalmi élet szervezésében. 1925–1926-ban részt vett a rövid életű Symposion című lap munkálataiban. 1931-ben a megalakuló Janus Pannonius Társaság alapító tagja volt. 1941 és 1948 között a társaság lapját, a Sorsunk című irodalmi folyóiratot szerkesztette. Az 1945-ben megszűnő Janus Pannonius Társaság helyett megalakult Batsányi János Társaság elnöke lett. 1949-ben visszavonult az irodalmi élettől.

 

Várkonyi Nándor (szerk.): Sorsunk. A Janus Pannonius Társaság Folyóirata. II. évfolyam 7. szám, 1942. szeptember–október. Címlap.

Forrás: MNL BaML Szakkönyvtára

Várkonyi Nándor (szerk.): Sorsunk. A Batsányi János Társaság Irodalmi és Művészeti Folyóirata. VII. évfolyam 3. szám, 1947. március. Címlap és kolofon.

Forrás: MNL BaML Szakkönyvtára

 

Levéltárunk őrizetében találhatóak dr. Várkonyi Nándor könyvtárnoknak  a Pécsi IV. sz. Igazolóbizottság részére leadott igazoló nyilatkozatai

Forrás: HU-MNL-BaML-XVII.424. Pécsi IV. sz. Igazoló Bizottság iratai. 136. Dr. Várkonyi Nándor igazolási ügye. 1945. február 8. és 1945. február 22.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány, az Ideiglenes Nemzetgyűléstől kapott felhatalmazás alapján, az 1945. január 4-i 15/1945. M.E. sz. rendelettel létrehozta az igazolóbizottságokat. Az igazolóbizottságok feladata elsődlegesen az volt, hogy felülvizsgálja azt, hogy a közalkalmazottak, köztisztviselők, az 1939. szeptember 1. napját követően tanúsított magatartása sértette-e a magyar nép érdekeit, vagyis a közalkalmazottak háború alatti magatartását vizsgálták. Az eljárás során az igazolás alá került személy egy nyilatkozatot tett, illetve kérdőív formájában adott feleletet politikai múltjára vonatkozóan. Az igazolóbizottság határozatát az előbbi dokumentumok, illetve személyes beszélgetés alapján hozta meg. A Pécsi IV. sz. Igazolóbizottság hatáskörébe tartoztak a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem tanárai és egyéb alkalmazottai, az egyetemi könyvtár, a tankerületi főigazgatóság alkalmazottai, ezen kívül néhány más személy igazolása is megtalálható itt.

Az egyetemi könyvtár munkatársaként végigjárta a ranglétrát, pályáját 1924-ben ideiglenes napidíjasként kezdte, 1956-os nyugdíjba vonulásakor tudományos intézeti osztályvezetőként dolgozott, két alkalommal pedig (1946–1947, 1950–1951) megbízott igazgatóként irányította az intézményt. Az ötvenes évek elején tevékenysége nyomán számos kulturális érték és könyvgyűjtemény menekülhetett meg a korszak kultúrpolitikáját kísérő szakmaiatlan döntések következményeitől.

1919-től egyre többet foglalkozott irodalommal. Munkássága korai éveiben verseket, elbeszéléseket írt. Később műfordításai jelentek meg, irodalom- és művelődéstörténeti munkái nagy hatásúak. Nevét a Modern magyar irodalom című, 1928-ban megjelent műve tette országosan ismertté, a szélesebb olvasóközönség pedig a Sziriat oszlopai című, először 1942-ben kiadott munkájából ismerte meg. Életében tíz műve jelent meg önálló könyvként, irodalomtörténeti, kultúrtörténeti és történelmi témákban. Életművét Kodolányi János, Hamvas Béla és Németh László egyaránt nagyra értékelte. Élete utolsó másfél évtizedében Elveszett paradicsom című munkáját készítette elő kiadásra, emellett Pergő évek címmel önéletrajzi művet írt. Mindkét alkotás csak halála után jelent meg. Várkonyi Nándor 1975. március 11-én hunyt el Pécsett.

Várkonyi Nándor nevét 1977-től Pécsett, a kertvárosi városrészben utca, valamint 1981-től a Pécsi Városi Könyvtár (ma Csorba Győző Könyvtár) Nagy Jenő utcai fiókkönyvtára viseli. A Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtárának Király utcai épületében 2012-ben emlékszobát alakítottak ki, melyet Várkonyi Nándor bútoraival, könyveivel és emléktárgyaival rendeztek be.

 

Gyánti István – Török Gábor

 

Életrajzi irodalom:

Bebessi B. Károly (szerk.): Várkonyi Nándor 1886-1996. Az író születésének 100. évfordulója alkalmából Pécsett, a Várkonyi Nándor Könyvárban megrendezett emlékülés előadásai. Pécs, Városi Könyvtár, 1997.

Bertók László (összeáll.): Várkonyi Nándor bibliográfia. Pécs, Pécsi Városi Könyvtár, 1984.

Hajdu Csilla, Schmelczer-Pohánka Éva: „Fölcsaptam könyvtárosnak, ahol helyre hozták nekem a világot!”. Várkonyi Nándor a pécsi egyetem és könyvtára szolgálatában. In: Wéber Adrienn (szerk.): „A múltat kutatni pedig szükséges…” A 2016. szeptember 21-22-én rendezett helytörténeti konferencia tanulmányai. Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 2018. 29–67.

Kende Kata (összeáll.): Várkonyi Nándor élete képekben. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2016.

Schmelczer-Pohánka Éva: Várkonyi Nándor emlékezete. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2016. 11. sz. 33–39.

Surján Miklós: Várkonyi Nándor. In: Lengvári István, Ódor Imre (szerk.): Pécs-Baranyai történelmi arcképcsarnok. Pécs, Baranya-Megyei Levéltár, 2003. (CD-ROM)

Tüskés Tibor (szerk.): Várkonyi Nándor emlékkönyv. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1993.

Tüskés Tibor: Várkonyi Nándor, a könyvtáros. In: Boda Miklós, Kalányos Katalin, Surján Miklós, Tüskés Tibor (szerk.): A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában. Pécs, Csorba Győző Megyei Könyvtár, 2000. 243–248.

Várkonyi Péter: Várkonyi Nándor öröksége. Bp., Széphalom Könyvműhely - 2014.

Nagy Imre: Várkonyi Nándor - Porté és tabló. Pécs, Pro Pannonia - 2017.

Miklóssy Endre: Várkonyi Nándor olvasókönyv. Bp., Széphalom Könyvműhely - 2019.

 

Levéltári források:

HU-MNL-BaML-XVII.424.             Pécs város igazoló bizottságai iratai.

HU-MNL-BaML-XXXIII.1.a.          Állami anyakönyvi másodpéldányok és anyakönyvekkel kapcsolatos iratok. Baranya Megye és Pécs Város Pécsi anyakönyvi kerületei állami anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye.[1] HU-MNL-BaML-XXXIII.1.a. Pécs, születési akv., 1896/I., 433. fsz. alatti bejegyzés.

 

Utolsó frissítés:

2022.03.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges