100 éve hunyt el Egry Béla ügyvéd, politikus, Pécs társasági életének kiemelkedő alakja

Évfordulós megemlékezés
2021.08.19.

100 ÉVE HUNYT EL EGRY BÉLA

ÜGYVÉD, POLITIKUS, PÉCS TÁRSASÁGI ÉLETÉNEK KIEMELKEDŐ ALAKJA

 

 

Egry Béla ügyvéd, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő Pécsett született 1858. november 2-án római katolikus vallású ügyvédfamíliában. Apja, Egry József már ügyvédként tevékenykedett Pécsett. Testvére, Egry Dezső, szintén ügyvéd lett, és később őt is országgyűlési képviselőnek választották. Egry Béla 1885-ben vette feleségül Aradi Tzutz Emília színésznőt, s házasságukból öt gyermek, három fiú és két leány született. Középiskolai tanulmányait 1876-ban a pécsi ciszterci főgimnáziumban végezte, majd 1876 és 1880 között a pécsi püspöki jogakadémia hallgatója volt. Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen folytatta, ahol 1885-ben jogi doktorátust szerzett. 1886-ban ügyvédi vizsgát tett, és Pécsett nyitott ügyvédi irodát. 1879–1880-ban, mint negyedéves joghallgató a pécsi 52. gyalogezredben önkéntesként teljesített katonai szolgálatot, majd a 64. gyalogezred tartalékos hadnagya lett. A pécsi 8. huszárezrednél lovaglótanfolyamot végzett, mozgósítás esetére parancsőrtisztként lett beosztva. A fegyvergyakorlatokat mint zászlóaljsegédtiszt szolgálta le. 1892-ben szolgálaton kívül helyezték, 1895-ben pedig lemondott tiszti rangjáról.

 

 

1896 és 1905, illetve 1910 és 1921 között Pécs város törvényhatósági bizottságának volt a tagja, s részt vett az építkezési, kórházi, színügyi és borellenőrzési szakbizottságok munkájában. 1902-től 1910-ig Baranya vármegye törvényhatósági bizottságának is tagja volt. Az 1901–1905. évi országgyűléstől 1918-ig a képviselőház tagja. A Függetlenségi és 48-as Párt jelöltjeként a Baranya megyei pécsváradi választókerületben 1902. június 18-án tartott pótválasztáson 1511 szavazattal szerzett mandátumot. Ellenfele, a néppárti Vedella Mihály 1234 szavazatot kapott. 1905-ben és 1906-ban ellenjelölt nélkül lett a pécsváradi választókerület országgyűlési képviselője. 1910. augusztus 4-én Pécs város választotta meg képviselőjévé, mint pártonkívüli függetlenségit. Ekkor 1189 szavazatot kapott, míg ellenfele, Erreth János 620-at. Az 1901–1905. évi országgyűlés alatt a véderőbizottság tagja, a koalíció idején képviselőház jegyzője, majd a pártonkívüli csoport alelnöke, majd elnöke volt. A pécsi Függetlenségi és 48-as Párt egyik alelnöke volt. Tevékenyen szervezte pártja helyi sajtóéletét. 1905. február 16-án átvette az ellenzékiek baranyai szócsövévé váló Pécsi Közlöny főszerkesztői posztját, amit 1911. június 7-ig töltött be. A továbbiakban felelős szerkesztőként, majd 1912-ig főmunkatársként tevékenykedett az 1913-ban megszűnt lapnál.

 

 

Az 1886-ban megalakult Pécsi Atlétikai Club egyik alapítója, titkára, majd elnöke. Kitűnő vívó volt, számos országos versenyen nyert díjat. 1898-ban a Pécsi Vadásztársaságnak egyik megalapítója, majd vadászmestere, s mint az alábbi cikkből kiderül, kiváló lövésze lett.

 

 

A Mecsek Egyesület választmányi tagja. A Pécsi Ügyvédi Kamara választmányi tagja. A Vasutas Szövetség pécsi kerületének díszelnöke. A Magyarpeterdi olvasókör elnöke, majd örökös díszelnöke. 1910-ben Pécsvárad község polgársága díszpolgári címmel tüntette ki.

 

 

 

Az I. világháború kezdetén reaktiváltatta magát a hadseregben, és 56 éves kora dacára önként jelentkezett, s népfelkelő hadnagyi rangban szolgált. Pécs társasági és klubéletének egyik legaktívabb tagja volt, kiváló szervező és elhivatott patrióta. 1921. augusztus 19-én érte a halál, mindössze három nappal a város szerb megszállás alóli felszabadulása előtt.

 

 

Gyánti István levéltáros

 

Szakirodalom:

Fabro Henrik–Ujlaki József (szerk.): Országgyűlési almanach, 1905–1910. Bp., 1905., 255.

Gruber Győző–Linder Ernő (szerk.): Pécsi naptár, 1914. Pécs, 1914., 25.

Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életéből. Pécs, 1922., 24., 103., 118.

T. Boros László (szerk.): Magyar politikai lexikon. 1 köt. Bp., 1929., 99.

Romváry Ferenc (főszerk.): Pécs lexikon. 1. köt. Pécs, 2010.

Pécsi Napló, 1902. június 19., 1.; Pécsi Közlöny, 1910. január 8., 2.; Pécsi Napló, 1910. augusztus 5., 1–2.; Pécsi Napló, 1921. augusztus 22., 2.; Dunántúl, 1921. augusztus 24., 2.

 

Források:

MNL BaML IV. 405. Baranya Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai. Választási iratok. Pécsváradi választókerület. 1902, 1905, 1906.

 

Képek jegyzéke:

Pécsi naptár: 1914. Szerk. Gruber Győző; Linder Ernő, Pécs, Wessely-Horváth, 1914. 25.

Tolnai Világlapja: 1906. június 10. 24. szám, 1000.

https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/2846

Pécsi Ujlap, 1911. június 21. 137. szám, 2.

Pécsi Közlöny, 1910. január 08. 5. szám, 2-3.

Az Érdekes Ujsag, 1914. november 29. 48. szám, 20.

Dunántul, 1921. augusztus 23. 5.

Utolsó frissítés:

2021.09.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges