07 Habsburg Ottó és a magyar állam közeledése 1987 után

 

 

Bevezetés 

I. IV. Károly uralkodása (1916–1918)

II. IV. Károly az emigrációban (1918–1922)

III. A Habsburg-család az 1920-as években

IV. Habsburg Ottó ifjúsága

V. Habsburg Ottó és báró Bakách-Bessenyey György kapcsolata (Levelek 1948 és 1958 között)

VI. Jelentések Habsburg Ottó tevékenységéről (1959–1985)

VII. Habsburg Ottó és a magyar állam közeledése 1987 után

VIII. Habsburg Ottó magyar állampolgársága


93.

Külügyminisztériumi értesítés Habsburg Ottó magánjellegű látogatásáról
Bonn, 1987. július 10.

A rejtjeltávirat értelmében Habsburg Ottó néhány fős nyugatnémet kísérettel magánjellegű látogatást tesz Magyarországon, „hivatalos személyiségekkel nem kíván találkozni”.

Az irat jelzete: MNL OL XIX–J–1–j–1987–NSZK–109–138–003878. (99. d.) – Szigorúan titkos, gépelt rejtjeltávirat kézírásos aláírásokkal és megjegyzésekkel.

093. Külügyminisztériumi értesítés Habsburg Ottó magánjellegű látogatásáról

093. Külügyminisztériumi értesítés Habsburg Ottó magánjellegű látogatásáról

   
     94.

Feljegyzés a pártközpontban Habsburg Ottó 1987. évi magyarországi utazási kérelméről
Budapest, 1987. július 15.

Várkonyi Péter külügyminiszter Habsburg Ottó beutazási kérelmével kapcsolatos feljegyzést elküldte Kótai Gézának, az MSZMP KB Külügyi Osztálya vezetőjének. A feljegyzés szerint Habsburg Ottó NSZK-beli titkára tájékoztatta a bonni nagykövetséget, hogy Habsburg Ottó 1987. augusztus 1-jén Magyarországra látogat. A feljegyzés megjegyzi, hogy „Habsburg Ottó osztrák állampolgár, s miután Tiltó Névjegyzéken nem szerepel, beutazásának jogi akadálya nincs. […] Habsburg Ottó kisgyermek kora óta nem járt Magyarországon”, és a feljegyzés készítője szerint lojális álláspontra helyezkedett Magyarországgal kapcsolatban, amit a néhány héttel korábban, a Századunk című TV sorozatban készített interjú alapján Bokor Péter fogalmazott meg.

Az irat jelzete: MNL OL XIX–J–1–k–1987–Ausztria–10–9–9090. (15. d.) – Eredeti, géppel írt feljegyzés.

094. Feljegyzés a pártközpontban Habsburg Ottó 1987. évi magyarországi utazási kérelméről

094. Feljegyzés a pártközpontban Habsburg Ottó 1987. évi magyarországi utazási kérelméről

094. Feljegyzés a pártközpontban Habsburg Ottó 1987. évi magyarországi utazási kérelméről

094. Feljegyzés a pártközpontban Habsburg Ottó 1987. évi magyarországi utazási kérelméről

 
     95.

A bonni magyar nagykövet rejtjeltávirata Habsburg Ottó magyarországi magánlátogatásáról
Bonn, 1988. július 11.

A nagykövet arról tájékoztatja a budapesti Külügyminisztériumot, hogy Habsburg Ottó július 13-án feleségével és lányával magánjellegű látogatásra utazik Magyarországra. A távirat küldője javasolja, hogy az osztrák útlevéllel érkező családot a határőrség a határállomáson zökkenőmentesen engedje be. Emellett azt is javasolja, hogy „az általa felvetett kérdésekről a Parlament egyik vezetője, esetleg Péter János elvtárs egy rövid, nem hivatalos beszélgetésen találkozzon Otto v. Habsburggal”. Az ügy érdekessége, hogy az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 28-ai ülésén ahhoz járul hozzá, hogy Habsburg Ottó édesanyja, Zita királyné magánemberként Magyarországra látogasson. (MNL OL M–KS 288. f. 1030. ő. e. 1988. június 28.) Vélhetően közösen utazhattak, csak a külügy és a pártközpont korábban szoros együttműködése ekkorra már meglazult.

Jelzet: MNL OL XIX–J–1–j–1988–ÁGSZ–VI-62–003276. (123. d.) – Szigorúan titkos, géppel írt rejtjeltávirat.

095. A bonni magyar nagykövet rejtjeltávirata Habsburg Ottó magyarországi magánlátogatásáról

095. A bonni magyar nagykövet rejtjeltávirata Habsburg Ottó magyarországi magánlátogatásáról

   
     96.

A dániai magyar nagykövetség rejtjeltávirata Habsburg Ottó magyarországi látogatásával kapcsolatban
Koppenhága, 1989. március 3.

A nagykövet kötelességének érezte jelezni, hogy Ausztria dániai nagykövete értetlenségét fejezte ki Habsburg Ottó magyarországi fogadtatása miatt. Először a róla készült filmen háborodott fel, majd az Európa parlamenti delegáció kapcsán vetette fel, hogy „Nem tévesztettünk-e arányt a delegáció és Habsburg Ottó között.”

Jelzet: MNL OL XIX–J–1–j–1989–Ausztria–10–10–001442. (19. d.) – Szigorúan titkos, géppel írt rejtjeltávirat, kézírásos megjegyzéssel.

096. A dániai magyar nagykövetség rejtjeltávirata Habsburg Ottó magyarországi látogatásával kapcsolatban

096. A dániai magyar nagykövetség rejtjeltávirata Habsburg Ottó magyarországi látogatásával kapcsolatban

096. A dániai magyar nagykövetség rejtjeltávirata Habsburg Ottó magyarországi látogatásával kapcsolatban

  
     97.

Külügyminisztériumi feljegyzés dr. Habsburg Ottó magyarországi látogatásáról
Budapest, 1989. március 6.

Az Európa Parlament február végén, március elején Magyarországon járt küldöttségének szociáldemokrata tagjai „már itt és nyíltan is rosszallották, hogy dr. Habsburg Ottó, a küldöttség konzervatív tagja körül »mekkora felhajtás van« Magyarországon”. A feljegyzés szerint a nyugati munkáspártoknak kételyei támadhatnak a magyar politika szándékai iránt, és felhívják arra a figyelmet, hogy a legitimizmust az osztrák politika, mint veszélyt, ma is számon tartja, s mint említik „dr. Habsburg »nagy magyarországi show-jára« ráadásul egy olyan időszakban került sor, amikor a külföld még nem lehet teljesen tisztában azzal, hogy a magyar kormányzat ráhatása a hazai médiákra milyen korlátozott”. A feljegyzés készítője ezért egy táviratot tartott szükségesnek az észak-amerikai és a nyugat-európai magyar nagykövetek számára, amelyben ezek a diplomaták kifejtenék a magyar kormány álláspontját.

Az irat jelzete: MNL OL XIX–J–1–k–1989–ÁGSZ–VI–62–2955. (156. d.) – Eredeti, géppel írt feljegyzés.

097. Külügyminisztériumi feljegyzés dr. Habsburg Ottó magyarországi látogatásáról

097. Külügyminisztériumi feljegyzés dr. Habsburg Ottó magyarországi látogatásáról

097. Külügyminisztériumi feljegyzés dr. Habsburg Ottó magyarországi látogatásáról

  
     98.

Habsburg Ottó távirata Straub F. Brunó, az Elnöki Tanács elnöke számára, édesanyja, Zita királyné elhunytáról
Pöcking, 1989. március 15.

Az irat jelzete: MOL XIX–J–1–k–1989–Ausztria–10–1–3531. (32. d.) – Magyar nyelvű távirat.

098. Habsburg Ottó távirata Straub F. Brunó, az Elnöki Tanács elnöke számára, édesanyja, Zita királyné elhunytáról

    
     


99.

Feljegyzés a magyar kormány részvételéről Zita királyné temetésén
Budapest, 1989. március 20.

A Külügyminisztérium feljegyzése Zita királyné temetésének előkészületeiről számol be. IV. Károly felesége március 14-én a svájci Zizersben halt meg. A halottat március 28-án ravatalozzák fel a bécsi Szent István dómban. A temetés április 1-jén lesz, az osztrák állam nem rendez állami temetést a hajdani királyné számára. A feljegyzés készítője szerint „a temetésen nagy tömeg részvételével számítanak, a szertartás »császári pompájú« lesz”. A dokumentum szerint Ausztriában belpolitikai vita alakult ki a temetés körül. A néppárti Alois Mock alkancellár először úgy nyilatkozott, hogy „a temetés méltó lebonyolításához a külügyminisztérium minden segítséget megad”. Ettől nemcsak a szocialista párt, hanem a Néppárt több képviselője is elhatárolta magát, így Mock visszakozott. A Habsburg család egy tagja azt kérte a bécsi magyar nagykövettől, hogy vegyen részt a temetésen. Az előterjesztést készítő külügyminisztériumi főosztály a külpolitikai bonyodalmak elkerülése végett azt javasolja, hogy az Elnöki Tanács elnöke táviratban fejezze ki részvétét, a bécsi nagykövetség viszont küldjön koszorút „a Magyar Népköztársaság bécsi nagykövetsége” szalagfelírással, Nagy János nagykövetet pedig március 31-től április 4-ig rendeljék haza Magyarországra. (A temetés napján Vranitzky kancellár sem volt Bécsben.)

Az irat jelzete: MNL OL XIX–J–1–k–1989–Ausztria–10–1–3531. (32. d.) – Eredeti, géppel írt feljegyzés.
 

099.Feljegyzés a magyar kormány részvételéről Zita királyné temetésén

099.Feljegyzés a magyar kormány részvételéről Zita királyné temetésén

099.Feljegyzés a magyar kormány részvételéről Zita királyné temetésén

  
     


100.

Javaslat Straub F. Brunó részére Zita királyné elhunyta alkalmából küldendő részvéttávirat szövegére
Budapest, 1989. március 24.

Az irat jelzete: MNL OL XIX–J–1–k–1989–Ausztria–10–1–3531. (32. d.) – Géppel írt feljegyzés, kézírásos kiegészítéssel.

100. Javaslat Straub F. Brunó részére Zita királyné elhunyta alkalmából küldendő részvéttávirat szövegére

    
     101.

A bécsi magyar nagykövet rejtjeltávirata esetleges részvételéről Zita királyné temetésén
Bécs, 1989. március 30.

Nagy János nagykövet arról tájékoztatja a „központot”, hogy a csehszlovák és a lengyel nagykövet értesítette őt, hogy részt vehetnek a néhai királyné temetésén. Kérték, hogy értesítsék, ha az elutasító magyar álláspont megváltozik. A követ jelezte, hogy megkapta a család meghívóját a temetési szertartásra. A távirat melletti kézírásos megjegyzés arra utal, hogy a meghívásra magánemberként írhat részvétlevelet a nagykövet.

Jelzet: MNL OL XIX–J–1–j–1989–Ausztria–10–1–001664/1. (19. d.) – Szigorúan titkos, géppel írt rejtjeltávirat, kézírásos megjegyzéssel.

101. A bécsi magyar nagykövet rejtjeltávirata esetleges részvételéről Zita királyné temetésén

101. A bécsi magyar nagykövet rejtjeltávirata esetleges részvételéről Zita királyné temetésén

   
     

102.

Habsburg Ottó távirata Szűrös Mátyásnak, az Országgyűlés elnökének Európa parlamenti bizottsági elnökségéről
Augsburg, 1989. július 27.

Habsburg Ottó Szűrös Mátyást, az Országgyűlés elnökét táviratban értesíti arról, hogy az Európa Parlament külön delegációt létesített a magyar Országgyűléssel való kapcsolattartásra, melynek elnöke lett.

Az irat jelzete: MNL OL XVIII–6–y–OK–300–1989. (56, d.) – Magyar nyelvű távirat.
 

102


103.

Szűrös Mátyásnak, az Országgyűlés elnökének választávirata dr. Habsburg Ottónak
Budapest, 1989. augusztus 22.

Szűrös Mátyás majdnem egy hónap [!] múlva válaszolt a táviratra, melyben kiemelten fontosnak tartotta a Habsburg Ottó által vezetett bizottsággal kezdődő munkát.

Az irat jelzete: MNL OL XVIII–6–y–OK–300–1989. (56. d.) – Távirat.

103. Szűrös Mátyásnak, az Országgyűlés elnökének választávirata dr. Habsburg Ottónak

    
     


104.

Külügyminisztériumi feljegyzés Szűrös Mátyás részére az Európa Parlament Magyarországgal foglalkozó külön delegációjáról
Budapest, 1989. szeptember 1.

A feljegyzés dr. Habsburg Ottó és a brüsszeli magyar nagykövet beszélgetéséről számol be. A 12 tagú külön delegáció az Európa Parlament és a magyar országgyűlés erre a célra alakult baráti csoportjával működne együtt. Az EP küldöttség még 1989 folyamán el kívánt látogatni Magyarországra, ehhez azonban várták Szűrös Mátyás meghívólevelét.

Az irat jelzete: MNL OL XVIII–6–y–OK–300–1989. (56. d.) – Eredeti, gépelt feljegyzés.

104


105.

Szűrös Mátyás meghívólevele dr. Habsburg Ottónak
Budapest, 1989. szeptember 11.

Szűrös Mátyás a Habsburg Ottó által vezetett bizottság létrehozását úgy értékeli, hogy „a Magyarországon megindult demokratikus változásokat, a pluralizmusra épülő jogállam megteremtését az Európa Parlament támogatni kívánja”. Az együttműködés konkrét területeinek meghatározása érdekében meghívja Habsburg Ottót és az Európa parlamenti delegációt magyarországi látogatásra. Többszörös időpont egyeztetési problémák miatt erre a látogatásra csak az új parlament alakuló ülése kapcsán, 1990. május elején került sor.

Az irat jelzete: MNL OL XVIII–6–y–OK–300–1989. – Eredeti, gépelt másolat.

105. Szűrös Mátyás meghívólevele dr. Habsburg Ottónak

105. Szűrös Mátyás meghívólevele dr. Habsburg Ottónak

   
     106.

Habsburg Ottó köszönőlevele Hunkár Dénes ausztriai magyar nagykövetnek
Pöcking, 1993. február 28.

Habsburg Ottó ebben a levélben köszöni meg a 80. születésnapjára nagy késéssel megkapott „gyönyörű ajándékot”.

Az irat jelzete: MNL OL XXXII–19–1993. – Magyar nyelvű, eredeti, géppel írt levél Habsburg Ottó aláírásával.

106. Habsburg Ottó köszönőlevele Hunkár Dénes ausztriai magyar nagykövetnek

    
     107.

Habsburg-Lotharingiai Károly esküvői köszönőlevele az ifjú pár esküvői képével
Salzburg, 1993. június 19.

A köszönőlevelet az ausztriai magyar nagykövetnek, Hunkár Dénesnek írták, amelyben a protokolláris köszönősorok mellett külön megköszönik a csodálatos gyertyákat is, amit a magyar követség küldött az ifjú párnak.

Az irat jelzete: MNL OL XXXII–19–1993. – Német nyelvű, eredeti, részben kézírással írt, Francesca és Karl Habsburg aláírásával.

107. Habsburg-Lotharingiai Károly esküvői köszönőlevele az ifjú pár esküvői képével

107. Habsburg-Lotharingiai Károly esküvői köszönőlevele az ifjú pár esküvői képével

107. Habsburg-Lotharingiai Károly esküvői köszönőlevele az ifjú pár esküvői képével

107. Habsburg-Lotharingiai Károly esküvői köszönőlevele az ifjú pár esküvői képével

107. Habsburg-Lotharingiai Károly esküvői köszönőlevele az ifjú pár esküvői képével

     

 


 

 

 

Ugrás a lap tetejére