A hét dokumentuma

2022.04.12.
A pecsétábrák világa lenyűgözően gazdag. Még arra is alkalmas, hogy a nagyhét szent három napját és a húsvétot végigkövessük velük. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának őrizetében lévő középkori okleveleken fennmaradt pecsétlenyomatokból válogatunk az alábbiakban.
2022.02.21.
A 2022. évi farsangi időszak kapcsán a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrizetében található fotóalbum részleteit mutatjuk be.
2022.02.01.
Ezen a héten azt mutatjuk be a Károlyi család iratanyagából vett példákkal, miként maradhatnak fenn egykoron köziratnak tartott dokumentumok egy magánlevéltárban. A 20. századot megelőzően ugyanis nem volt még kiforrott gyakorlata a köziratok kezelésének és archiválásának, ezért a régi nagy családi levéltárakban, ahol több családtag is viselt országos tisztségeket, esetenként előfordul, hogy a magániratok között a hivatali feladataikhoz kapcsolódó, köziratnak tekinthető dokumentumokat is megőriztek. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elpusztult iratok időnként más őrzési helyről pótolhatók.
2021.12.29.
85 évvel ezelőtt, 1941. december 29-én hunyt el Herzog József, az Országos Levéltár főigazgatója. Csak két alkalommal fordult elő, hogy a hivatalban lévő intézményvezető halt meg, Herzog József temetése ezért szinte páratlan gyászesemény volt az Országos Levéltár történetében.
2021.12.20.
800 éve, 1221-ben halt meg Guzmán Szent Domonkos, a prédikátor, vagyis domonkos rend alapítója, a csillagászok védőszentje, és ugyanebben az évben kapott megbízást Paulus Hungarus Bolognában, hogy alapítsa meg a magyarországi rendtartományt. Ezen a héten a 800 éves jubileum kapcsán a domonkosok és a csillag kapcsolatáról szóló ábrázolásokat és forrásokat mutatunk be.
2021.11.16.
Ritkaságnak számít, ha a levéltári iratok között tárgyi anyagot is őrzünk. A dokumentumok mellékleteként természetesen előfordulhat és elő is fordul sokféle anyagtípus, a fényképtől kezdve a textilen át egészen az audiovizuális adathordozókig, azonban a levéltári iratanyag zöme saját felhasználásra szánt, írott szöveget tartalmazó papíralapú irat.
A Bécsi kapu téri levéltári épület tűzesetei, II. 1956. november 6.
2021.11.08.
A Magyar Országos Levéltár épülete és az ott őrzött iratanyag az 1956. évi forradalom végnapjaiban – 65 évvel ezelőtt – szenvedte el az intézményt valaha ért legsúlyosabb károkat. A közelben lakó Várdai Ferenc mérnök, szenvedélyes fényképész megrendítő felvételeken örökítette meg a lángoló épületet.
2021.11.02.
Az Országos Széchényi Könyvtár október 25-én megnyitott kiállításával ünnepli, hogy Magyarország tölti be az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét 2021. május 21-től.
2021.10.19.
1849-ben a magyar honvédsereg tábornokait kivégzésükig az aradi várban (erődben) tartották fogva. Itt töltötték le büntetésüket azok is, akiket az eljárás során elítéltek. A 18. században azonban kevésen múlott, hogy az aradi erőd építését leállítsák.
2021.10.04.
450 éve, 1571. október 7-én vívták a lepantói csatát. Ez volt a törökök győzelmével végződő negyedik velencei–török háborúnak a keresztények számára legdicsőségesebb pillanata. Az ütközetben a Velence, a pápai állam és Spanyolország szövetségében létrejött Szent Liga flottája komoly vereséget mért az oszmán hajóhadra. A csatát követően a törökök legyőzhetetlenségének mintegy 200 éves mítosza semmisült meg egyik pillanatról a másikra. A hír futótűzként terjedt el Európában: alig egy hónap után már a keresztény világ minden szegletében tudták.

Pages