XVII. századi különleges papír- és vízjelemlékeink

 

11.

I. Rákóczi György fejedelem papírján Jósa Zoltán levele Paczoth Sándor szepesi kamarai adminisztrátorhoz és Uz János tanácsoshoz a szatmári várban való korcsmáltatásról

(Szatmár, 1639. június 14. MOL Magyar Kincstári Levéltárak - Szepesi Kamarai Levéltár - Representationes, informationes et instantiae (E 254) - 1639. június No. 11.)

  

ágaskodó szarvas, GR fejedelmi monogrammal, 1639

LÁMKERÉK papírmalom vízjele (Magyarország, Erdély)

DMVA 3122

 

 

12.

II. Rákóczi György fejedelem levele a Szepesi Kamarához, melyben a fejedelem Matóczy Ferenc, volt szatmári udvarbíró számadásaival kapcsolatos véleményét közli

(Gyalu, 1652. január 10. MOL Magyar Kincstári Levéltárak - Szepesi Kamarai Levéltár - Representationes, informationes et instantiae (E 254) - 1652. No. 1.)

  

 

 

13.

Apafi Mihály erdélyi fejedelem menlevele ismeretlen küldötte számára

(Fogaras, 1673. február 5. MOL A Thököly- és a Rákóczi szabadságharcok levéltárai, A Thököly-szabadságharc levéltára, Apaffi Mihály iratai (G 9) II/5. tétel)

  

Apafi Mihály pajzsos címere, 1673

GÖRGÉNY-1.  papírmalom vízjele (Magyarország, Erdély)

DMVA 11267

  

14.

Thököly Imre fejedelem parancslevele Sárosy Sebestyénnek, Sáros vármegye alispánjának, munkácsi birtokigazgatónak a Szallay Pálnak átadandó szőlő ügyében

(Lőcse, 1683. március 15. MOL A Thököly- és a Rákóczi szabadságharcok levéltárai, A Thököly-szabadságharc levéltára, Thököly Imre iratai (G 2) III/15. tétel)

  

kétfejű sasos címer, 1683

TEPLIC papírmalom vízjele (Magyarország, Felvidék)

DMVA 11412