XIV. századi magyarországi vízjelek

 

1.

 Gentilis bíboros, pápai követ levele Benedek választott erdélyi püspöknek

Gentilis bíboros a püspököt annak kérésére arról tájékoztatta, hogy az elrendelt egyházi tilalmat addig kell megtartani, amíg a koronát magánál tartó (Kán) László erdélyi vajda azt vissza nem adja a királynak. A bíboros reméli, hogy László erdélyi vajda Benedek révén elküldi neki a koronát. Utasítja a címzettet, hogy követsége már behajtott első és második évi adóit szállíttassa el neki. (Pozsony, 1310. május 2. MOL DL 40326. Eredeti, papíron, zárópecsét nyomával.)

sárkány, 1310

FABRIANO papírmalom vízjele (Itália)

DMVA 20145

 

2.

A csázmai káptalan által kiállított kötelezvény

A csázmai káptalan előtt Jakab fia Kozma mester - Pósa bán testvére -kötelezi magát, hogy Márk fia Odolának öt, Wranich fiainak másfél, Bonk fia Bokannak (valamennyien Vojk nembeliek) pedig egy márkát július 10-én kifizet. Amennyiben ezt elmulasztaná, az összeg kétszeresében marasztalják el. (1312. június 26. MOL DL 105831 Eredeti, papíron, zárópecsét töredékével.)

 

 

harang, 1333 

FABRIANO papírmalom vízjele (Itália)

DMVA 16734

 

3.

Nagymartoni Pál országbíró eskü letételét rendeli el egy perben

Pál országbíró a kapornoki konvent vizsgálati oklevelének ismeretében eskü letételét rendeli el a Miklós fia György és név szerint felsorolt rokonai, valamint István fia Péter között Iwahun birtok tulajdonjoga ügyében régóta folyó perben. A perdöntő esküt Miklós fia György kilenc nemes eskütársával együtt a két fél részére kijelölt név szerint felsorolt királyi emberek, valamint a vasvári káptalan hiteles emberének jelenlétében köteles letenni. (Visegrád, 1345. május 10. MOL DL 2388. Eredeti, papíron, zárópecsét nyomával.)

 

latin kereszttel kettévágott két kör, 1345

FABRIANO papírmalom vízjele (Itália)

DMVA 12969