Papírkészítéssel kapcsolatos XVIII. századi iratok

 

18.

Ausztriában kiadott rendelet a papírkészítési eljárás új technológiájának bevezetéséről, szabályozásáról, táblázatban mellékelve a papír fajták szerint előírt hossza, szélessége, súlya

(Bécs, [1756] MOL Magyar Királyi Helytartótanács - Acta oeconomica (C 35) No. 8. Pecsét és aláírások nélküli egykorú kézzel írt másolat, melyet a felzet szerint eredetileg nyomtatásban adtak ki.)

 

 

 

 

 

19.

Mária Terézia s. k. aláírásával íródott levél Johann Georg Walner lékai (Sopron vm.) papírkészítő mester számára az ügyben, hogy az Ausztriában bevezetésre kerülő új papírgyártási eljárást és papírkészítésre vonatkozó szabályzatot a magyar papírmalmokba is bevezettesse, és ennek végrehajtását ellenőrizze

(Bécs, 1756. november 18. MOL Magyar Királyi Helytartótanács - Acta oeconomica (C 35) No. 8. Eredeti, pecséttel.)

 

 

20.

Trencsén vármegye közgyűlése felterjeszti a Helytartótanácshoz a megyében dolgozó papírkészítő mesterek közösségének az új papírkészítési eljárással és szabályzattal kapcsolatban tett észrevételeit és javaslatait

(1757 MOL Magyar Királyi Helytartótanács - Acta oeconomica (C 35) No. 8. Aláírással hitelesített egykorú másolat. Mellékelve a megye közgyűlésének kísérő irata. Pecsét és aláírások nélküli egykorú másolat.)

 

 

21.

Tót János papírmalmában dolgozó legény szegődménye

(1768. január 1. MOL Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak - Levéltárat nem alkotó fondok és állagok - Az erdélyi kormányhatósági levéltárak vegyes állagai - Időrendi vegyes iratok [F 563])