Pályázati támogatások

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult beszerzések

2011

Pályázati azonosítóPályázati téma/program megnevezése (3.2.) Elnyert össszeg
 

 

  
2207/0283Összefoglaló beszámoló a Magyar Országos Levéltár Nemzeti Kulturális Alap támogatása segítségével megvalósított nemzetközi kapcsolattartásról

 pdf

 
2209/0118A MOL Könyvtára részére szakkiadványok vásárlására 349 455
2236/0138Földbirtok-politika című adatbázis építésre és online közzétételére 646 360
2213/0178A Magyar Országos Levéltár és a Romániai Nemzeti Levéltár gyulai nemzetközi konferenciájának megrendezésére 400 000
2309/901Reményi Ede hegedűművész,zeneszerző és kulturális mecénás védettá nyilvánított iratanyagának megvásárlására 1.500.000
2236/0140KSH népszámlálások feldolgozási táblái című adatbázis építésére és online közzétételére 1.367.300
2236/0142Rákóczi szabadságharc missilisei (G15,G19) című adatbázis elkészítésére és online közzétételére 497.200
2213/0176A Levéltári Közlemények 2011/2. számának megjelentetésére 650.550
2236/0139Kassa Város Levéltára középkori forrásai című (1.ütem) adatbázis elkészítésére és online közzétételére 1.243.000
2236/137A Dikális összeírások (1.ütem)- adatbázisának készítésére és online közzétételére 2.113.600
2236/141Hazai címereslevelek és nemesi iratok című gyűjtemény (R64) adatbázisba történő feldolgozására és közzétételére 1.182.900
2209/157Maradandó értékű magániratok vásárlására 5.600.000
2213/177A Magyar Országos Levéltárban őrzött orsós magnószalagok digitalizálására 1.500.000
2209/156Maradandó értékű magániratok vásárlására 8.150.000
2201/64A Magyar Országos Levéltár Archivnet című internetes forrásközlő folyóiratának 2012.évi 6 számának megjelentetésére  1.300.000
2231/1243Brodarics István levelezése című forráskiadvány elkészítésére 925 500
 2231/1286Bél Mátyás Notitia c. művének 2. kötetének kiadására 1 664 145
2205/506Savmentes irattári dobozok beszerzésére 1.000.000
2205/508Raktári páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló műszerek beszerzésére 276 250
2231/1287Árpád-kori királyi és királynéi pecsétek katalógusa megjelentetésére 1.400.000
2205/507Savmentes irattároló dobozok beszerzésére 206 250
2207 (5.a)/260Asszonysorsok a Rákóczi-szabadságharcban; 50 éve történt . A megszilárdult Kádár rendszer a levéltári iratok tükrében konferencia szervezésére 300 000
2231/1245Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok, 1948-1973 c. forráskiadvány megjelentetésére 1.480.000