Konkordancia-jegyzék fogalma

A konkordanciajegyzék ugyanazon levéltári iratanyag régi és új jelzete, fondtörzsszáma között létesít kapcsolatot. Az idők folyamán ugyanis előfordulhatott, hogy egy anyag levéltári besorolása, és ennek okán a jelzete, fondtörzsszáma megváltozott. Legutóbb a fondjegyzék-szerkesztésre vonatkozóan 2002-ben kiadott levéltári szakmai ajánlás változtatott nem kevés levéltári fond jelzetén. A konkordanciajegyzék segítségével tehát a régi jelzethez (praktikusan fondtörzsszámhoz) hozzá tudjuk rendelni az új jelzetet. Ennek a gyakorlati jelentősége leginkább abban nyilvánul meg, hogy egy régebbi (történeti) mű jegyzetében a régi, ma már nem használatos levéltári jelzetet a konkordanciajegyzék segítségével meg tudjuk feleltetni az új jelzetnek, így könnyen megtalálhatjuk a hivatkozott irategységet.