Iratkezelési szabályzat

Minden közfeladatot ellátó iratképző szervnek saját iratkezelési szabályzattal, illetve annak mellékletét képező irattári tervvel kell rendelkeznie. Ennek pontos részleteit a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9-10. §-ai és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet határozza meg.

Az iratkezelési szabályzatok elkészítésének megkönnyítése érdekében közreadunk egy segédanyagot, amely elsősorban az önkormányzatoknak ad mintát, de talán más iratképzők is tudják hasznosítani. Ezzel együtt itt olvashatóak azok a típushibák, amelyek az iratkezelésben a leggyakrabban fordultak elő az eddigi ellenőrzések során, és amelyeket a jövőben jó lenne elkerülni.