Könyvbemutató – Utóvédként a Donnál III. kötet Zalaegerszeg

2017.12.11.
2017. december 5-én, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban került sor az „Utóvédként a Donnál III. Újabb dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943” című levéltári forrásgyűjtemény zalaegerszegi bemutatójára.

A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára által megjelentetett dokumentumkötet a magyar 2. hadsereg Don menti harcainak és tragédiájának 75. évfordulója alkalmából állít emléket a nagykanizsai 9. könnyű hadosztály Oroszországban hősi halált halt, eltűnt, fogságba esett vagy megsebesült honvédjeinek. A zalai alakulatok 1942 tavaszán az első csapattestek között érkeztek ki a keleti hadszíntérre. A június 28-án, Kurszktól keletre indított német offenzíva során az első vonalban küzdöttek, majd augusztusban a Donnál vívtak véres hídfőcsatákat. 1943. január 27-én – mint a visszavonuló magyar és német csapatok utóvédjei – utolsóként hagyták el a 2. hadsereg Don menti védőállásait. Veszteségeik mind a nyári hadművelet, mind a hídfőcsaták, mind pedig a visszavonulás során rendkívül súlyosak voltak.

Az „Utóvédként a Donnál” című könyvsorozat III. kötete a 9. könnyű hadosztály 1942–1943. évi történetére vonatkozó, újabban összegyűjtött, vagy az első két – 2014-ben kiadott – kötetből terjedelmi okokból kimaradt dokumentumokat (a korabeli hadiokmányokat, a harctéren vezetett magánnaplókat, a haza írt leveleket és tábori levelezőlapokat, a „doni poklot” túlélők visszaemlékezéseit, valamint az egykorú sajtótudósításokat) a nagykanizsai seregtest hadrendjének sorrendjében csoportosítva jelenteti meg. A könyv CD-mellékletét képező adattár – a Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattárának névszerinti veszteségi személyi kartonjai és az állami halotti anyakönyvek alapján – teljességre törekedve tartalmazza a 9. könnyű hadosztály valamennyi, a keleti hadszíntéren 1942 áprilisa és 1943 májusa között elszenvedett személyi veszteségének adatait.

A zalaegerszegi könyvbemutatón a kiadvány két helyi támogatójának, a Zala Megyei Önkormányzatnak és Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának képviselői, Pácsonyi Imre megyei alelnök és Gecse Péter alpolgármester köszöntötték a megjelenteket, köztük a doni tragédiát átélő honvédek leszármazottait. A dokumentumkötetet, idézve annak egyes részleteit, a lektor, Illésfalvi Péter hadtörténész mutatta be részletesen, majd az egyik szerző, Szabó Péter hadtörténész összegezte a könyv CD-mellékletét képező veszteségi adattárnak a katonák származására vonatkozó adatait. A könyvbemutató házigazdája, Kiss Gábor könyvtárigazgató a könyv fényképmellékletét vetítette le, végül Molnár András levéltár-igazgató – a kötet másik szerzője – mondott köszönetet a dokumentumok tulajdonosainak, a kiadvány elkészítésében közreműködő munkatársaknak és a támogatást nyújtó szervezeteknek, intézményeknek.

A Zalaegerszegi Televízió Kultúrkör Kulturális magazin 2017. december 8-i adása

A bemutatott kötet

A ZalaMédia tudósítása

Képgaléria a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár honlapján

 

Utolsó frissítés:

2018.01.23.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges