Levéltáros álláspályázat

2022.02.03.
Az MNL Veszprém Megyei Levéltára felvételt hirdet levéltáros munkakörbe. A jelentkezéseket postán vagy elektronikus úton a boross.istvan@mnl.gov.hu címre várjuk. A pályázat részleteit alább olvashatják.

 

Magyar Nemzeti Levéltár

pályázatot hirdet

 

Magyar Nemzeti Levéltár

Veszprém Megyei Levéltára

 

levéltáros

 

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozik.

 

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.

 

Pályázati feltételek:
• szakirányú felsőfokú végzettség
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Gyűjtőterületi munka, iratkezelés felügyelete
• Kutató- és ügyfélszolgálati ügyek intézése
• Iratrendezés, segédletkészítés, nyilvántartások kezelése
• Közművelődési és tudományos feladatok

 

Munkabér és juttatások:
•   A munkabér összegére a felek megállapodása és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók.

 

Elvárt kompetenciák:
• Pontos, precíz munkavégzés
• Magas szintű koncentrációs képesség
• Excel táblázatok készségszintű kezelése
• Jó kommunikációs képesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Levéltárban szerzett gyakorlat
• Közigazgatási gyakorlat (iktatás, ügyiratkezelés)
• Angol/német/latin nyelvismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, tanúsítványok;
• Szakmai önéletrajz;
• Motivációs levél;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén;
• Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 16.

 

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosítóószámot 13/2-HR/53-1/2022 és a munkakör megnevezését: „levéltáros”.

vagy

Elektronikus úton boross.istvan@mnl.gov.hu e-mail címen keresztül a munkakör elnevezésének megjelölésével.
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül.
A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
2021. december 15. napjától a Magyar Nemzeti Levéltárnál nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony olyan személlyel, aki a koronavírus elleni védőoltást (kétdózisú oltóanyag estén mindkét dózist) nem vette fel.

 

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján www.mnl.gov.hu szerepel részletes tájékoztatás.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:
Magyar Nemzeti Levéltár honlapja

 

Letölthető dokumentumok:

Utolsó frissítés:

2022.02.28.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges