Levelek a múltból_2024

     
      

Pál Ferenc:
Egy molnár család első világháborús megpróbáltatásairól
A Szombathely környékén lakó idősebb emberek – főként a herényiek – számára napjainkig nemcsak ismert helynek, hanem egyfajta fogalomnak számít a Bánovits-malom, ahová generációk hordták az őrölni valójukat, s innen vitték haza jó minőségű saját lisztjüket.
(Részletek...)

Kovács Eszter Katalin:
A szentpéterfai malombővítés
Szentpéterfán az I. katonai felmérés (1763–1787) alapján már a XVIII. század második felében állt egy kőből épült malom. Az 1857. évi kataszteri térkép szerint három kerekű lehetett, előtte pedig egy gát helyezkedhetett el.
(Részletek...)

Kovács Eszter Katalin:
A kemeneskápolnai iskola építése
1913 márciusában a kemeneskápolnai iskolaszék – az egyházmegyei építész és Mikes János (1876–1945) püspök jóváhagyásával – építési engedélyért folyamodott a Celldömölki járás főszolgabírájához.
(Részletek...)

Feiszt György:
Jávor Pál szombathelyi évei
Szombathelyen újra és újra felvetődik a kérdés, hogy igaz-e az a városi legenda, miszerint Jávor Pál itt érettségizett.
(Részletek...)