Levelek a múltból | 2020. augusztus

2020.08.19.

 

Az 50. sz. Hunyadi cserkészek első nagy tábora,
1921. augusztus 4-16.

Néhány érdekes fénykép került elő 2018 őszén Hertelendy Miklós[1] nyugalmazott százados hagyatékából a szombathelyi ún. vasárnapi zsibin, amelyek 1. világháborús harctereket és cserkészeket ábrázoltak. Ez utóbbi felvételek vizsgálata során gyorsan kiderült, hogy azokat a szombathelyi 50. sz. Hunyadi cserkészcsapat nyári táborozása során örökítették meg.

A képek beazonosításában sokat segített a Husz Endre által a cserkészcsapatról készített kötet, amelyben néhány fotó is megjelent erről az eseményről.[2] A táborozás előkészületeiről a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában található „Szombathelyi Premontrei 50. sz. Hunyadi cserkészcsapat” irataiból tájékozódhatunk. A Nyugat-magyarországi Cserkész Szövetség (Ny.Cs.Sz.) már az 1921. január 10-ei ismertetőjében felvázolta a cserkészcsapatoknak a nyár folyamán megrendezendő „nagytáborozás” gondolatát. Az elképzelés szerint a kéthetes időtartamú rendezvényt Sümeg és Tapolca környékén, valamint a Balaton partján, Örvényes és Alsóőrs között kívánták megrendezni.[3] A nyár közepén megküldött újabb tájékoztatóban a tábort 1921. augusztus 4-16. közötti időpontra jelölte ki a szövetség. A körlevélben 32 pontos irányelvet vázoltak fel, amely a vasúti utazáson keresztül tartalmazta a sátorozás során követendő legapróbb részleteket, az élelmezés, a vízhasználat, a fürdés, a csónakázás szabályait és a mindennapi feladatokat. A tábor eseményeiről az összes csapatnak naplót kellett vezetni, amelynek egyik példányát a Ny.Cs.Sz.-nek kellett leadniuk.[4] Talán ehhez a kötelező feladathoz készültek a hagyatékból előkerült fotók is, amelyet valószínűleg Hertelendy fényképezett.
   1921 nyarán Badacsonytomaj és Nemestördemicz községek látták vendégül a szombathelyi cserkészeket, akik élelmiszert és tüzelőt biztosítottak a fiataloknak. A 60 fős társaságot Simonffy Jenő premontrei kanonok, cserkész főparancsnok,[5] Szász Géza százados, cserkész parancsnok, Hertelendy Miklós főhadnagy, szaktitkár és Vass Béla főgimnáziumi tanár[6] felügyelték a nyaralás ideje alatt.[7] Hét sátorral és tűzhellyel a Badacsony tövében, a Balaton partján állították fel a tábort, amely szigorú napirend szerint működött. A gyerekek reggel hat órakor keltek. A mindennapos elméleti és gyakorlati oktatás mellett jutott idő a fürdésre, kirándulásra, de a tábortűz melletti énekre, zenére is. A községek lakói, a táborozók szülei, valamint más vendégek több alkalommal felkeresték a szombathelyi diákokat, a környékbeli szőlőtulajdonosok pedig szívesen látták őket vendégül uzsonnára.[8] Erről a szombathelyi Pető Ernő[9] főorvos badacsonyi vendégkönyve is tanúskodik, amelybe augusztus 6-án ceruzarajzon megörökítették a szombathelyi cserkészcsapat táborának a képét. Az összes jelenlévő beírta a nevét a naplóba.[10]
   A badacsonyi szőlőbirtokot és a 18. században épült kúriát a présházzal, és a pincével Szegedy Georgina[11] örökölte, majd Pető Ernővel kötött házassága után közösen használták.[12] A badacsonyi ház vendégkönyvét 1920-tól vezették, amelybe az „érkező látogatók nevén túl a jelesebb eseményeket, a fürdőszezon kezdetét, a szüret idejét és időnként az aktuális termésmennyiséget és minőséget is feljegyezték”.[13]
   A házigazdákról – dr. Pető Ernő, Szegedy Geogina és édesanyja, özv. Szegedy Györgyné[14] – és a megvendégelt fiatalokról a kúria előtt megterített fehér asztalnál csoportkép is készült.[15] A többi fotón a táborozás azon pillanatai láthatók, amikor a gyerekek a sátraik előtt összeálltak egy közös kép erejéig, de az ebédkészítést, a balatoni fürdőzést és az uzsonnázás kellemes pillanatait is megörökítették. A nyaralás napjai gyorsan elteltek és a diákok „tíz napi táborozás után átvonultak Tapolcára…”[16] A nyári program befejezéseként a Magyar Cserkészszövetség Nyugat-magyarországi Kerülete Tapolcán tartotta az ünnepélyes csapatgyűlést, amelyre tömegesen érkeztek a környező falvakból is az érdeklődők. A kilenc órakor kezdődő tábori misét Mikes János szombathelyi megyéspüspök[17] celebrálta, amely után beszédet intézett a felsorakozott cserkészekhez, további munkára buzdítva a vezetőket, felvázolva azt a célt, hogy „jellemes, istenfélő, királyhű, hazafias polgárokat”[18] neveljenek a hazának. Mikes püspök beszédét követően a főszolgabírói épület elé vonultak a cserkészek és ott leleplezték a Ny.Cs.Sz. emléktábláját, amelyet Zala megyének és a Tapolcai járásnak állítottak hálából, hogy az 500 cserkészfiú táborozását lehetővé tették. Ezt követően a Vas, Sopron, Moson és Zala megyei csapatok díszmenetben vonultak el a szövetség vezetősége előtt. A délután folyamán még sportversenyeket rendeztek, amelyen három első és négy második díjat nyertek a premontreis diákok.[19] A szombathelyi fiatalok 1921. augusztus 16-án érkeztek vissza lakóhelyükre, a „felejthetetlen, testet edző, lelket nevelő, kellemesen eltöltött táborozás emlékével.”[20]

Jegyzetek

[1] Hertelendy Miklós (Nárai, 1898. aug.3. – ? ) nyugalmazott százados, cserkész szaktitkár, laboráns

[2] Husz Endre: 50. Hunyadi. Egy cserkészcsapat krónikája, 1920-2000. Szombathely, 2000. 13. p.

[3] Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL VaML) Szombathelyi Premontrei 50. sz. Hunyadi cserkészcsapat iratai (továbbiakban: 50. sz. Hunyadi cserk. ir.) 1. dob. Cser. 20/1921.

[4] A szombathelyi cserkészeken kívül Kőszegről, Celldömölkről, Sopronból, Sümegről, Mosonmagyaróvárról, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és Keszthelyről érkeztek a nyári tárborba a fiatalok. MNL VaML 50. sz. Hunyadi cserk. ir. 1. dob. Cser. 28/1921.

[5] Simonffy Jenő András (Söjtör,1885. szeptember 7.- Győr, 1954. szeptember 13.): prépost.

[6] Vass Béla (Szeged, 1872. június 18. – Szombathely, 1934. január. 2.): gimnáziumi rajztanár, festőművész.

[7] Husz, 2000. 13. p.

[8] Uo.

[9] Dr. Pető Ernő (Kistapolcsány, 1886. július 15. – Sárvár, 1959. november 1.): sebész, főorvos, cserkészvezető, orvosi kamarai elnök, a Rotary Klub magyarországi megalapítója.

[10] MNL VaML Pető Ernő iratai (továbbiakban: Pető E. ir.) Badacsonyi vendégkönyv

[11] Dr. Pető Ernőné Szegedy Georgina (Acsád, 1873. június 21. – Sárvár, 1959. december 1.): csillagkeresztes hölgy, a Cserkész Nagytanács egyetlen nőtagja, a III. kerület védnöknője.

[12] Kelbert Krisztina: Dr. Pető Ernőné Szegedy Georgina. In. Arcképcsarnok. Híres szombathelyi nők.  Szombathely, 2014. 57. p.

[13] Kelbert, 2014. 58. p. Itt kell még megjegyeznünk, hogy a badacsonyi kúriában gyakran látták vendégül a Badacsony környezetében táborozó cserkészcsapatok tagjait. Így 1923-ban a Zalaegerszegi Deák Ferenc Főgimnázium 71. számú, 1924-ben a Debreceni Református Főgimnázium 172. sz. „Erő” és 1928-ban ismét a szombathelyi 50. sz. Hunyadi cserkészcsapatok írtak és rajzoltak a vendégkönyvbe. MNL VaML Pető E. ir. Badacsonyi vendégkönyv

[14] Szegedy Györgyné (Nagyvárad, 1951. május 28. - Acsád, 1944. október 24.): palotahölgy, csillagkeresztes hölgy, a bajor királyi Terézia-rend becsülethölgye.

[15] Bajzik Zsolt gyűjteménye.

[16] A mi tíz évünk, 1920-1930. A Magyar Cserkészszövetség Szombathelyi III. Kerülete (Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetség) Jubileumi emlékkönyve. Szerk. Szendy László Szombathely, 1930. 110 p.

[17] Gróf Mikes János (Zabola, 1876. június 27. – Répceszentgyörgy, 1945. március 28.): római katolikus pap, Szombathelyi megyéspüspök.

[18] A tapolcai cserkész-ünnepély. = Vasvármegye, 1921. aug. 17. 4. p.

[19] Uo.

[20] Husz, 2000. 13. p.

 

Bajzik Zsolt

Pető Ernő dr. badacsonyi vendégkönyvébe rajzolt táborkép, 1921. augusztus 6.
(MNL VaML Pető Ernő iratai)


A táborozáson és a vendégségben résztvevők névsora
(MNL VaML Pető Ernő iratai)

A badacsonyi cserkésztábor résztvevői
(Bajzik Zsolt gyűjteménye)


Készül az ebéd
(Bajzik Zsolt gyűjteménye)

Balaton parton
(Bajzik Zsolt gyűjteménye)

Uzsonnázás a badacsonyi szőlőhegyen
(Bajzik Zsolt gyűjteménye)

Vendégségben Pető Ernőnél és Szegedy Georginánál, 1921. augusztus 6.
(Bajzik Zsolt gyűjteménye)

Utolsó frissítés:

2021.08.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges