„Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai”

2017.02.06.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri épületének rendezvény- és kiállítótermében 2017. január 23-án tartották meg a „Bővülő történelem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai” című programsorozat harmadik rendezvényét

A megjelenteket Dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató köszöntötte, majd az érdeklődők raktárlátogatáson vettek részt és megtekintették az ajándékozott iratokat bemutató kiállítást. Ezt követően két vidéki tagintézmény tapasztalatairól, gyakorlatáról hangzott el előadás. Elsőként Dr. Melega Miklós az MNL Vas Megyei Levéltárának igazgatója ismertette vetített képes előadásában a levéltár elmúlt 15 évének legjelentősebb iratajándékozásait, kiemelve számos értékes dokumentumot, országos szempontból is érdeklődésre számot tartó kuriózumot. A referátumot követően meghívott vendégként Eőry Áron doktorandusz szólalt meg, aki az utóbbi évek legértékesebb anyagát, a Rauscher család iratait ajándékozta a levéltárnak, és ezzel kapcsolatos gondolatait osztotta meg a közönséggel:

„Rauscher Miksa ükapám — amint arról az újabb település- és építészettörténeti munkákból is megbizonyosodhattam — a dualizmuskori Vas vármegye és azon belül is kiváltképp Szombathely jeles, érdemes és megbecsült műépítésze volt. Sokágú munkássága további környező vármegyékre is kiterjedt, mindenekelőtt középületek sora dicsérte az ő nevét. Családunknak megadatott, hogy birtokolja a tőle származó irathagyatékot. Igazán Balogh Péter szombathelyi építész tanulmányai tudatosították bennünk, ifjabb nemzedékben távoli ősünk történelmi jelentőségét. Ezt a számottevő életművet az ország olyan oszthatatlan közjavaihoz tartozónak kezdtük tekinteni, amelyek fennmaradása és megismerhetősége közérdek is. Ennek fényében szerencsétlen és meddő állapotnak ítéltük, hogy egy utazóláda „szarkofágjába” zárva létezzen tovább eldugottan az irategyüttes. A kutatói megkeresés és a kínálkozó levéltári lehetőség nyomán nagy örömünkre szolgált, hogy a hagyaték értékes iratai helyet találhattak a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában. Egy felelős közgyűjteményi őrzésbe kerülhettek ezáltal, ahol a köteles gondossággal való kezelésen túl megtörténik az egyes elemek szakszerű leírása, és ezek egyben további történeti feltárások számára válnak elérhetővé. A távlati hozadékok között említendő még a közös múltunkról való privát családi kíváncsiságunk és tudásunk fokozatos bővülése, vasi ismeretségeink felújítása és a Levéltárral — és igazgatójával — való kapcsolatunk szorosabbra fűzése is.”

A program az MNL Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Levéltára igazgatója, Csönge Attila előadásával folytatódott, aki beszámolt arról, milyen módon igyekeznek magánszemélyektől iratokat gyűjteni, és az ajándékba kapott anyagokat hogyan teszik közkinccsé. 2017 márciusától az iratajándékozás elmúlt 15 évének termését bemutató, jelenleg Budapesten látható tárlat vándorútra indul, és több vidéki helyszín után augusztusban érkezik Szombathelyre, ahol – számos helyi anyaggal kiegészítve – a helyi érdeklődő nagyközönség számára is megtekinthető lesz.

Utolsó frissítés:

2017.04.28.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges