A kutatást szabályozó törvények és rendeletek

 ▌1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. 
 
 ▌1995. évi LXV. tv. az államtitokról és szolgálati titokról. 
 
 ▌1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről. 
 
 ▌10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről.