Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából

Sorozati szám:  08.
Szerző:  Szerk. Nagy Ferenc
Megjelenés helye:  Nyíregyháza
Megjelenés éve:  1999
Oldalszám:  182 p.
Ár:  elfogyott
Tartalom:

Előszó
Balahuri Eduárd: Honfoglaláskori leletek Csomán (Szubjektív beszámoló egy ásatásról)
Balogh Béla: A máramarosszigeti református líceum diáksága származásának területi megoszlása 1682–1850 között (Különös tekintettel Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa megyékre)
Pavlenko, Grigorij: Az 1848–49. évi forradalom Kárpátalján
Pál Antal Sándor: A csíkiak viszontagságai 1916-ban
Bukovszky László: A nyíregyházi CSÁB területi hivatala és iratanyaga
Gajdos, Marjan – Szjuszko, Ivan – Vovkanics, Ivan: Lakosságcsere Csehszlovákia és Szovjetunió között a háború utáni években
Vovkanics, Ivan – Sutaj, Stefan: A csehszlovák állam politikája a magyar kisebbséggel szemben (1944–1948)
Rezümék