Pályázatok a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában

2016.03.25.

Pályázatok a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából pályázatokat hirdet 12–18 éves diákoknak

1. Osztályok, kisebb-nagyobb csoportok részére Reformációs Emlékalbum készítése

A feladat egy olyan emlékalbum elkészítése, amely 1517 információt (pl. képek, bibliai idézetek, imádságok, énekek, fotók, református iskolai és gyülekezeti rendezvényekről maradt emlékek, bibliográfiák, rajzok) tartalmaz. Formai kitétel nincs. Lehetőség van digitális album készítésére is.

2. Egyéni esszé-pályázat a protestáns ünnepek mai ünnepléséről

Pályázni 5-10 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5-es sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

A pályázatokhoz 2016. május 15-ig lehet regisztrálni az szszbml@mnl.gov.hu címen vagy személyesen a levéltárban.

Érdeklődni Nagy Dóra mb. igazgatóhelyettesnél a levéltár telefonszámán (06–42–414–313) vagy a nagy.dora@mnl.gov.hu e-mail címen lehet.

A pályamunkákon kérjük feltüntetni a pályázó(k) nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon), az iskola, osztály és felkészítő tanár nevét.

A pályamunkákat 2016. június 15–ig nyomtatott formában postai úton kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár címére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 4.) és elektronikus úton az szszbml@mnl.gov.hu e-mail címre. Az elektronikus úton megküldött dolgozatokat honlapunkon is elérhetővé tesszük.

A pályamunkák értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás a reformációs projekt intézményi bemutatóján, augusztus 29-én lesz.

A pályázat nyertesei értékes nyereményekben részesülnek!

 

Játékos vetélkedő a levéltári délutánon

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz csatlakozva idén is megrendezi levéltári délutánját 2016. június 25-én. Az idei év központjában a „Hősök, felfedezők, újítók” témaköre lesz, melyhez kapcsolódóan egy vetélkedővel is készülünk a 12–18 éves diákoknak. A játékos versenyre 5 fős csapatok jelentkezését várjuk, a mellékelt regisztrációs űrlap kitöltésével. A részvételi szándékot május 31-ig lehet jelezni az szszbml@mnl.gov.hu e-mail címen. Bővebb tájékoztatás Nagy Dóra mb. igazgatóhelyettestől kérhető (06–42–414–313, nagy.dora@mnl.gov.hu). A vetélkedőkre jelentkezőknek május 31. után küldjük el az előzetes feladatokat!

Helytörténeti pályázat

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatnár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

1. Kiemelt témajavaslatunk a 60. évforduló tiszteletére az 1956-os forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlás időszaka. Várjuk a fényképpel illusztrált visszaemlékezéseket, interjúkat, egyéni, családi és településtörténeti dolgozatokat.

Javasolt egyéb témáink:

2. A 20. század történelmi traumái a hétköznapokban – család- és településtörténeti visszaemlékezések.

3. Falusi, városi iskolák, egyházközségek, kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik), valamint üzemek, téeszek története, továbbá jeles személyek életrajza.

4. Emlékképek családom, településem életéből – fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján.

5. Az első és második világháború hatása településem életére (emberi és anyagi veszteségek) – fotók, naplók, levelek és a hozzájuk fűződő emlékek alapján.

6. A holokauszt és a málenkij robot emlékezete családomban, településemen.

7. Családom sorsa az 1950–60-as években – visszaemlékezések a diktatúrák éveire, a tsz-szervezésekre.

8. Honkeresők a 20. században – emigránsok emlékei.

9. A rendszerváltás hatása a családom, településem életére.

10. A szellemi, természeti és épített értékek településemen.

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

A pályaműveket 2016. szeptember 16-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu vagy kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben.

A fenti címre elektronikus formában megküldött pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével (www.szabarchiv.hu) közzétesszük.

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2016. október 19-én, a XXIII. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon lesz.

Utolsó frissítés:

2016.05.25.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges