PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2021.05.04.
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet.

Pályázatunk címe: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből”.

 

Kiemelt témajavaslataink:

  • Azok a 80-as évek (visszaemlékezések, írásos emlékek, fotóalbumok alapján).
  • A járványok hatása a kisközösségek életére – egykor és ma (korabeli dokumentumok, visszaemlékezések, napjainkban írt karanténnaplók és közösségi médiabejegyzések alapján).
  • Településemen elesett világháborús katonák emlékhelyének, sírjának története.

Javasolt egyéb témáink:

  • Kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik stb.) története településemen.
  • Gyülekezettörténet a 20. században.
  • Üzemek, téeszek, vállalkozások története.
  • A megyénk jeles személyiségei.
  • Családtörténet a 20. században (visszaemlékezések, személyes iratok és oral history alapján).
  • Településem 20. századi története (visszaemlékezések, levéltári források felhasználásával).

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), még nem publikált dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

A pályaműveket 2021. augusztus 27-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben (kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu)

A fenti címre elektronikus formában megküldött pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével közzétesszük, ezért kérjük, hogy csatolja e-mailjéhez a megjelentetéshez való hozzájáruló nyilatkozatát.

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2021. szeptember 24-én, a XXVIII. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napon lesz.

Nyíregyháza, 2021. 05. 03.

 

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Média:

Utolsó frissítés:

2021.06.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges