Helytörténeti pályázat Szabolcsban

2015.07.29.
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.
Javasolt témáink:
1. A 20. század történelmi traumái a hétköznapokban – család- és településtörténeti visszaemlékezések.
2. Falusi, városi iskolák, egyházközségek, kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik), valamint üzemek, téeszek története, továbbá jeles személyek életrajza.
3. Emlékképek családom, településem életéből – fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján.
4. Az első és második világháború hatása településem életére (emberi és anyagi veszteségek) – fotók, naplók, levelek és a hozzájuk fűződő emlékek alapján.
5. A holokauszt és a málenkij robot emlékezete családomban, településemen.
6. Családom sorsa az 1950–60-as években – visszaemlékezések a diktatúra éveire, a tsz-szervezésekre.
7. Honkeresők a 20. században – emigránsok emlékei.
8. A rendszerváltás időszakának személyes emlékei.
9. A szellemi, természeti és épített értékek településemen.
 
Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.
Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.
Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).
 
Pályadíjak:
1. díj: 35 000 Ft
2. díj: 30 000 Ft
3. díj: 25 000 Ft
 
A pályaműveket 2015. augusztus 28-ig nyomtatott formában postai úton kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz.). Bővebb információt az érdeklődők ugyanitt kaphatnak (tel.: 06/42-414-313, e-mail: szszbml@mnl.gov.hu ) cím.
A fenti címre elektronikus formában is megküldött pályamunkákat honlapunkon (www.szabarchiv.hu) közzétesszük.
A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2015. szeptember 24-én, a XXII. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon lesz.

Utolsó frissítés:

2023.08.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges