Helytörténeti pályázat – 2023

2023.04.21.

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke és a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Szerkesztősége helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

Témajavaslataink:

 • Családtörténet a 20. században (visszaemlékezések, személyes iratok és oral history alapján).
 • Gyülekezettörténet a 20. században.
 • Kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik stb.) története településemen.
 • Nagyszüleim a téeszben (visszaemlékezések).
 • Régi diákélet otthoni irataink tükrében.
 • A fotóalbumot lapozgatom… (családom története).
 • Városi szolgáltatás és ipartörténet a Nyírvidék reklámjai alapján.
 • Szokásváltozások (keresztelő, esküvő, temetés, családi ünnepek az 1900-as évek elején és napjainkban).
 • Búcsúk régen és most.
 • ’48-as hősök és világháborús katonák emlékhelyének, sírjának története.
 • Mindennapok a Kádár-korszakban (visszaemlékezések).
 • A rendszerváltás időszakának személyes emlékei.
 • Honkeresők a 20. században (emigránsok emlékei).
 • A szellemi, természeti és épített értékek településemen. 

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), még nem publikált dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

A pályaműveket 2023. augusztus 18-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben (kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu)

Az elektronikus formában megküldött, a zsűri által közlésre érdemesnek talált pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével közzétesszük, ezért kérjük, hogy csatolja e-mailjéhez az online megjelentetéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát.

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2023. szeptember 15-én, a XXX. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napon lesz.

Utolsó frissítés:

2023.06.23.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges