Helytörténeti pályázat – 2022

2022.04.07.
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke és a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Szerkesztősége helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

Témajavaslataink:

  • Ami összeköt… – a Szabolcsot, Szatmárt, Bereget más megyékkel, tájegységekkel, országokkal összekötő szálak (pl. neves családok, személyek, kulturális, gazdasági, kereskedelmi kapcsolat, folyómenti gazdálkodás, folyószabályozás, migráció) története.
  • Családtörténet a 20. században – visszaemlékezések, személyes iratok és oral history alapján.
  • Gyülekezettörténet a 20. században.
  • Megyénk híres szülötteinek kerek évfordulói 2022-ben (Lónyay Menyhért, Móricz Zsigmond, Balázs József stb.).
  • Kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik stb.) története településemen.
  • Településemen elesett világháborús katonák emlékhelyének, sírjának története.

 

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), még nem publikált dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

 

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

 

A pályaműveket 2022. augusztus 26-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben (kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu)

 

A fenti címre elektronikus formában megküldött pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével közzétesszük, ezért kérjük, hogy csatolja e-mailjéhez a megjelentetéshez való hozzájáruló nyilatkozatát.

 

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2022. szeptember 22-én, a XXIX. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napon lesz.

 

Utolsó frissítés:

2022.04.07.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges