Helytörténeti pályázat - 2016

2016.07.21.

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

 

1. Kiemelt témajavaslatunk a 60. évforduló tiszteletére az 1956-os forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlás időszaka. Várjuk a fényképpel illusztrált visszaemlékezéseket, interjúkat, egyéni, családi és településtörténeti dolgozatokat.

Javasolt egyéb témáink:

2. A 20. század történelmi traumái a hétköznapokban – család- és településtörténeti visszaemlékezések.

3. Falusi, városi iskolák, egyházközségek, kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik), valamint üzemek, téeszek története, továbbá jeles személyek életrajza.

4. Emlékképek családom, településem életéből – fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján.

5. Az első és második világháború hatása településem életére (emberi és anyagi veszteségek) – fotók, naplók, levelek és a hozzájuk fűződő emlékek alapján.

6. A holokauszt és a málenkij robot emlékezete családomban, településemen.

7. Családom sorsa az 1950–60-as években – visszaemlékezések a diktatúrák éveire, a tsz-szervezésekre.

8. Honkeresők a 20. században – emigránsok emlékei.

9. A rendszerváltás hatása a családom, településem életére.

10. A szellemi, természeti és épített értékek településemen.

Szívesen fogadjuk a határon túlról érkező pályaműveket is.

Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), nyomtatásban meg nem jelent dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

A pályaműveket 2016. szeptember 16-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérjük eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu vagy kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben.

A fenti címre elektronikus formában megküldött pályamunkákat honlapunkon a szerző engedélyével (www.szabarchiv.hu) közzétesszük.

A pályázatok értékelése és az ünnepélyes díjkiosztás 2016. október 19-én, a XXIII. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon lesz.

 

 

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges