Iratkezelési szabályzat

Minden közfeladatot ellátó iratképző szervnek saját iratkezelési szabályzattal, illetve annak mellékletét képező irattári tervvel kell rendelkeznie. Ennek pontos részleteit a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9–10. §-ai és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet határozza meg.

Ezeken túl az alábbi jogszabályok tartalmazzák az egyes szervtípusok iratkezelési szabályzatával és irattári tervével kapcsolatos rendelkezéseket, mintákat:

  1. Kormányhivatalok:
  2. Bíróságok:
  3. Ügyészségek:
  4. Nevelési-oktatási intézmények:
  5. Önkormányzatok:
  6. Nemzeti Adó- és Vámhivatal:
  7. Rendőrségek:

 

Az elkészült iratkezelési szabályzatok előzetes véleményezésre megküldhetők Kiss Norbert Péter főlevéltáros, igazgatóhelyettes kollegánknak a kiss.norbert.peter@mnl.gov.hu e-mail címre.