Egyéb köteteink

Borsa Iván: Somogy vármegye címereslevele és első pecsétje. Kaposvár, 1984, 16.             [Elfogyott]
Borsa Iván: Somogy vármegye címereslevele és első pecsétje. 2. kiadás. Kaposvár, 1998, 16. 
Bősze Sándor (szerk.): Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratai 1870–1918. Kaposvár–Rijeka, 2011. 191 + 159 + XVI. [Magyar és horvát nyelven.] 
Domokosné Szalai Zsuzsanna: Somogy megye múltjából repertóriuma I. 1970–1994. Kaposvár, 1998, 240. 
Égető Melinda–Polgár Tamás: Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből (1732–1847). Budapest, 2011. 314. Szőlőhegyek történetének forrásai V. [A L’Harmattan Könyvkiadóval közös kiadvány.] 
Gőzsy Zoltán–Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000, 141. [csak német, és angol nyelven kapható] 
Gőzsy Zoltán: Hitbizományi iratok: Repertórium. Somogy megye múltjából. Segédletek 1.    Kaposvár, 2003, 192. 
Kanyar József: Somogy megye levéltára. Kaposvár, 1962, 323. [Elfogyott]
Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Történelmi olvasókönyv. Kaposvár, 1967, 584. [Elfogyott]
Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról I. Történelmi olvasókönyv.  (Második, bővített kiadás) Kaposvár, 1989, 713. 
Pesty Frigyes: Somogy megye helynévtára. A szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Gőzsy Zoltán és Polgár Tamás, közreműködött: Vonyó Jánosné. Fontes Comitatus Simighiensis 1. Kaposvár, 2001, 414. 
Szabó Péter–Szili Ferenc (szerk.): Somogy megye a II. világháborúban. Kaposvár, 1993, 538. [Elfogyott]
Szántó László: Az 1956-os Forradalom Somogyban. Válogatott dokumentumok. Kaposvár, 1995, 515. [Elfogyott]
Szántó László: A Kaposvári Városi Tanács testületi üléseinek napirend-katalógusa (1950-1990).  Somogy megye múltjából. Segédletek 2.  Kaposvár, 2005, 374. 
Szili Ferenc: A cukorrépa termesztése Délkelet-Dunántúlon és a MIR Kaposvári Cukorgyára 1893–1948. Kaposvár, 1986, 400. [Elfogyott]
Szili Ferenc: Somogy megye kereskedelme a kései feudalizmus korában 1700–1848.             Kaposvár, 1988, 211. [Elfogyott]
Szili Ferenc (szerk.): Zsidósors a Délkelet-Dunántúlon a XVIII. századtól a holocaustig.             Kaposvár, 1994, 315. [Elfogyott]
Szili Ferenc: Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavónországba és Amerikába             1860–1914. Kaposvár, 1995, 320. [Elfogyott]
T. Mérey Klára: A gróf Hunyady család Somogy megyei birtokainak leltára (1822). Kaposvár, 2012. 152. Fontes Comitatus Simighiensis III.