Anyakönyvön innen és túl - Első fejezet: Nem nemesi iratok. Választói névjegyzékek.

A Pest Megyei Levéltár családtörténeti kiállítása
2020.02.13.

 

Tavaly novemberben nyitottuk meg családtörténeti kiállításunkat, melyben – a teljesség igénye nélkül – igyekeztünk bemutatni, hogy az anyakönyveken kívül, helyesebben azok mellett milyen értékes források állnak rendelkezésre a családfakutatás témakörében. A könnyebb áttekinthetőség véget kiválasztottunk egy konkrét települést, Budakalászt, melynek gazdag községi iratanyaga és a hozzá kapcsolódó járási és egyéb források számos lehetőséget kínálnak annak bemutatására, hogy az anyakönyveken kívül milyen lehetőségeink vannak még a kutakodásra.

A következő néhány hónapban a kiállítás elemeit felhasználva mutatjuk majd be az egyes forrásköröket abban a reményben, hogy hasznos és egyben izgalmas adalékokkal tudunk szolgálni az érdeklődőknek.

Első fejezet: Nem nemesi iratok. Választói névjegyzékek.

Az anyakönyvek után a második legfontosabb forrás a választói névjegyzék, hiszen azokban a születésre, de legalább is életkorra vonatkozó adatokat találhatunk.

A választói névjegyzékeket a tanácskorszak előtti időből Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának irataiban találjuk. Évköre: 1877-1950. A korai iratokban leginkább nevek és az életkor szerepel, természetesen településenként. A későbbiekben már a születési dátum és hely is szerepel.

1950 után a települések hatáskörébe került a névjegyzékek összeállítása és őrizete, de sajnos a községi anyagokban csak elvétve lehet találni, mert az 1/1982. (TK. 5.) MTTH utasítás szerint selejtezhetővé váltak, így a korábbi jegyzékeket is megsemmisítették.

Lássunk egy példát, hogy meddig lehet eljutni egy választói névjegyzékből:

Jelzet: 
HU MNL PML IV. 406-c
Keletkezési hely: 
Budakalász
Keletkezési idő: 
1882
Megjegyzés: 
Képviselőválasztási névjegyzék.

Az 1882-es választói jegyzékben 76. számmal Schieszl János szerepel. Olvassuk le, hogy hány éves! (Schieszl János, földműves, 35 éves). Ha feltesszük, hogy Budakalászon született, és – sváb lévén – katolikus volt, akkor máris megvan, hogy melyik felekezeti anyakönyvben kell őt keresnünk.

    katolikus, 1847. évi budakalászi születési anyakönyv

Az 1847-es anyakönyvet átbogarászva rá kell jönnünk, hogy egy Schieszl János sem született akkoriban. Azonban, ha egy-két évvel továbbmegyünk, már meg is találtuk az 1849. évben:

Keletkezési hely: 
Budakalász
Keletkezési idő: 
1849
Megjegyzés: 
Katolikus születési anyakönyv (Forrás: Adatbázisok Online)

Született: 1849. 01. 13.

Apa: Schieszl József

Anya: Schieszl Katalin

U.B. † Budakalász, 1939. december 19.

Ennyi tévedés gyakran előfordul. Ebben az esetben olyan szerencsénk van, hogy utólagos bejegyzésként megtalálhatjuk a halál időpontját is.

A Budakalászi 1932-es halotti anyakönyvben pedig a következő adatokkal egészíthetjük ki kutatásunkat:

Felesége: Czeller Teréz

Bejelentő: Schieszl Konrád

Ezen kívül a hagyatéki eljárással kapcsolatos dokumentumokat lett volna még érdemes felkutatni, de sajnos sem az árvaszéki anyagban (MNL PML IV. 410-c PPSK vm. Árvaszékének iratai), sem a községi, sem a járási anyagban nem maradtak fenn erre vonatkozó iratok.

 

Az összeállítást készítette: Fodor Dorottya levéltáros

 

Második fejezet: Nem nemesi iratok. Föld és ház alapú adózás.

Harmadik fejezet: Nem nemesi iratok. Ipari nyilvántartások.

 

Utolsó frissítés:

2020.05.14.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges