Anyakönyvön innen és túl - Harmadik fejezet: Nem nemesi iratok. Ipari nyilvántartások.

A Pest Megyei Levéltár családtörténeti kiállítása
2020.05.14.

Első fejezet: Nem nemesi iratok. Választói névjegyzékek.

Második fejezet: Nem nemesi iratok. Föld és ház alapú adózás.

Harmadik fejezet: Nem nemesi iratok. Ipari nyilvántartások.

Folytatva a sorozatot újra Budakalászról lesz szó, a már ismert Schieszl család történetéhez keresünk még több adalékot. Most azonban nem a községi, hanem a járási anyagban kutatunk.

A járási főszolgabírók meglepően sokféle nyilvántartást vezettek az alájuk rendelt községek lakosságáról. A pomázi járási főszolgabíró iratanyaga különösen gazdag forrása ezeknek: ipari és kereskedelmi nyilvántartások, lakhatási engedélyek, építési engedélyek, ártatlansági bizonyítványok, fegyvertartási engedélyek nyilvántartása, gyámügyi nyilvántartás, ideiglenesen itt tartózkodó külföldiek nyilvántartása, útlevelet nyert egyének nyilvántartása stb.

A következőkben az ipari nyilvántartások sokszínűségéből igyekszünk felvillantani néhány képet.

A földtulajdon mellett — melyről korábban már volt szó — a helyi ipari tevékenységet is megadóztatták. Ehhez természetesen részletes nyilvántartást kellett vezetni az iparűző személyekről, hogy ki, mikor, milyen üzletbe fogott, hány segédje van, hol tevékenykedik stb. Az iparosokról különböző szempontok szerint, betűjellel megkülönböztetett listákat vezettek, pl. „A” Képesítéshez kötött iparosok, „B” Engedélyhez kötött iparosok, „C” Gyárosok, „D” Kereskedők stb.

Ezekben az iratokban a munkakörön és szolgálati időn kívül egyéb értékes adatokat is találhatunk (pl. születési adatok, lakcím), sőt, akár személyleírást is kaphatunk az adott személyről.

 
Íme két példa, hogy a neveken és évszámokon kívül mennyivel több információt rejtenek az iratok:

1. Az 1931-1950-es mutatóban szerepel Schieszl Józsefné:

Jelzet: 
HU MNL PML IV. 442-e/I 131.
Keletkezési hely: 
Pomáz
Keletkezési idő: 
1931-1950
Megjegyzés: 
Iparlajstrom mutató

Ebből kiderül, hogy a szakmája rőfös, száma: 95 D/1934. Ez alapján az 1934-es „D” (Kereskedők) iparlajstromában a 95-ös számnál a következőt találjuk:

Jelzet: 
HU MNL PML IV. 442-e/I 128.
Keletkezési hely: 
Pomáz
Keletkezési idő: 
1934
Megjegyzés: 
„D” Iparlajstrom

Jelzet: 
HU MNL PML IV. 442-e/I 128.
Keletkezési hely: 
Pomáz
Keletkezési idő: 
1934
Megjegyzés: 
„D” Iparlajstrom

Az iratból megtudhatjuk a munkavégzés helyét, valamint egy későbbi bejegyzésből az is kiderül, hogy miért kellett felhagynia a szakmájával (1946-ban áttelepítés folytán megszűnt). Schieszl Józsefné egyébként a községi iratanyag ipari nyilvántartásában is szerepel, de több adatot az sem tartalmaz.

2. A következő irategyüttes jóval informatívabb az előzőnél:

Ebben az 1899-1902-es mutatóban, mely a munkakönyvek nyilvántartásához készült, szerepel Schiessl Katalin, a 451/1901-es számon:

Jelzet: 
HU MNL PML IV. 442-e/D 101.
Keletkezési hely: 
Pomáz
Keletkezési idő: 
1899-1902
Megjegyzés: 
Munkakönyvek nyilvántartásainak mutatója

Ezután fellapozzuk a Munkakönyvek jegyzékét, és kikeressük a 451/1901-es számot, mely alatt a következő bejegyzést találjuk:

Jelzet: 
HU MNL PML IV. 442-e/C 75.
Keletkezési hely: 
Pomáz
Keletkezési idő: 
1899-1905
Megjegyzés: 
Munkakönyvek jegyzéke

„Schieszl Katalin: Gyári munkás, születés: 1883., középtermetű, kerek arcú, kék szemű, sötétszőke hajú. Orra, szája rendes, fogai épek”

Nagyon nagy szerencsével még magát a cselédkönyvet is megtalálhatjuk, amiből még a volt gazdák ajánlásait is megismerhetjük:

Jelzet: 
HU MNL PML IV. 442-e/B 59.
Keletkezési hely: 
Pomáz
Keletkezési idő: 
1913
Megjegyzés: 
Schieszl Katalin cselédkönyve
„Gazda: Deák Andor vallás és közoktatási miniszter magyar királyi miniszteri számellenőr
Szolgálat: 1899.01.15-1899.06.18.
Beosztása: mindenes
Keresete: 5 forint
Bizonyítvány: Ezen idő alatt igen jól viselte magát, nagyon meg voltam vele elégedve, és bárkinek ajánlhatom. Egészségesen bocsájtatott el.”
 
Készítette: Fodor Dorottya
 

Utolsó frissítés:

2020.06.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges