Fidelitate et fortitudine. Válogatás a Batthyány család Magyar Nemzeti Levéltárban újonnan elhelyezett okleveleiből

2021 júliusában több éves előkészítő munka után a magyar állam megvásárolta a Batthyány családtól levéltáruk legértékesebb, 1945 után Ausztriában őrzött 520 darab középkori és kora újkori iratát. Az ország történelmében fontos szerepet játszó, nagy múltú família oklevelei a régi Batthyány-levéltár 18. század második felében kialakított rendje szerinti három sorozatából valók. A Memorabilia-sorozat (297 oklevél) országos szempontból a legértékesebb történelmi anyag, amely elsősorban királyi leveleket és politikai témájú iratokat tartalmaz. A vásárlással a felbecsülhetetlen köztörténeti jelentőségű egykori sorozat csaknem hiánytalanul a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának őrzésébe került és szabadon kutatható. A tudományos kutatás szempontjából az anyag másik legkiemelkedőbb forrásértékű együttese az ún. Hermiana vagy „Himfiana” sorozat, amely a Döbrentei Himfiek, az Anjou-kor egyik legbefolyásosabb bárói famíliájának egykori levéltára volt, s amely a Batthyányakhoz került, akik megőrizték. A középkorra vonatkozóan páratlan forrásértekkel bíró gyűjtemény eredetileg 747 iratot tartalmazott, amiből 362 került be az Országos Levéltárba az 1950-es években. A most megvásárolt iratanyagban ebből a sorozatból 141 található, köztük 11 oklevél Árpád-kori, 125 pedig Anjou-kori. Legkorábbi darabja IV. Béla király 1256-ban kiadott oklevele. A harmadik sorozat az Acta Antiqua (48 oklevél), ide sorolták a család ősi birtokállományának legrégebbi birtokjogi okleveleit. Vannak további sorozaton kívüli darabok is. Az oklevelek szervesen illeszkednek az 1949-ben, a hitbizományokat megszüntető törvénnyel államosított és végül az Országos Levéltárba került Batthyány-levéltárba, pótolják az ott lévő hiányokat. A dokumentumok a nemzet kulturális örökségének részeként kerültek közgyűjteménybe, ahol pontos számbavételük, állományvédelmi ellenőrzésük, elhelyezésük, feldolgozásuk, digitalizálásuk után a tudományos kutatás rendelkezésére állnak. Kiállításunk jórészt a frissen megvásárolt iratokból nyújt ízelítőt, de bemutat néhány, már korábban is az Országos Levéltárban lévő Batthyány-iratot is.