Találatok

Időpont: 
2016. május 06. - 18:00 - 21:00
Helyszín: 
Magyar Nemzeti Levéltár I. ker., Bécsi kapu tér 2-4., kiállítóterem
Típus: Esemény
... kincsesbánya a szőlő- és borkultúra rajongóinak. Az esték során kirajzolódnak a borvidékek gazdasági, társadalmi ...
A Magyar Nemzeti Levéltár és a Bukaresti Tudományegyetem közös szervezésében 2016. május 30-án megtörtént az 1600-ig terjedő iratok digitális adatbázisának bemutatása és az ezt követő műhelybeszélgetés.
Típus: Hír
Interneten az erdélyi középkori oklevelek A www.arhivamedievala.ro adatbázis bemutatása ... Levéltára 2010-ben fejezte be több mint 108 ezer középkori oklevelének digitalizálását, amelyek adatokkal és képekkel ... újra egyesítse. Az oklevélgyűjtemény nemcsak a középkori Magyarország, az egész Kárpát-medence történetének ...
Típus:
Típus: Szöveges tartalom
... célja, hogy szilárd alapokat biztosítson Erdély középkori történetének tudományos igényű megismeréséhez. A ...
Típus: Szöveges tartalom
... dokumentum miatt is – gyakran használt forrásai a középkori magyar történelmet tárgyaló köteteknek. A Magyar Országos ...
Típus: Szöveges tartalom
... anyagát, valamint a Levéltár gyűjteményeit. (Középkori oklevélgyűjtemény, iratok fényképgyűjteménye, terv- és ...
Típus: Szöveges tartalom
Rácz György Megjelent: A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS LEVÉLTÁRA. A Magyar Országos ... belső és külső források bevonásával kívánja a középkori Magyarországra vonatkozó levéltári forrásokat minél inkább ... részének begépelését követően, az elmúlt években a középkori adatbázis építésére csupán másfél (egy félállású ...
Típus: Szöveges tartalom
... egyházától a mohácsi csatáig. A Zala Megyei Levéltár középkori oklevelei 1019-1526. Virtuális kiállítás.   ...
Típus: Szöveges tartalom
... megye közgyűlési jegyzőkönyvei 1555-1710 Középkori oklevelek 1240(1019)-1526 Az 1945-ös és az 1947-es ...
Típus: Szöveges tartalom
... később viszont igazi feladatát a kiadatlan középkori oklevelek rendszeres felkutatásában és publikálásában látta. ... A Magyar Törvénytár – Corpus Juris Hungarici – középkori törvényeit fordította és magyarázatokkal látta el. 1899-től ...
Típus: Szöveges tartalom
... kiadványsorozata) 179–201. Rácz György: A középkori Atád. Nagyatád monográfiája . I. Szerk. Bősze Sándor. Nagyatád, 2001. 64–97. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. (DL-DF 4.2). ...
Típus: Hír
A Soproni Levéltár késő középkori, kora újkori városi könyvei között hatalmas forrásértékkel ... helynévanyagát is felhasználva készítette el a késő középkori, kora újkori Sopron város topográfiáját, míg Dávid Ferenc  ...
Típus: Szöveges tartalom
... (hungarika) anyagokból jött létre. Két részből áll: a középkori okleveleket tartalmazó Diplomatikai Fényképgyűjteményből és ... Oklevelek Az Országos Levéltárnak két középkori gyűjteménye van: a Q szekció , a szűkebb értelemben vett ...
Típus: Hír
... Legutóbb Dunakiliti községben a „Hosszú téli esték” ismeretterjesztő kurzus keretében, a 2016-2017. évad első ...
A Magyar Nemzeti Levéltár és az Orosz Állami Hadilevéltár (RGVA) 2019. április 8-án a Magyar–Orosz Kormányközi Levéltári Együttműködési Bizottság 2019. évi munkatervének megfelelően egyezményt kötött az Orosz Állami Hadilevéltárban őrzött, a második világháború idején a Vörös Hadsereg által foglyul ejtett és ezt követően a Szovjetunióban hadifogolyként nyilvántartott magyar nemzetiségű személyek úgynevezett nyilvántartó kartonjainak vagy törzslapjainak (oroszul: учётная карточка) digitalizálásáról és a digitális másolatok átadásáról a Magyar Nemzeti Levéltár őrizetébe.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
... módja néhány ponton különbözik az eddig publikált középkori archontológiáktól (megjegyzendő, hogy ezek sem egységesek). A kötet egységének kialakítása érdekében a középkori és kora-újkori adatok a későbbi korokban használatoshoz ...
Típus: Szöveges tartalom
... és királynék itineráriumai (1382–1438) Segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához 1./ Zsigmond ... A magyar politika- és eseménytörténet, legyen az középkori vagy éppenséggel újkori, egyik fontos, ha nem a legfontosabb ...
Típus: Szöveges tartalom
... többféle fondra tagolódnak.  A legrégebbi iratok a középkori (1526 előtti) oklevelekből álló gyűjteményt (XV 1.) ... A török 1543-ban elfoglalta, s Esztergom város középkori iratanyaga feltehetőleg ekkor pusztult el. A török utáni ...
1945 őszén a béketárgyalások előkészítésével kapcsolatban a Magyarországot ért anyagi károk számbavételét írta elő a Pénzügyminisztérium. A levéltári iratanyagban történt károk összeírását egy központi kérdőív alapján kellett elvégeznie a levéltáraknak.
Típus: Hír
... 9.   T. Országos Levéltár! (…) A levéltár középkori anyaga, 45 darab középkori oklevél az épületet fenyegető állandó légiveszély (közúti ...
Típus: Szöveges tartalom
... a Mohácsi csata (1526. augusztus 29.) előtt keletkezett középkori okleveleket és azok adatait tartalmazza. Magyarországon már ...
Típus: Hír
... régészet-latin szakos szakember milyen utat járhat be a középkori epigráfiától Tolna vármegye 17–18. századi történetéig. ... iránt lelkesedtem, és különösen az ókor illetve a középkori kárpát-medencei viszonyok foglalkoztattak. Mindezek miatt szinte ...
Típus: Szöveges tartalom
... Magyar Országos Levéltár digitális könyvtára Középkori Magyarország digitális könyvtára Magyarországi ...
Típus: Szöveges tartalom
... csatát követő hat évben keletkezett levelezése a középkori Magyar Királyság felbomlásának tragikusan eseménydús éveibe ...
Típus: Szöveges tartalom
... mintegy 38 ezer bejegyzés – köztük több száz középkori oklevél másolata – és a kötetekben található csaknem ...
Típus: Szöveges tartalom
... magyar államiság kezdetétől létezett. Ennek, valamint a középkori magyar hivatali írásbeliségnek bizonyítékai legkorábbi, máig ...
Típus:
Típus: Szöveges tartalom
... amely elektronikus úton rögzíti és feldolgozza a középkori oklevélgyűjtemény adatait és regesztáit. ...
Típus:
Típus: Szöveges tartalom
  A kiállításon csaknem harminc középkori pecsétről – uralkodók és egyházi személyek pecséteiről ...
Típus: Szöveges tartalom
... Fotos der Urkunden ständig auch im Internet zu erreichen: Középkori magyarországi oklevelek adatbázisa   Zu weiteren ...

Oldalak