Szakmai továbbképzés erdélyi levéltárosoknak

Beszámoló
2017.07.25.
A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai Csíkszeredában jártak, hogy továbbképzést tartsanak erdélyi levéltárosok részére.

A Magyar Nemzeti Levéltár egyik alapfeladatának tekinti a magyarországi és a határon túli magyar emlékezetkultúra ápolását, a nemzeti és a helyi önazonosság-tudat erősítését, a kulturális javakhoz való hozzáférés megkönnyítését. Nemzetpolitikai, kulturális, oktatási misszióként fogja fel a határon túli magyar kollégákkal való együttműködés szorosabbra fűzését, szakmai felkészülésük elősegítését. E célok elérése érdekében az intézmény vezetősége úgy döntött, hogy 2017-től kiterjeszti és rendszeressé teszi szakmai képzéseit a határon túli partnerintézmények magyar anyanyelvű dolgozói részére is. Az új kihívásokkal való szembenézés, az új ismeretek elsajátítása ugyanis a környező országok levéltárosai számára is kritikus terület a szervezett és rendszeres képzések hiánya miatt.

A szakmai képzés első állomása 2017. július 13-án Erdély, ezen belül Csíkszereda volt. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai számos témában mélyítették el a résztvevők ismereteit. L. Balogh Béni tudományos titkár Európai levéltári rendszerek, komparatív levéltártörténet, Mikó Zsuzsanna általános főigazgató-helyettes Az elektronikusan keletkezett iratok átvétele, tárolása, kutathatósága, az abból történő szolgáltatások. Európai szabványok, majd pedig Levéltári nyilvántartó rendszerek: Scope archív, MNL, Szabó Csaba főigazgató Levéltári adatbázisok, digitalizálás – A Gulág projekt, Németh László Sándor főosztályvezető A modern kommunikáció a levéltárban, Farkas Andrea főlevéltáros, közművelődési koordinátor pedig A szolgáltató levéltár – Közművelődési rendezvények, levéltárpedagógia a levéltárakban címmel tartottak előadást. A képzés magyar nyelven zajlott a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium épületében. Összesen tizennégy hallgató vett részt rajta. Közülük tizenegyen erdélyi egyházi, hárman pedig – a Magyar Nemzeti Levéltár és a Román Nemzeti Levéltár közötti jó viszony és együttműködés eredményeként – erdélyi állami levéltárosok voltak. A továbbképzést követően Bernád Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár főlevéltárosa bemutatta a csíkszeredai római katolikus gyűjtőlevéltárat, és ismertette azt az áldozatos munkát, amelynek révén sikerült létrehozni az egyházmegyében tíz levéltári gyűjtőközpontot a plébániákon lévő iratanyag felkutatásával, majd beszállításával.

Utolsó frissítés:

2017.08.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges