Temesi Reitter Ferenc előterjesztése báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszternek, 1869. július.