Miklós deák levele Sibrik Mátyáshoz, 1571. október 25