Fiókkönyvtár

Az 1970-ben megalapított Új Magyar Központi Levéltár szakkönyvtárat létesített, amit fennállásának 22 éve alatt gyarapított és működtetett. Az ÚMKL az 1945 utáni levéltári anyagot őrizte, ezért a könyvtár gyűjtőköre is ehhez alkalmazkodott: a levéltári segédletek és kézikönyvek mellett szocialista politika, gazdaság, filozófia és a szociológia szakirodalma volt fő gyűjtőköre. 1992-ben az ÚMKL beolvadt a Magyar Országos Levéltárba, ekkor vált a MOL Központi Könyvtárának fiókkönyvtárává. Ez után még hat évig működött még eredeti helyén, a Hess András téri épület 4. emeletén, ami idő alatt könyvtárosa Papp Levente volt.

1998-ban költözött ki az ezt megelőző évben átadott óbudai épületbe, amely a Bécsi úton, egy orosz laktanya helyére épült. Három helyiséggel rendelkezett: olvasóterem, munkaszoba és könyvraktár. Az olvasóterem a levéltár kutatóterméből közvetlenül elérhető. Ekkortól a könyvtárosa Konrád Aranka volt.

Ezekben az években cédulakatalógusból volt kereshető az állománya. Kiköltözéskor egy régebbi keresztkatalógus állt rendelkezésre, majd egy 3 éve megkezdett leíró katalógus. Ez az két katalógus összeosztásra került, majd egy új, ETO szakrendi csoportképzéses szakkatalógus is épült, amelynek a mutatója is elkészült.

2000-től a kézírással vezetett leltárkönyvet felváltotta a számítógépen (excel táblázatban) írt nyilvántartás. Ugyanekkor kezdődött a Corvina katalogizáló moduljának használata is. Az ettől az időponttól beszerzett könyvek már csak az elektronikus katalógusba kerültek, a cédulakatalógusba már nem került bele. Ezzel egyidejűleg megkezdődött visszamenőlegesen is a teljes állomány elektronikus katalógusba írása. Az adatbázis együtt  tartalmazza az MNL mindkét könyvtárának állományát. A fiókkönyvtár állományának bevitele 2008-ban befejeződött, így az olvasóteremben lévő cédulakatalógus ekkor bevonásra került. Az elektronikus katalógus főbb előnyei a keresési lehetőségek sokszorozódása és a távoli elérés. A találatok sorba rendezhetők és letölthetők. Jelenleg a Levéltár-tudományi szakkönyvtár 134 ezer dokumentuma 83 ezer rekordon található meg, amiből OLFK lelőhellyel jelöltek találhatók Óbudán. A teljes állománynak nagyjából ötödrésze a fiókkönyvtári dokumentumok.

2001-ben került ide Ember Győző hagyatéka  (Ember Győző 29 éven át, 1949-től 1978-ig a levéltár főigazgatója volt), amely 2600 kötet gyarapodást jelentett. Ennek összetétele főként levéltáros szakmai könyvanyag, de sok akadémiai tiszteletpéldányt is tartalmaz. Hiánypótlónak számítottak az 1970 előtt megjelent levéltári források, segédletek, folyóiratok.

A katalógus elérésére és a CD, DVD olvasására 2001-től olvasói számítógép van a könyvtárban.

Gyűjtőköre Óbudára költözése után változott. Itt a könyvtár használói elsősorban az 1945 utáni Kormányszervek Főosztályának, a Gazdasági Szervek Levéltárának dolgozói, de a legnagyobb változást a családtörténeti kutatás jelentette. Az ehhez kapcsolódó irodalomra (nemes családok ismertetése, összeírások, migráció, helységnévtár stb.) nagy igény jelentkezett, ezért az utóbbi 15 évben folyamatos ennek fejlesztése is, azonban még ma is kevés ezeknek a műveknek a száma; a Bécsi kapu téren – ahol a családtörténet levéltári anyaga található – ennek 15-szöröse található.

2007-ben Meskó Judit lett a fiókkönyvtár könyvtárosa. Nagy Gábor is itt dolgozott egy évig, de ő a teljes állomány katalogizálásának és a 2008-as állományrevízió befejezése után a  központi könyvtárba került vissza.

2009-től a  Corvina rendszer katalogizáló programja mellett további két modul -  a beszerzési és a kölcsönzési - használata kezdődött el. Ekkortól - a két könyvtár közös katalógusa mellett - a bevételezése és a kölcsönzése is ugyanazon adatbázisban történik. A könyvtárosi feladatokat végző Meskó Judit a Központi Könyvtárba került.

A fiókkönyvtárban 2009 szeptemberétől kezdett el dolgozni Dombrádi Dóra könyvtárkezelőként, aki elsősorban az olvasószolgálatot végezte, és mellette a teljes állomány vonalkódozását is elvégezte.

A 2012. évi létszámleépítés során négy fővel csökkent a Levéltár-tudományi szakkönyvtár főosztály létszáma, majd 2012. év végén megszűnt önállósága, beolvadt a Kutatószolgálati főosztályba. A fiókkönyvtár működését ez nagymértékben befolyásolta úgy, hogy egy átmeneti időszakban csak havonta egyszer volt nyitva.

Jelenleg állományának nagysága 25 ezer egység, amiből 2 ezer kézkönyvtári kötet az olvasóteremben, a közlönyei pedig a Kutatóteremben használhatók. Ezen kívül 110 CD és 50 DVD is rendelkezésre áll. Az MNL dolgozói kölcsönözhetnek is, a kutatók pedig helyben olvasással vehetik igénybe. Nyitva tartása minden kedden és csütörtökön: 8.30-12.30 és 13.30-15.30.

Készítette: Konrád Aranka