Adatbázisok, Irodalom (II. világháború)

Adatbázisok


Magyar Nemzeti Levéltár

https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/szovjetunioba-elhurcoltak

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Központi Irattár

https://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto

https://hadisir.hu/hosi-emlekmuvek/1

Verseghy Ferenc Könyvtár

http://archiv.vfmk.hu/1944/index.html

MNL JNSzML – Üvegnegatívok a II. világháborúból

https://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/virtualis_kiallitas/uvegnegativok_a_ii_vilaghaborubol

 

 

Irodalom


Bojtos Gábor: Ki tud róluk? II. világháborús hősi halottaink. https://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/ki_tud_roluk_ii_vilaghaborus_hosi_halottaink

Bojtos Gábor: „Milyen jogon lövöldöz Árvai detektív úr?” Jászsági sorsok, 1944-1945. Jászsági évkönyv, 2018. Szerk. Pethő László. Jászberény, 2018, 57-66. https://epa.oszk.hu/02200/02295/00026/pdf/EPA02295_jaszsagi_evkonyv_2018_057-066.pdf

Borús József: Szolnok megye felszabadítása (1944. október 7- november 17.). Szolnok megyei múzeumi adattár, 19. Szolnok, 1971.

Bús János - Szabó Péter: Béke poraikra... Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban, a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. Budapest, 1999.

Bús János - Szabó Péter: Béke poraikra... II. Dokumentum-emlékkönyv a második világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett és meghalt magyar honvédekről és munkaszolgálatosokról. Budapest, 2001.

Bús János - Szabó Péter: Béke poraikra... III. Dokumentum-emlékkönyv a második világháború nyugati hadműveletei területén és a nyugati hadifogságban meghalt magyar katonákról. Budapest, 2013.

Cseh Géza: A béke útjelzői - II. világháborús magyar és német hősi sírok a szolnoki temetőben. Jászkunság, 1990/3. 79-88. http://epa.oszk.hu/03000/03002/00126/pdf/EPA03002_jaszkunsag_199006_3603_079-088.pdf

Cseh Géza: „Piros fejfák” - Szovjet hősi sírok Szolnok megyében. Jászkunság, 1985/1. 16-20. https://www.epa.hu/03000/03002/00102/pdf/EPA03002_jaszkunsag_198503_3101_016-020.pdf

Csiffáry Gergely: Akiket visszavártak...: a hősi halott szovjet katonák névjegyzéke összeállításának tapasztalatai Heves megyében. Levéltári Szemle, 35. 37-42. https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_35_1985/?pg=38&layout=s

Csősz László: Konfliktusok és kölcsönhatások. Zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye történelmében - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 12. Szolnok, 2014. https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Lk_12/?pg=0&layout=s

Erős Krisztina: Források a második világháború zalai katonai áldozatairól. Levéltári Szemle, 63. 45-56. https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariSzemle_63_2013/?pg=46&layout=s

Gy. Fekete István: A szövetséges légierő Szolnok elleni légitámadásai 1944-ben. Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 13. Szolnok, 2003, 229-241. https://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_JNSZ_Evkonyv_2003/?pg=230&layout=s

„Füstölgő romok közt” - Fejér megyei helyzetjelentések a második világháborút követően - Fejér megyei történeti évkönyv 31. Szerk. Bödő István, Czetz Balázs. Székesfehérvár, 2016. https://library.hungaricana.hu/hu/view/FEJM_FMTE_31/?pg=0&layout=s

Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai - Tanulmányok Csongrád megye történetéből. Szeged, 2000. https://library.hungaricana.hu/hu/view/CSOM_Tan_23a/?pg=0&layout=s

Magó Károly: A második világháború szolnoki áldozatai. Zounuk, 35. Szolnok, 2021, 217-232.

Magyarok a II. világháborúban. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/2vhSzakkonyv-magyarok-a-ii-vilaghaboruban-2/

Molnár Tibor: Anyakönyvek forrásértéke a világháborús áldozatok adatainak feltárásában. Bács-Kiskun megye múltjából 21. Kecskemét, 2006, 311-318. https://library.hungaricana.hu/hu/view/BKKM_Bkmm_21_2006/?pg=312&layout=s

Radics Kálmán: Források a második világháború áldozatairól. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 16. Debrecen, 1989, 145-150. https://library.hungaricana.hu/hu/view/HABM_Evk_16/?pg=146&layout=s

Somogy megye a II. világháborúban. Szerk. Szabó Péter, Szili Ferenc. Kaposvár, 1993. https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_sk_somogy_2vilaghab/?pg=0&layout=s

Soós László doni naplója és levelezése 1942-1943 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 10. Szolnok, 2007. https://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Lk_10/?pg=0&layout=s

Stark Tamás: Meghalt, eltűnt, fogságba esett. Magyarország második világháborús katonai és polgári embervesztesége. Történelmi Szemle, 1985/1. 80-95. https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1985_1/stark.pdf