Levéltár-pedagógia

Levéltár-pedagógia

 

Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltárának munkatársai elősegítik a levéltári anyag oktatási és közművelődési felhasználását is, ezáltal gondoskodva arról, hogy az őrzésünkre bízott történelmi dokumentumok ne holt anyagként porosodjanak a levéltári raktárak polcain, hanem kutatásuk, feldolgozásuk és bemutatásuk révén minél szélesebb körben közkinccsé váljanak. Levéltári foglalkozásaink, rendezvényeink az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig bezárólag sokaknak nyújtanak élményszerű bepillantást a levéltár kulisszatitkaiba.

A csoportokat levéltárunk nyitvatartási idejében tudjuk fogadni. A csoportos látogatás időpontját 2 héttel a látogatás előtt írásban, vagy telefonon célszerű jelezni a lentebb megadott elérhetőségeken.

Az érdeklődők az alábbi témakörök közül választhatnak:

 

Vármegyénk írásos emlékeinek őrzője

 

Mit, hogyan és miért gyűjt a levéltár? Miben hasonlít és miben különbözik a többi közgyűjteménytől?

A foglalkozáson kiderül, milyen feladatokat lát el az intézmény, és egy egyszerű állampolgár az élet mely területein veheti igénybe a levéltár szolgáltatásait. Megbeszéljük, mely iratok maradandó értékűek, mik azok a jogbiztosító iratok és hogyan kapcsolódnak az életünkhöz. Megismerkedünk az ezekhez való hozzáférés lehetőségeivel és szabályaival. A raktári séta során felfedezzük a levéltár őrizetében lévő jelentősebb irat-együtteseket, a megyére vonatkozó gyűjteményeket, illetve megnézzük azok legszebb darabjait.

A foglalkozás végén a diákok az iratértékelés folyamatán keresztül belekóstolhatnak a levéltárosok munkájába.

 

 Korosztály: +10

Időtartam: 40 perc + 20 perc foglalkozás

 

e-mail:  szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu

Titkársági telefonszám: +36 (30) 117-5137

 

Levéltári iratok „karbantartója”: a restaurátor

 

A levéltári dolgozók közül az egyik legérdekesebb, egyben legaprólékosabb munkát a restaurátor végzi. A munkája nemcsak azért fontos, hogy az iratok esztétikusak legyenek, hanem azért is, mert a kutatók ezen dokumentumok többségét bármikor kikérhetik és használhatják.

A levéltár-pedagógiai foglalkozáson a gyerekek megtudhatják, hogyan tárolják a levéltárban az iratokat és hogyan gondoskodnak a szakemberek a levéltári anyag jó állapotának megtartásáról. Kiderül, milyen kémiai, fizikai és biológiai tényezők rongálhatják az iratokat és ezek ellen hogyan lehet védekezni. Megismerkedhetnek az iratrestaurátor munkájával, a műhelyében található berendezésekkel és azokkal az eszközökkel, melyeket az iratok tisztításához, a károsodott dokumentumok javításához használ.

A foglalkozás végén a gyerekek maguk is végigjárják azt az utat, amely egy restaurálás előtt álló irat vizsgálatától a javításig vezet.

Korosztály: +10

Időtartam: 40 perc + 20 perc foglalkozás

 

e-mail:  szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu

Titkársági telefonszám: +36 (30) 117-5137

 

 „A szó elszáll - Az írás megmarad? Iratpusztulások Jász-Nagykun-Szolnok megyében

 

Milyen módon „mesélhetnek” az iratok egy történelmi korszakról? Hogyan lehetnek beszédesek a hiányok?

A foglalkozáson megtudhatjuk, mit jelent az, ha egy irat történeti értékkel bír. Kiderül, milyen információkat őrizhet egy levéltári irat és hogyan hasznosulnak a raktárainkban őrzött dokumentumok a helytörténet-kutatásban és az oktatásban. Ezután számba vesszük azokat az okokat, amelyek az iratok pusztulásához vezettek. Negatív hatással volt a megye településeinek, írott forrásaira a török kor, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, a román megszállás, valamint a világháborúk harci cselekményei. Ugyanakkor az iratokra békeidőben is számos veszély leselkedett: a különböző környezeti hatások, egyes kémiai folyamatok vagy biológiai kártevők pusztításának következtében is megrongálódhattak. A foglalkozáson károsodott iratok bemutatásával szemléltetjük, milyen hatással van „az idő vasfoga” az íráshordozókra.

A programot csoportmunkával zárjuk, melynek során kiderül, hogyan kerül a csizma az asztalra, azaz mitől válhatnak a levéltár számára értékessé a magániratok?

Korosztály: +10

Időtartam: 40 perc + 20 perc foglalkozás

 

e-mail:  mucsi.laszlo@mnl.gov.hu

Titkársági telefonszám: +36 (30) 117-5137

 

Plajbászt kézbe, papírt térdre! – Régimódi oskolák

 

Bizonyára minden tanuló eltöpreng olykor azon, vajon a gyerekek a régmúlt időkben is jártak-e iskolába – és ha igen, a tantermek hasonlítottak-e a maiakhoz, kik tanították őket és hogyan bántak velük, milyen tantárgyakat tanultak, voltak-e tankönyveik vagy más felszerelésük.

Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon a diákok bepillanthatnak néhány 18–19. századi alsófokú iskola mindennapjaiba. Érdekes időutazás ez, a korszak iskolái ugyanis már csak nagyvonalakban hasonlítanak a mai, modern, kényelmes és tiszta tanintézetekhez. Eredeti dokumentumok segítségével a foglalkozás résztvevői megtudhatják, milyen körülmények között tanultak megyénkben a gyerekek Széchenyi István korában. Külön témát képez a tanító személye, akinek tudása, gyermekekhez való viszonya és életkörülményei egészen mások voltak, mint manapság. Az iskolában elsajátítandó ismeretek is eltértek a maitól, nem is beszélve a tanulást segítő könyvekről és tanszerekről. Foglalkozásunkon fény derül arra, milyen eszközöket takarnak az Arany János, Mikszáth Kálmán vagy Móricz Zsigmond műveiben előforduló kalamáris, plajbász és penecilus szavak, és arra is, hogy a spongya akkor még nem egy rajzfilmfigura vezetékneve volt.

A foglalkozás zárásaként a gyerekek a gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogy egy jól képzett tanító felfogadása bizony nem mindig volt egyszerű feladat.

 

Korosztály: +10

Időtartam: 40 perc + 20 perc foglalkozás

 

e-mail: mucsi.laszlo@mnl.gov.hu

Titkársági telefonszám: +36 (30) 117-5137

 

Pecséttel lezárt családi titkok – avagy miről mesélnek a 18–19. századi végrendeletek

 

Levéltárunkban mintegy 1500 darab Jászberényből származó testamentumot őrzünk, melyek 1719 és 1896 között keletkeztek. A végrendelet az írásbeliség legszemélyesebb műfaja, amelyben az örökhagyó rigolyáitól, családi és anyagi helyzetétől kezdve az adott kor szokásrendjéig sok minden tükröződik.

Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon kiderül, hogyan próbáltak a kor jászberényi lakosai haláluk után gondoskodni rokonaikról, ki milyen vagyont örökölhetett az akkor hatályos jogszabályok szerint és milyen formai követelményeknek kellett megfelelni annak érdekében, hogy a végrendelet érvényes legyen. A testamentumokból megtudhatjuk, milyen volt az örökhagyó kapcsolata családtagjaival, volt-e adóssága, esetleg neki tartoztak-e és hogy mit reméltek az egyház javára tett bőkezű adományaiktól. A hagyatéki leltárakból kirajzolódik, milyen körülmények között éltek 250 évvel ezelőtt a Jászkunság székhelyének lakói, miről rendelkeztek a tehetősek és a szegények illetve volt-e különbség a férfiak és a nők végakaratában.

A diákok eredeti, vízjellel ellátott, merített papírból készült dokumentumok alapján mélyedhetnek el az egykori örökhagyók végintézkedéseinek részleteiben és gyakorlati feladatként – a jegyző szerepében – lehetőséget kapnak arra, hogy egy-egy jellegzetes testamentum felhasználásával lefolytassanak egy képzeletbeli hagyatéki eljárást.

 

Korosztály: +12

Időtartam: 40 perc + 30 perc foglalkozás

 

e-mail: szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu

Titkársági telefonszám: +36 (30) 117-5137

 

„A szelektív hulladékgyűjtéstől a papíröntésig”

 

Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltára, mint a térség egyik kiemelt közgyűjteménye és kulturális intézménye saját, a papírgyártás és írás történetét bemutató állandó kiállításához kapcsolódóan rendszeresen tart a papír-újrahasznosítás, a környezetvédelem és a környezettudatos életmód, valamint a szelektív hulladékgyűjtés témakörében – a gyermekek életkorának megfelelő formában – foglalkozásokat. A résztvevők olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint pl.: Hogyan készült a papír a 17-18. századi papírmalmokban? Készíthetünk-e ugyanezzel a hagyományos technikával mi is papírt? Hogyan kapcsolódik mindehhez a szelektív hulladékgyűjtés? Játékos foglalkoztató programunkon a diákok megismerkedhetnek egy köznapi információhordozó fontosságával, történetével, másrészt a tudatos papírfelhasználás felelősségével. A programhoz igény szerint kreatív foglalkozás is kapcsolódhat.

 

Korosztály: +5

Időtartam: 60 perc + 30 perc foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

„Levéltári Kincsek”

 

  1. Oklevéltani ismeretek: Kik és mi célból állítottak ki okleveleket? Milyen íráshordozót használtak fel erre a célra? Kik voltak azok a scriptorok? Milyen részekből épült fel egy oklevél? Milyen módon hitelesítették? Ezekre és más kérdésekre kaphatnak választ a dákok.

 

  1. Címertani ismeretek: A tanulókat bevezetjük a címerek kialakulásának, adományozásának történetébe, a címerkészítés szabályaiba. Megtudhatják, kik voltak azok a heroldok és mi volt a feladatuk?

 

  1. Pecséttan: Hogyan alakult ki a pecséthasználat? Mi módon csoportosíthatóak fajtájuk és funkciójuk alapján a pecsétek? Kik voltak azok a káptalanok? Hogyan védekeztek a hamisítások ellen? A foglalkozás végére minden kiderül!

 

A téma bármelyik eleméhez igény esetén gyakorlati, kreatív foglalkozás is kapcsolódhat.

 

Korosztály: +8

Időtartam: 45 perc + 45 perc foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu vagy makos.judit@mnl.gov.hu

Titkársági telefonszám: +36 (30) 117-5137

 

„Hátország a Nagy Háborúban”

 

Az első világháború témakörében az iskolai tananyagban megismert katonai és politikai események jó alapot teremtenek arra, hogy a hátországban zajló gazdasági és társadalmi folyamatokat értelmezzék a tanulók. A foglalkozás a levéltárban található eredeti forrásokra támaszkodva, szövegek és képek elemzésével hozza közelebb a fiatalokhoz a Nagy Háború megyei történetét.

 

Korosztály: +12

Időtartam: 60 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

„Málenkij robot”

 

A XX. századi magyar történelem egyik tragikus időszakát próbáljuk feltárni, elemezni, megérteni. Egy olyan eseményt, amelyet „malenkij robot” néven szoktak beazonosítani, és ami a magyarországi lakosok – köztük felvidéki, kárpátaljai, erdélyi magyarok és magyarországi németek – szovjet munkatáborokba történő elhurcolását takarja.

Egyéni történetek, sorsok bemutatásával igyekszünk minél árnyaltabb és egzaktabb képet nyújtani a témáról. Mi történhetett a 18 éves kunhegyesi Friedrich Irénnel, aki magyar állampolgár volt, Kunhegyesen született, nem beszélt németül, ám neve felkerült a járási listára, mint „német származású egyéné”? Mi történhetett az alig 17 éves szolnoki Pataki Józseffel, P. Szabó Sándorral, akik leventeként kerültek hadifogságba, és „vitték ki őket az országból”.

Szólunk arról is, hogy a családtagok, a kisebb közösségek, a települések vezetői mennyi mindent tettek azért, hogy hazahozhassák az elhurcoltakat, illetve segélyezzék az itthon maradtakat.

Alapvetőnek gondoljuk, hogy befogadhatóbbá, egyben ismertté tegyük a mai generációk számára is déd-, ükszüleik történetét, településük történetének e fehér foltját.

 

Korosztály: +12

Időtartam: 60 perc

 

 

Utóbbi két foglalkozással kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken szíveskedjenek egyeztetni:

bojtos.gabor@mnl.gov.hu

Titkársági telefonszám: +36 (30) 117-5137