Levéltár-pedagógia

Levéltár-pedagógia

 

Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára munkatársai elősegítik a levéltári anyag oktatási és közművelődési felhasználását is, ezáltal gondoskodva arról, hogy az őrzésünkre bízott történelmi dokumentumok ne holt anyagként porosodjanak a levéltári raktárak polcain, hanem kutatásuk, feldolgozásuk és bemutatásuk révén minél szélesebb körben közkinccsé váljanak. Levéltári foglalkozásaink, rendezvényeink az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig bezárólag sokaknak nyújtanak élményszerű bepillantást a levéltár kulisszatitkaiba.

Intézményünk előzetes bejelentkezés alapján gyakran fogad iskolai csoportokat, akik az alábbi témakörök közül választhatnak:

 

Plajbászt kézbe, papírt térdre! – Régimódi oskolák

 

Bizonyára minden tanuló eltöpreng olykor azon, vajon a gyerekek a régmúlt időkben is jártak-e iskolába – és ha igen, a tantermek hasonlítottak-e a maiakhoz, kik tanították őket és hogyan bántak velük, milyen tantárgyakat tanultak, voltak-e tankönyveik vagy más felszerelésük.

Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon a diákok bepillanthatnak néhány 18–19. századi alsófokú iskola mindennapjaiba. Érdekes időutazás ez, a korszak iskolái ugyanis már csak nagyvonalakban hasonlítanak a mai, modern, kényelmes és tiszta tanintézetekhez. Eredeti dokumentumok segítségével a foglalkozás résztvevői megtudhatják, milyen körülmények között tanultak megyénkben a gyerekek Széchenyi István korában. Külön témát képez a tanító személye, akinek tudása, gyermekekhez való viszonya és életkörülményei egészen mások voltak, mint manapság. Az iskolában elsajátítandó ismeretek is eltértek a maitól, nem is beszélve a tanulást segítő könyvekről és tanszerekről. Foglalkozásunkon fény derül arra, milyen eszközöket takarnak az Arany János, Mikszáth Kálmán vagy Móricz Zsigmond műveiben előforduló kalamáris, plajbász és penecilus szavak, és arra is, hogy a spongya akkor még nem egy rajzfilmfigura vezetékneve volt.

A foglalkozás zárásaként a gyerekek a gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogy egy jól képzett tanító felfogadása bizony nem mindig volt egyszerű feladat.

 

Korosztály: +10

Időtartam: 40 perc + 20 perc foglalkozás

 

e-mail: mucsi.laszlo@mnl.gov.hu

telefon: (56) 421-404

 

Pecséttel lezárt családi titkok – avagy miről mesélnek a 18–19. századi végrendeletek

 

Levéltárunkban mintegy 1500 darab Jászberényből származó testamentumot őrzünk, melyek 1719 és 1896 között keletkeztek. A végrendelet az írásbeliség legszemélyesebb műfaja, amelyben az örökhagyó rigolyáitól, családi és anyagi helyzetétől kezdve az adott kor szokásrendjéig sok minden tükröződik.

Levéltár-pedagógiai foglalkozásunkon kiderül, hogyan próbáltak a kor jászberényi lakosai haláluk után gondoskodni rokonaikról, ki milyen vagyont örökölhetett az akkor hatályos jogszabályok szerint és milyen formai követelményeknek kellett megfelelni annak érdekében, hogy a végrendelet érvényes legyen. A testamentumokból megtudhatjuk, milyen volt az örökhagyó kapcsolata családtagjaival, volt-e adóssága, esetleg neki tartoztak-e és hogy mit reméltek az egyház javára tett bőkezű adományaiktól. A hagyatéki leltárakból kirajzolódik, milyen körülmények között éltek 250 évvel ezelőtt a Jászkunság székhelyének lakói, miről rendelkeztek a tehetősek és a szegények illetve volt-e különbség a férfiak és a nők végakaratában.

A diákok eredeti, vízjellel ellátott, merített papírból készült dokumentumok alapján mélyedhetnek el az egykori örökhagyók végintézkedéseinek részleteiben és gyakorlati feladatként – a jegyző szerepében – lehetőséget kapnak arra, hogy egy-egy jellegzetes testamentum felhasználásával lefolytassanak egy képzeletbeli hagyatéki eljárást.

 

Korosztály: +12

Időtartam: 40 perc + 30 perc foglalkozás

 

e-mail: szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu

telefon: (56) 421-404

 

„A szelektív hulladékgyűjtéstől a papíröntésig”

 

Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, mint a térség egyik kiemelt közgyűjteménye és kulturális intézménye saját, a papírgyártás és írás történetét bemutató állandó kiállításához kapcsolódóan rendszeresen tart a papír-újrahasznosítás, a környezetvédelem és a környezettudatos életmód, valamint a szelektív hulladékgyűjtés témakörében – a gyermekek életkorának megfelelő formában – foglalkozásokat. A résztvevők olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint pl.: Hogyan készült a papír a 17-18. századi papírmalmokban? Készíthetünk-e ugyanezzel a hagyományos technikával mi is papírt? Hogyan kapcsolódik mindehhez a szelektív hulladékgyűjtés? Játékos foglalkoztató programunkon a diákok megismerkedhetnek egy köznapi információhordozó fontosságával, történetével, másrészt a tudatos papírfelhasználás felelősségével. A programhoz igény szerint kreatív foglalkozás is kapcsolódhat.

 

Korosztály: +5

Időtartam: 60 perc + 30 perc foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

„Levéltári Kincsek”

 

  1. Milyen iratok kerülnek be a levéltárba, mi célból és hogyan tároljuk azokat? Egy raktári séta keretében megismerkedhetnek a diákok a levéltár közigazgatási és egyéb feladataival, az őrizetében lévő irat-együttesekkel, megyére vonatkozó gyűjteményeivel, illetve azok legszebb darabjaival.

 

  1. Oklevéltani ismeretek: Kik és mi célból állítottak ki okleveleket? Milyen íráshordozót használtak fel erre a célra? Kik voltak azok a scriptorok? Milyen részekből épült fel egy oklevél? Milyen módon hitelesítették? Ezekre és más kérdésekre kaphatnak választ a dákok.

 

  1. Címertani ismeretek: A tanulókat bevezetjük a címerek kialakulásának, adományozásának történetébe, a címerkészítés szabályaiba. Megtudhatják, kik voltak azok a heroldok és mi volt a feladatuk?

 

  1. Pecséttan: Hogyan alakult ki a pecséthasználat? Mi módon csoportosíthatóak fajtájuk és funkciójuk alapján a pecsétek? Kik voltak azok a káptalanok? Hogyan védekeztek a hamisítások ellen? A foglalkozás végére minden kiderül!

 

A téma bármelyik eleméhez igény esetén gyakorlati, kreatív foglalkozás is kapcsolódhat.

 

Korosztály: +8

Időtartam: 45 perc + 45 perc foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoportokat levéltárunk nyitvatartási idejében tudjuk fogadni. A csoportos látogatás időpontját 2 héttel a látogatás előtt írásban, vagy telefonon célszerű jelezni az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: szabone.maslowski.madlen@mnl.gov.hu vagy makos.judit@mnl.gov.hu

telefon: (56) 344–161/29 mellék

 

 

 

„Hátország a Nagy Háborúban”

Az első világháború témakörében az iskolai tananyagban megismert katonai és politikai események jó alapot teremtenek arra, hogy a hátországban zajló gazdasági és társadalmi folyamatokat értelmezzék a tanulók. A foglalkozás a levéltárban található eredeti forrásokra támaszkodva, szövegek és képek elemzésével hozza közelebb a fiatalokhoz a Nagy Háború megyei történetét.

 

Korosztály: +12

Időtartam: 60 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

„Málenkij robot”

A XX. századi magyar történelem egyik tragikus időszakát próbáljuk feltárni, elemezni, megérteni. Egy olyan eseményt, amelyet „malenkij robot” néven szoktak beazonosítani, és ami a magyarországi lakosok – köztük felvidéki, kárpátaljai, erdélyi magyarok és magyarországi németek – szovjet munkatáborokba történő elhurcolását takarja.

Egyéni történetek, sorsok bemutatásával igyekszünk minél árnyaltabb és egzaktabb képet nyújtani a témáról. Mi történhetett a 18 éves kunhegyesi Friedrich Irénnel, aki magyar állampolgár volt, Kunhegyesen született, nem beszélt németül, ám neve felkerült a járási listára, mint „német származású egyéné”? Mi történhetett az alig 17 éves szolnoki Pataki Józseffel, P. Szabó Sándorral, akik leventeként kerültek hadifogságba, és „vitték ki őket az országból”.

Szólunk arról is, hogy a családtagok, a kisebb közösségek, a települések vezetői mennyi mindent tettek azért, hogy hazahozhassák az elhurcoltakat, illetve segélyezzék az itthon maradtakat.

Alapvetőnek gondoljuk, hogy befogadhatóbbá, egyben ismertté tegyük a mai generációk számára is déd-, ükszüleik történetét, településük történetének e fehér foltját.

 

Korosztály: +12

Időtartam: 60 perc

 

 

Utóbbi két foglalkozással kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken szíveskedjenek egyeztetni:

bojtos.gabor@mnl.gov.hu

telefon: (56) 421–404/21 mellék