Vármegyei vitézek

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye és a Vitézi Rend

 

Adatbázisunkkal a 100 éve, 1921-ben megalakult vármegyei vitézi székre és az első vitézi telek (Bagi Mátyás – Tiszaföldvár; 1921. augusztus 3.) adományozására emlékezünk.

A Vitézi Rend szervezése formálisan alulról indult. Amikor Horthy Miklós kormányzó 1920 áprilisában Karcagra látogatott, a város – vitézi telkek alapításának céljából – 100 katasztrális hold földterületet ajánlott fel. Ezt követően a kormányzó ingyenes telekadományozásra szólított fel, majd ősszel megtartotta alakuló ülését az Országos Vitézi Szék, melynek elnökéül a kormányzót választották.

1921-ben avatták az első vitézeket.

Az Országos Vitézi Szék irattára 1944-1945 telén nagyrészt megsemmisült és a megyei vitézi székek iratanyaga is csak kevés helyen maradt meg. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Vitézi Székének iratai azonban – még ha nem is teljesen, de – bekerültek a megyei levéltárba. A most megjelentetett személyi törzskönyvek mellett a vitézzé avatott volt frontkatonák haditetteiről szóló iratok, a vitézi birtokokra vonatkozó kimutatások, a 2. világháborúban bekövetkező változások és fegyelmi vizsgálatok anyagai maradtak fenn.

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, IX.250.

 

A virtuális kiállítások a képekre kattintva érhetőek el!

       A vitézek adatbázisa

 

         Levéltári források

 

                Irodalom

 

Összeállította: Bojtos Gábor főlevéltáros

Feltöltötte: Barabás Sarolta levéltári informatikus