Archontológia

Jász-Nagykun-Szolnok megye archontológiája

(1876-1990)

 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét 1876-ban szervezték meg Heves- és Külső-Szolnok vármegye külső-szolnoki és a Jászkun Kerület jászsági és nagykunsági területeiből, Szolnok központtal. 1950-ben a közigazgatás tanácsi átszervezésekor névváltozás eredményeként Szolnok Megye lett a hivatalos elnevezése, majd 1990. január elsejével ismét a Jász-Nagykun-Szolnok megye nevet vette fel.

Az itt közölt archontológiai adatbázis a megye 1876 és 1990 közötti időszakát felölelve közli a megye tisztviselői adattárát, amely további kutatások alapjául szolgál. E kutatómunkát segítendő közöljük a megye közigazgatás-történetének főbb időszakait feltáró tanulmányokat is, melyekből megismerhető a különböző történelmi korszakok megyénk közigazgatására gyakorolt hatása, a főbb tisztségviselők tevékenysége, az adatbázis táblázataiból pedig megállapítható több, mint 2600 tisztviselő hivatali beosztása és annak ideje. A levéltárosaink sok éves kutatómunkájának eredményeként közreadott adatbázis felbecsülhetetlen segítséget jelent nem csak a megye, de a települések helytörténet kutatói számára is, és minden érdeklődőnek, aki kíváncsi lakóhelye történelmére, vezető tisztségviselőire.

A megye közigazgatás-történetét feltáró tanulmányaink és az ahhoz kapcsolódó tisztviselői adatbázisunk az alábbi linken érhető el:

 

http://jnszmtisztviselok.hu/

 

 

A Jászkun Kerület archontológiája

(1745–1876)

 A Jászkun Kerület 1696-ban a Jászságból, a Nagykunságból és a Kiskunságból jött létre. Vezetője a nádor által kinevezett nádori főkapitány volt. A főkapitány helyettese pedig a nádori alkapitány. A közigazgatás meghatározó ügyeit a főjegyző irányította. Az egyes kerületeket a jász, nagykun és kiskun kapitány vezette. A redemptio, magyarul önmegváltás során 1745-ben a jászok és a kunok visszanyerték 1702-ben elvett kiváltságaikat. A Jászkun Kerület pedig önálló törvényhatóságként működött - rövidebb korlátozásokkal - egészen 1876-ig, amikor a kerületek autonómiáját az országos átrendezés keretében eltörölték és beolvasztották Jász-Nagykun-Szolnok megyébe, Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyébe és Csongrád megyébe. A bemutatott archontológiai táblázat két tengelyre oszlik. A függőleges tengely a vizsgált időszakot mutatja be év szerint (1745-1876) és minden egyes sor egy évhez rendelődik. A vízszintes tengely a vizsgált tisztségek megnevezését sorakoztatja fel. A táblázat maga pedig az egyes tisztségviselők neveit tartalmazza oly módon, hogy világosan kitűnjön, mely pozíciót mettől-meddig töltötte be egy-egy személy.

A Jászkun Kerület archontológiai táblázatát készítette és a levéltárunk honlapján való közlést engedélyezte:

Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus Jászberény, Jász Múzeum

 

tisztsegtabla_uj.pdf