Térképeink

Kéziratos térképek

Jelzet

Térkép címe

U_166-2

Mappa Geographica oder District ein kleins Stuck des Königreichs Hungarn worin Entvorffen ist. Des Gros und Hoch Adelichen herren: des deutschen Orden Rittern Inposessionirte herrschafften Als Jaszicum: Gros und Klein Cummanien mit Allen Orthschafften: Vie der Zeit befunden mit Erbauden und Deserten Praedien

T_6

Jászapáti makkos erdő, Jászalsószentgyörgynél a Zagyva folyása, Baracs és Kerekegyháza puszták határa

T_62

Jászkun Kerületek /Jászkunság/

Acvrata delineatio iasigiae, et Vtrivsqve Cvmaniae

T_48

Postai földek. /Jászság, Kiskunság/

Delineationes novorum fundorum postalium

Nro_0131

Cím nélkül. A Zagyva folyó folyásának térképe Jászberény mellett.

Nro_1192

Cím nélkül.

Jászberény város belterületének térképe.

Nro_2039

Jász Berény várasa Major Gábor úr Mappája szerént.

T_136

Jászberény város Szarkahát nevű határrészének térképe.

T_266

Jászberény.

Szabad Jász-Berény várossa legelőjében található nagyobb homokrészek rajza

T_49/2

Cím nélkül

Jászberény városhatárának felvételi térképe.

T_50

Cím nélkül

Jászberény, Farmos, Szele helységek közötti határ.

T_51

Cím nélkül

Jászberény város határának délnyugati szeglete.

Nro_0009

Kürt-puszta /Jászkisér/
Delineatio majoris partis Jasigiae cum parte intercepti Praedii Kürth Seremssimi Principatus Eszterháziáni facta per Laurentium Bedekovich II. Distr: Iur: Ordinarium.

Nro_0020

Jászfényszaru
Mappa super viis, pontibus, et aggeribus, mola item, ac aquis, per terrenum Föveny-szarusiense diseminatis …

Nro_0010

Jászfelsőszentgyörgy.
Delineatio terreni inter Jazyges Gál Szent Györgyienses, et dominum comitem Gabrielem Keglovich, controversi, et penes compromissum partium reambulati

T_10

Cím nélkül
Jászdózsa határának térképe.

T_101

Cím nélkül
Mihálytelki és alattyáni vízerek térképe

T_109/2

Cím nélkül
Jászapáti határa

T_20

Jászdózsa.
Mappa super rectificatione possessionis Jazygalis Dósa, in qua color viridis antiqvas, rubeus vero novas denotat domos.

T_26

Cím nélkül
Jászfényszaru határának felmérési vázlata

T_27

Cím nélkül
Jászfényszaru határa

T_330

Cím nélkül
Jászjákóhalma északkeleti részének határtérképe

T_34

Jász-Alsó-Szt-György község szabályozási térképe

T_35

Jászapáti. Cím nélkül
Jászapátihoz tartozó puszták és egyéb földek térképe

T_36

Jászapáti.
Privilégiált Jász A-Páti várassa határja fel osztásának a szerent való képe, amint az 1808.-ik esztendőben fel osztatott.

T_37

Jászapáti.
Szabad Jásza Apathi várossa Kaszás rétje felosztásának térképe.

T_41-T_42

Jász Apáti város erdejének térképe

T_46

Cím nélkül
Jászapáti belterületének térképe

T_5

Cím nélkül
Jászalsószentgyörgy határa a Tarna, Tápió és a Zagyva folyókkal

T_54

Helyzeti terve a csatornázandó J: Kis-Éri határnak

T_7

Cím nélkül
Jászkisér Kürt pusztájának térképe

T_9

Jászárokszállás
Acurata delineatio viarum, pontium, et aggerum, ab oppido Árok-Szállása, ad oppidum Jász-Beriny, et hinc ad possessionem Jakab-Halma

Nro_0013

Jászsági vízimalmok
Prospectus molarum jasigalium in fluviis Zagyva, et Tarna existentium libellatarum …

Nro_0541

Zagyva és a Tápió folyók
Mappa super confluentiis fluviorum Zagyva, et Tápió …

Nro_0810

A Jászság képe

T_137

A Tisza folyó
Mappa super effusionibus Tibiscanis per brachia Mirhó, et Saj fokk …

T_163

Cím nélkül
Zagyva folyó töltésének tervrajza Jászfelsőszentgyörgytől Jászfényszaruig

T_29

Galga folyó. Cím nélkül
Galga, Tarna és Zagyva folyók lejtésének grafikus ábrázolása a vízimalmok helyének feltüntetésével.

T_47

Jászsági vízimalmok
Mappa super prospectu molarum jasigalium interuptarumque Kerekudvariensis is comitatus Hevesiensis, et János hidenis in comitatus Pestiensis

T_63

Jászság
Rajzolattya a jász megyebéli utaknak és folyóvizeknek

Nro_0905

Nagy Kunság

T_108

Nagykunság
A nagy kun kerületnek igazi új képe, kit leíra kumuri Bedekovich Lőrintz igeniur

T_109/1

Nagykunság folyó- és úthálózata
Strassen und fluss karte von gross = Cumanien

T_11

Berettyó folyó
Mappa super confluentiis aquarum per fluvium Berettyó, Mirhó, et Hortobágy ramos Tibiscanos causatarum collecta et reducta

T_116

Cím nélkül
Nagykunság út és vízrajzi térképe

T_165

Nagykunság
Mappa exhibens periferiam cumaniae majoris, quam sub curá, et moderatione …

T_30

Gyolcs- mocsár
Exacta delineatio totius depressaeplagae inter Ti /biscum/ stagnosumque fluvium Berettyó ad extensae Gyolcs ez Karajá(nos) …

T_65

Karajános-mocsár

T_76

Nagykunság
Mappa exhibens periferiam cumainae majoris

T_79

A Nagykunság és Kenderes
Mappa situ cumaniae majoris, nonnillarumque Iocorum jasigalium cum vicinis circumjacentium comitatum Heves, Pest, Tsontrád et Békés Iocis remonstrans

T_85

Kisújszállás és Túrkeve határa
Delineatio metarum inter praedia Maria laka, et Kis kaba possessiones Kis uj Szállás et Túrkeve-concernentium interjacentium

T_107/2

Karcag határa
Delineatio seqvestri terrarum arabilium a comuni pascuo

T_107/3

Karcag és Túrkeve
Mappa super geometrica fundorum, in possessione Túr Keve Ecclasiae Romano Catholicae

T_109/3

Cím nélkül
Karcag város határa

T_109/4

Cím nélkül
Karcag város határa

T_166

A Nagy kun karczagi határ átnézeti térképe

T_300

Karcag
Geometrica delineatio totius Terreni privilegiati

T_73

Karcag
Mappa super divisione territorii Kard – szagiensis …

T_74

Karcag
Mappa super divisione terreni Kardszag uj Szállásiensis

T_75

Karcag. Cím nélkül
Karcag város határa

T_107/1

Cím nélkül
Kisújszállás, Túrkeve városok közötti határ

T_145/1-2

Turgony-puszta
Szabad Nagy Kun Kis-Ujszállás városa belső határához tartozó Turgony Puszta-rész területe fel meresenek, s’ a’ Düllök rendezésének Ábrázza

T_16

Szabados nagykun Kisújszállás városa Csorbai Pusztabeli birtokának rajzolatja

T_17

Csorba-puszta
Geometrica delineatio praedii Csorba inter privilegiatas cumanicales possessiones Szentmárton, Kisújszállás, et Turkevi …

T_283

Kisújszállás
Lógókerti és Bánomkerti szöllők

T_284

Kisújszállás
Nagykerti szöllők térképe

T_80

Kenderes és Kisújszállás
Geometrica delineatio actualium, et realium metarum, possessiones Kenderes et cumanicalis oppidi Kisújszállás

T_84

Kisújszállás. Cím nélkül
Kisújszállás város határa

T_86

Nagykunságban feküvő Kisújszállás mező városának rajzollatja

T_87

Nagykun Kisújszállás város tagosított határa térképének III-ik szakasza

T_88

Kisújszállás város és környéke térképe

T_96

Marjalaka-puszta
Geometrica delineatio controversiae praedorium Marjalaka et Ecseg

T_97

Marjalaka- és Ecseg-puszta
Geometrica delineatio controversiae praedorium ez Ecseg

T_99

Cím nélkül
Marjalaka és Kiskaba puszták határigazítási térképe

T_167

Kunmadaras
A Nagy kun madaras vásárterének helyszínrajza

T_288

Kunmadaras
Erdő és káposzta föld térképe

T_289

Kunmadaras
Berek Nagy Ülő, Nagy Lapos és Pinczés térképe

T_290

Kunmadaras
Külső hármas térképe

T_291

Kunmadaras
Kis ajtós sziget és belső hármas térképe

T_292

Kunmadaras
Nagy ajtós térképe

T_293

Szabad Nagy Kun Madaras városa határa és az úgy nevezett hármasi részének tér képe

T_294

Kunmadaras
Darva szigeti kaszáló

T_295

Nagy Kun Madaras mezőváros-határ-vázlat-rajza

T_95

Kunmadaras. Cím nélkül
Kunmadaras község határa az Etse-réttel

T_100

Mesterszállás puszta II. szelvény

T_107/4

Kunszentmárton
Delineatio fundi successorum Veiszpakkerianorum in sex aequales parttes subdivisi

T_92

Cím nélkül
Kunszentmárton helység portáinak újbóli felmérése

T_93

Kun Szent Márton város belső határainak I. szelvénye

T_94/1

Kunszentmárton. Cím nélkül
Kunszentmárton – Mesterszállás helységek határa

T_94/2

Kunszentmárton
Kun Szent Mártony

T_98

Mesterszállás
Kun Szent Mártony Várassa birtokában lévő, s’ Nagy Kunságban feküvő Puszta Mester-Szállása’ Rajzolatja

T_12

Cím nélkül
Berettyó folyása Keve mellett

T_123

Póhamara-puszta
Szabad Turkevivárosa határához tartozó póhamarai puszta földképe

T_149

Túr-keve várossa az úgynevezett rövid düllőbenn lévő ugar földeinek térképe

T_151/1

Nagy kun Túrkeve város határa tagosított részének térképe. I. Szelvény

T_151/2

Nagy kun Túrkeve város határa tagosított részének térképe. II. Szelvény

T_151/3

Nagy kun Túrkeve város határa tagosított részének térképe. III. Szelvény

T_151/4

Nagy kun Túrkeve város határa tagosított részének térképe. IV. Szelvény

T_155

Túrkeve
Túrkeve város határának, Mezőtúr város határával a hólt Berettyó mederben érintkező részének helyszín rajza

T_160

Túrkeve
A Tur Pasztói puszta részének szét osztását mutató térkép

T_161

Túrkeve
A Wárman féle vagy első vétel Túr Pásztói puszta részének szétosztását mutató térképe

T_162

Túrkeve
Első vétel Túr Pásztó szétosztását mutató térkép

JB_001

Pusztamizse és Pusztavacs
Mappa partem Praedii Mikebuda, et Ductum cum Gemina Expositione Localitatum …

JB_003

Cím nélkül
Vacs- és Mizse-puszta határa

JB_004

Pusztamizse és Pusztavacs
Acurata Delineatio Plagae inter Praedia Mizse et Vacs …

JB_006

Pusztamizse és Pusztavacs
Idealis Delineatio Controversiae inter Praedia Vach, et Mise oborta, una cum Ductu Bathoriano peracta Anno 1795. 8-a May

JB_007

Cím nélkül
Mizse-puszta

JB_008

Mappa Non modo situm Praedii VACH … adjacentium TERRENORUM, sed etiam Plagam inter VACH et MIZSE
Vacs-puszta környéke a Vacs- és Mizse-puszta közötti Vitás területtel

JB_009

Cím nélkül
Mizse-puszta és környéke

JB_010

Cím nélkül
Mizse-puszta

JB_011

Cím nélkül
Mizse-puszta

JB_002

Pusztamizse és Pusztavacs
Mappa super plaga inter Praedia Vacs, et Mizse controversa

JB_005

Cím nélkül
Vacs- és Mizse-puszta

JH_347

Mappa Praedii Szent László /ma Jászszentlászló/

Nro_0023

Szent-László-puszta /Jászszentlászló/
Mappa exhibens praedium iasigale Szent László, cujus dimidum unum redemptionis tempore Felső = Szent = György, Dósa, et Mihály = telke: alterum vero dimidium Iákó = halma ex toto redemit

Nro_0036

Péteri- és Tajó-puszta /Jelenleg Pálmonostora és Kiskunhalas/ Mappa super subdivisione diverticulorum Péteri et Taio

Nro_0078

Bene-puszta /Ladánybene/
Planum Accomodationem Controversiae Jász-Beriniensium, et Ladányien: in Praedio Bene, Arokszállásiensium item, ac Kún Sz: Miklósien: Praetensionem in Kerek-egy-Háza cum Praedio Baracs conterminatam exhibens

Nro_1975

Kiss Kunság

Nro_0011

Kömpöc
Proedii Kömpecz, cum Contraversum
Jász Ladány városa ’Pálosi Pusztája’ föld képe

T_59

Páka-puszta

T_118

Mappa Predii districtualis Páka …

T_119/1

Páka pusztának a szerént készült rajzolattya mint az, a fel meres alkalmatosságával el osztatott

T_119/2

Páka

T_120

Districtualis pusztának Pákának négy egyenlő részekre lett szakasztása

T_121

A tekintetes nemes Jász és két Kun kerületek Páka pusztáján a ménes járás földképe

T_122

Pálos-puszta
Szabad Jász kisér városnának a nemes Kis Kún kerület kebelében fekvő pálosi pusztabeli birtoka föld képe

T_21

Ócsa és környéke
Mappa super situ, et extensione aquarum a Danubio videlicet usque territoria Iocorum Oltsa, Inács, Gyón, Eső, Sz/ent/ György, Baracs, Kiss Balázs, ac Izsák diffusarum juxta illum statum, in quo die 22 et successivis app, et maji diebus constiterunt, delineata

T_31

Cím nélkül
Jászjákóhalma Szent László nevű pusztájának térképe

T_322

Ókécske
Ó Kécskei szőllőktől Szikra csárdáig és onnét Alpárig építendő töltés helyzeti terve

T_33

Cím nélkül
Jánoshida határa

T_61

Ladánybene
Privilégiált Jász Ladány városa Bene pusztája föld képe

T_68

Kara-puszta. /Jászkarajenő/
Foeny Szarusi Kara pascumja

T_69

Kara-puszta. /Jászkarajenő/
Szabad Jász Foénszaru helységit illető fél puszta Karának képe

T_81

Bene-puszta /Ladánybene/
Mappa super controversiis Jász Berényiensium in praedio Bene, et Árokszállásiensium et Kun Sz Miklosiénsium et in Kerekegyháza omnibus cum praedio Baracs conterminis

T_82

Kerekegyháza-puszta
Jász Árokszállási Kerekegyház pusztán telepítendő község tervrajza

T_102

Mizse-puszta és Vacs-puszta /Lajosmizse és Pusztavacs/
Acurata delineatio inter praedia Mizse, et Vacs in controversium sumtae, juxta … statu …, in quo

T_78

Lajosmizse és Pusztavacs. Cím nélkül

T_32

Cím nélkül
Jánoshida északi határa a Tótkéri pusztával és a Zagyva folyóval

T_124

Pusztamonostor
Puszta Monostor curális helység belső telkei

T_125

Tekintetes nemes Heves és Külső Szolnok törvényessen egyesített vármegyékben fekvő Puszta Monostor curális helység határának szabályzat előtti helyzetét s felosztását mutató térkép

T_126

Pusztamonostor
Megyebéli curális Monostor helysége határában illető per útján eszközölt majorsági tagos birtok osztályrúl szóló e jelen egész határbeli, s egyszersmint egyénes osztálykori tér-lép …

T_127

Tekintetes nemes Heves vármegyében kebelezett Puszta monostor curalis helység határának erányosítási, s tagosítási pör útján eszközölt osztályát előterjesztő térkép

T_128

Cím nélkül
Pusztamonostor határa

T_129

Puszta Monostor curális helység belső telkei
Sarud

T_130

Á tiszaszabályozási Jász-Kis-éri egyleti Sarud és Nánai töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_142

A Tisza Szöllős helység határában lévő szöllőskertek és urbéri ártéri káposztaföldek, valamint az urbéres zsellérek kenderföldeinek részletes térképe

T_2

Akolhát-puszta /Pély/
A Tisza szabályozási Jász-Kis-Éri egyleti P. Akolhát töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_3

Akolhát-puszta /Pély/
Helyzeti rajza Pagett János úr puszta Akólháti birtokának

T_323

Tiszaigar
Tiszaigar község határa ármentesített részének térképe

T_324

A Tisza igari határbeli réti birtok végső tagos felosztásának térképe

T_325

Tiszaörs
Tisza Eörs község határa ármentesített részének térképe

T_326

Domaháza-puszta /Tiszaszőlős/
Puszta Domaháza határa ármentesített részének térképe

T_83

Kisköre
A tiszaszabályozási Jász-Kis-Éri egyleti Kis Korei töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_138

Tiszaföldvár
Tisza-Földvár helysége homoki és martfői puszták határai száraz részeinek földmérői rajzolatja

T_104

Nagykörüi tagosított majorságok térkép

T_105

Nagykörüi tagosított voltúrbérség térképe

T_131

Süly-puszta /Tiszasüly/
A tiszaszabályozási Jász-Kis-Éri egyleti P. Sülyi töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_132

Szajol község szabályozási és árokhálózati tervéhez helyszínrajz

T_134

Szög-puszta /Besenyszög/
A tiszaszabályozási Jász-Kis-Éri egyleti P. szögi töltés vonalak köb gödrök helyzeti rajza

T_135

Szolnok
A katonai laktanya építése végett kisajátítani szándékolt s Szolnok város területén lévő telektömbő térrajza

T_146

Cím n. /Fegyvernek-Túr/ Mezőtúr/ közötti határ/ /1792 körül/

T_23

Ecseg Puszta kórézugi részének térképe

T_299

Szentiván-és Tenke-puszta /Besenyszög/
Brouillon karte des zur königlichen Kron-Herrschaft Altofen, und zwar zu Szolnok gehörigen praedii Szent-Ivány oder Tenke

T_321

Tisza folyó Hevesi vízszerkezetének átnézeti térképe

T_333

Kakat-puszta /Kenderes/
Geometrica delineatio praedii Kakat

T_4

Szászberek
A tiszaszabályozási Jász-Kis-Éri egylet alsószászberki, rékasi P. Szent-Iványi és Álcsi töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_140

Tiszainoka
Tekintetes Heves-Szólnok megyében kebelezett Tisza Inoka határának térképe

T_22

Ecseg-puszta és Marjalaka-puszta
Topographica designatio locorum nonnullorom, in praediis Ecseg et Marialaka existentium

T_28

Fokorú-puszta /Besenyszög/
A tiszaszabályozási Jász-Kis-Éri egyleti P.fokoroi töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_91

Kőtelek
A tiszaszabályozási Jász-Kis-Éri egyleti egyleti Kőtelki töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_103

Nagykörű
A tiszaszbályozási Jász-Kis-Éri egyleti N. Körüi töltés vonalak és köb gödrök helyzeti rajza

T_106

Nagykörű
Nagy-Kürü térképe

T_334

Fort setzung des Laengen-Profiles
A Tisza folyó metszetei Cibakházánál

T_168

Maxen. Németország
Plan de L’ Affaire auprés de Maxen … le 20 Nov. 1795. Ulrich I.C.A.

T_169

Weissritz. Németország
Plan eines Theils der Weissritz

T_170

Coswig és Meissen vidéke. Németország
Plan der Gegend von Coswig bey Meissen nebst denen da selbst befindlichen Dörffern und wilden Gewässern

T_18

Tiszacsege
Térképe tekintetes nemes Zabolch megyében helyheztetett Csege helysége határa azon egy negyed részének mely méltóságos: Pálóczi-Horváth familiát illeti

T_19

Tiszacsege
Térképe tekintetes nemes Zabolch megyében helyheztetett Csege helysége határa azon egy negyed részének mely méltóságos: Pálóczi-Horváth familiát illeti …

T_25

Tervezett a Hármas Körös Endrőd-Szarvasi vonalának átvágások általi szabályozatáról

BL_173

Plán über die controversen zwischen der gemeinde Felso = Prébely und Csaab, dann zwischen Felső Prébely und Alsó-Prébely /ma Felssőfehérkút Szlovákiában/

BL_148

Deménd /ma Szlovákiában/
Plan gemeinde Deménd

BL_15

Mappa territorium Luka = Nénye, Dacsó, Bátor  = Falu, et Apáthy tam actualem qvam primaerum statum repraesentans /ma Lukanénye Szlovákiában/

BL_16

Apáthy
Mappa sylvae possessiones Apathy /ma Apátújfalu Szlovákiában/

BL_175/1

Delineatio tenutorum tam dominalium qvam colonorum I L L: ac spectabilis dominorum Blaskovits in terreno possesiones TÁPIÓ SZENT MÁRTON

BL_175/2

Tápió Szent Mártonyi határába a söregi határ felé egy darabba lévő szél hordta homoknak az erdő ültetés végett a méltóságos és tekintetes földes uraságok között lett felosztását előadó rajzolat

BL_175/3

Delineatio sylvae Bereg Völgy
Tápióbicske és Tápiószentmárton

BL_20

Bátorfalu /ma Szlovákiában/ Cím nélkül
Blaskovits József örököseinek Bátorfalu, Darócz, Dorokma, Erk, Geszt, Kács, Nagymihály, Ujfalu helységekben és Fehéregyháza, valamint Leányfalu pusztákon fekvő birtokainak térképe

BL_253

Mazőnagymihály
Delineatio exhibens jura in pratis, agris aliisqve tenutis spectabilis domini Francisci Blaskovits, in possesione Nagy = Mihály

BL_254

Fehéregyháza
Planum exhibens praedium Fehéregyház …

BL_255

Cím nélkül
Tiszadorogma Földvár nevű határrészének térképe

BL_256

Pély-puszta
Delineatio praedii Pély iuris Blaskovitsiani. /Tiszadorogmához tartozik/

BL_257

Tiszadorogma
Planum exhibens prata, pascua, arundineta, et sylvas iuris Blaskovitsiani is possesione Dorogma

BL_306

Mezőnagymihály
Delineatio juris condam Catherinae Borsi in possesione Nagy Mihály

BL_307

Fehéregyháza
Mappa medietatis territorii praedii Fejéregyháza inclyto comitatui Borsod ingremiati

BL_322

Erk
Az egynegyed rész erki majorság földeknek rajzolattya

BL_333

Ichnographica delineatio intravillani qvadrifariati possesiones ERK

BL_509

Mappa possesiones Uj = falu et ejusdem terreni, inclyto comitatui Honhentsi ingremiati /ma Apátújfalu Szlovákiában/

 

ARCANUM Adatbázis Kft. kataszteri térképei

Az adatbázis az alábbi linken érhető el: [LINK]

 

Mapire - A Habsburg Birodalom történelmi térképei

Az Osztrák Állami Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv), Budapest Főváros Levéltára, az ARCANUM Adatbázis Kft, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszéke együttműködésének köszönhetően elkészült és a nyilvánosság számára megnyílt a MAPIRE (Historical maps of the Habsburg Empire) honlap, amely a Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi térképeit kívánja modern térinformatikai eszközökkel közzétenni.

E páratlan levéltári anyag régiségében, részletességében és művészi kidolgozottságában is egyedülálló a világon. 

A honlap megtekinthető: http://mapire.eu/hu/